Årsmöte i Emtf

2024-05-23 Slussen Building Services

Energi- och Miljötekniska Föreningen (EMTF) har haft årsmöte. Slussen.biz deltog för att se vad som är på gång. 

Föreningens ordförande Jonas Pettersson och vd Jaana Petherbielke vittnade om att det varit ett ganska tufft verksamhetsår med sviktande medlemsantal och nedgång i antalet deltagare i kurs- och konferensverksamheten. Nedgången menar man bland annat kan härledas till lågkonjunkturen och problem med det administrativa verktyg i vilket man haft medlemshanteringen. 

För att vända trenden planeras nu åtgärder för att rekrytera nya medlemmar, bland annat genom att fortsätta den digitala resan och hitta forum som lockar den nya generationen. Som exempel gavs att det finns planer på att medlemmarna ska kunna ta del av utbildningensmaterial digitalt oberoende av tidpunkt. Föreningen kommer också att arbeta med en treårig budgetplan. 

När det gäller det internationella samarbetet har föreningen bland annat arrangerat den stora internationella inneklimatkonferensen RoomVent som hölls parallellt med Nordbygg. På det nationella planet genomfördes Konsultdagarna. 

Mark Kretz berättade att antalet deltagare på de lokala aktiviteterna, som till största delen varit digitala, har ökat. Han presenterade även årets lokalavdelning som är Malmö med Therese Thern i spetsen. 

Jonas Pettersson, Västerås, återvaldes som ordförande och Torun Widström, Stockholm, valdes in som ny ledamot i styrelsen. 

Stipendieutdelningen
När de formella årsmötesförhandlingarna var avklarade var det dags för de traditionella presentationerna av årets stipendiater. Vinnarna utses av föreningens seniorråd. 

Förstapriset gick till Sofia de Alessandro från Umeå universitet för en artikel baserad på examensarbetet Utvinning av snökyla som kylmetod: En förstudie åt Akademiska Hus i Luleå

Andrapriset gick till Ida Lindström och Alexander Nyrén från Högskolan i Borås för en artikel baserad på exemensarbetet Värmeåtervinning ur spillvattensystem. 

Tredjepriset tilldelades Helena Lindström, Sweco,  och Susanne Dahlby, Afry, för en artikel baserad på examensarbetet LCA på byggnaden och dess installationer: Utsläpp av växthusgaser vid produktion av isolering kontra energianvändningen i nya byggnader vid Högskolan i Borås. 

Pristagarna gavs möjlighet att kort presentera sina arbeten och kommer få skriva en artikel i tidningen Energi & Miljö. 

Ulrik Hammarsträng

 


 Dela     Tillbaka  

Innovationstävling – Uppföljningssystem under byggnation

2024-06-13

Inom nätverket LÅGAN arrangeras nu en Innovationstävling gällande uppföljningssystem för energianvändning, klimatpåverkan och klimathållning under byggproduktion.


Allmän Utbildning & FoU

Stigande fjärrvärmepriser på orolig energimarknad

2024-06-13

Energiföretagen Sverige har presenterat prisstatistiken för fjärrvärme för år 2024. Den visar att priset på fjärrvärme detta år ökat mer än på många år.


Värme Utbildning & FoU

Fjärrvärmeleveranserna ökade under 2023

2024-06-13

Energiföretagen Sverige har publicerat den samlade statistiken över fjärrvärmens Lokala Miljövärden för 2023 som visar att leveranserna av fjärrvärme ökade.


Värme Utbildning & FoU

Antalet anmälda byggstölder ökar

2024-06-13

Antalet stölder från byggarbetsplatser ökar enligt ny statistik från Brottsförebyggande Rådet, Brå. Under 2023 anmäldes 5 253 inbrottsstölder från byggarbetsplatser.


Allmän Utbildning & FoU

Kommunerna får lågt betyg av byggbranschen

2024-06-13

Byggbranschen ger kommunernas förmåga att hantera upphandlingar betyget 2,5 på en sexgradig skala. Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet.


Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Stora renoveringar sämre för klimatet trots energiminskning

2024-06-13

En ny studie från Sveriges Allmännytta och Lunds tekniska högskola visar att omfattande renoveringar kan medföra stor klimatpåverkan, trots att de innebär energibesparingar för fastigheterna.


Allmän Utbildning & FoU

Ny rapport: Frivillig effektmarknad minskar effektbristen

2024-06-12

Om risken för effektbrist ökar och blir påtaglig kan en frivillig effektmarknad växa fram, och därmed minska effektproblemet, enligt en ny Energiforskrapport.


El Utbildning & FoU

Tolv nya beviljade SVU-projekt

2024-06-11

Nu står det klart vilka nya projekt som får stöd genom Svenskt Vatten Utveckling (SVU). Bland ansökningarna utmärkte sig den höga frekvensen projekt med fokus på läkemedels- och PFAS-rening samt slambiokol.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Unikt samarbete kring energismarta fastigheter

2024-06-10

ÖrebroBostäder och Malmö Stad har kommit överens om ett unikt samarbete för att med gemensamma krafter öka chansen att nå de mål och krav som följer av Sveriges klimatpolitiska ramverk samt Parisavtalet.


Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Rekordstora höjningar av VA-taxan 2024

2024-06-05

Idag publicerar Svenskt Vatten sin årliga Taxerapport, som sammanställer VA-taxan för 2024 och analyserar drivkrafterna bakom utvecklingen.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU