295 miljoner till forskning och innovation för fossilfri el

2024-05-21 Slussen Building Services

Nu har Energimyndigheten beviljat stöd till 26 nya forsknings- och innovationsprojekt för utvecklingen av framtidens fossilfria elproduktion. 14 av projekten fokuserar på kärnkraft och beviljas sammanlagt stöd på cirka 208 miljoner kronor. Resterande 12 projekt, som fokuserar på övriga fossilfria kraftslag, tilldelas totalt cirka 87 miljoner kronor.

För att möta det ökade elbehovet i Sverige behövs stora investeringar i fossilfri elproduktion. De nu beviljade projekten adresserar en rad olika områden, som teknik inom fjärde generationens kärnkraft, nya kärntekniska material, innovationssystem inom kärnkraftteknologier, återvinning av solceller och AI-baserad energiprediktion för ökad effektivitet i vindkraftsparker.

–  Elektrifieringen är central för att klara av både klimat- och industriomställningen, och vi kommer att behöva mycket fossilfri el inom fyra-fem år och under de kommande decennierna. Projekten som vi nu beviljat stöd till kan få stor betydelse för att möta inte minst framtidens mer långsiktiga elbehov, och visar även att kärnkraften återigen blir alltmer intressant inom det svenska innovationssystemet, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Framtidens elsystem

Stödet till de nya forsknings- och innovationsprojekten sker inom ramen för forskningsprogrammet Framtidens elsystem. Det är en av Energimyndighetens huvudsakliga satsningar på forskning och utveckling relaterad till elsystemet. Programmet finansierar projekt som belyser utmaningar kopplade till elproduktion, elanvändning och framtidens elnät. 

– Genom att satsa på innovativa och konkurrenskraftiga lösningar inom fossilfri elproduktion kan Sverige stärka sin export av produkter och tjänster samt tillgodose den ökande efterfrågan på kunskap och kompetens inom detta område. Företagen pekar på behovet av ökade offentliga satsningar på energirelaterad forskning och innovation, säger Peter Engdahl, avdelningschef för forskning, innovation och affärsutveckling på Energimyndigheten.

 Kärnkraft  ett viktigt forskningsområde framåt 
Intresset för forskning och innovation inom kärnkraftsområdet har länge varit lågt i Sverige. Om sektorn ska kunna växa behövs ett betydande kompetenstillskott där forskarutbildning, akademisk och industriell forskning är viktiga insatser. I Energimyndighetens inspel till regeringens forskningsproposition föreslår vi en förstärkning av medel till forskningsinsatser inom kärnkraftsområdet på 100 miljoner per år mellan åren 2026–2028. 

Strategiska prioriteringar och remissvar (energimyndigheten.se) 

Källa: Energimyndigheten


 Dela     Tillbaka  

Innovationstävling – Uppföljningssystem under byggnation

2024-06-13

Inom nätverket LÅGAN arrangeras nu en Innovationstävling gällande uppföljningssystem för energianvändning, klimatpåverkan och klimathållning under byggproduktion.


Allmän Utbildning & FoU

Stigande fjärrvärmepriser på orolig energimarknad

2024-06-13

Energiföretagen Sverige har presenterat prisstatistiken för fjärrvärme för år 2024. Den visar att priset på fjärrvärme detta år ökat mer än på många år.


Värme Utbildning & FoU

Fjärrvärmeleveranserna ökade under 2023

2024-06-13

Energiföretagen Sverige har publicerat den samlade statistiken över fjärrvärmens Lokala Miljövärden för 2023 som visar att leveranserna av fjärrvärme ökade.


Värme Utbildning & FoU

Antalet anmälda byggstölder ökar

2024-06-13

Antalet stölder från byggarbetsplatser ökar enligt ny statistik från Brottsförebyggande Rådet, Brå. Under 2023 anmäldes 5 253 inbrottsstölder från byggarbetsplatser.


Allmän Utbildning & FoU

Kommunerna får lågt betyg av byggbranschen

2024-06-13

Byggbranschen ger kommunernas förmåga att hantera upphandlingar betyget 2,5 på en sexgradig skala. Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet.


Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Stora renoveringar sämre för klimatet trots energiminskning

2024-06-13

En ny studie från Sveriges Allmännytta och Lunds tekniska högskola visar att omfattande renoveringar kan medföra stor klimatpåverkan, trots att de innebär energibesparingar för fastigheterna.


Allmän Utbildning & FoU

Ny rapport: Frivillig effektmarknad minskar effektbristen

2024-06-12

Om risken för effektbrist ökar och blir påtaglig kan en frivillig effektmarknad växa fram, och därmed minska effektproblemet, enligt en ny Energiforskrapport.


El Utbildning & FoU

Tolv nya beviljade SVU-projekt

2024-06-11

Nu står det klart vilka nya projekt som får stöd genom Svenskt Vatten Utveckling (SVU). Bland ansökningarna utmärkte sig den höga frekvensen projekt med fokus på läkemedels- och PFAS-rening samt slambiokol.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Unikt samarbete kring energismarta fastigheter

2024-06-10

ÖrebroBostäder och Malmö Stad har kommit överens om ett unikt samarbete för att med gemensamma krafter öka chansen att nå de mål och krav som följer av Sveriges klimatpolitiska ramverk samt Parisavtalet.


Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Rekordstora höjningar av VA-taxan 2024

2024-06-05

Idag publicerar Svenskt Vatten sin årliga Taxerapport, som sammanställer VA-taxan för 2024 och analyserar drivkrafterna bakom utvecklingen.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU