Unikt samarbete kring energismarta fastigheter

2024-06-10 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/obo_1.png
På bilden är medarbetare från ÖrebroBostäder och Malmö stad samlade för att fira det nya unika samarbetet som är nästa steg i implementeringen i energismarta lösningar i stor skala mellan hus i hela städer.

ÖrebroBostäder och Malmö Stad har kommit överens om ett unikt samarbete för att med gemensamma krafter öka chansen att nå de mål och krav som följer av Sveriges klimatpolitiska ramverk samt Parisavtalet.

Fastigheter använder stora mängder energi och utgör en stor utmaning ur klimatsynpunkt. För att klara klimatmålen i Parisavtalet *, sänka energiförbrukningen i de egna fastigheterna samt starta nya utvecklingsprojekt behövs krafttag och gemensamma satsningar.

-Städer står för tre procent av jordens yta, men för 72 procent av alla växthusgaser. 85 procent av jordens befolkning beräknas leva i städer 2050. Klimatutmaningen måste hanteras av städer. Det krävs nya genomgripande tekniska och ekonomiska förändringar där modiga beslutsfattare och medborgare visar engagemang, beslutsamhet, tänker och samarbetar på nya sätt. Det här är ett sånt samarbete, där ambitionen är en omställning av Örebro och Malmö stad, menar Jonas Tannerstad.

I april kom parterna överens om att samarbeta kring områden som redan etablerad kunskap med delning av energiapplikationer mellan fastigheter och sänkta energikostnader samt att minska klimatavtrycket i de egna fastigheterna. Fokus ska också ligga på fortsatt utveckling och implementering av ny teknik.

-Nu ökar vi takten för ett hållbarare Malmö, säger Linda Eriksson, Malmö stad.

Gemensamma mål:
· Dela kunskap med varandra gällande teknikutveckling
av energismarta fastigheter, bostäder och städer.
· Sprida kunskap om arbetssättet till andra intressenter.
· Särskilt prioritera implementering och utvecklingsinitiativ avseende struktur, automation- och it-lösningar och energieffektivisering, samt för utveckling av solceller, laddinfrastruktur, batterier och aggregatorer.

* Parisavtalet är ett globalt klimatavtal för att begränsa den globala uppvärmningen och stödja de som drabbas av klimatförändringarna. Nästan alla världens länder har skrivit under Parisavtalet och gått med på att regelbundet rapportera sina utsläpp och vad de gör för att minska dem. Källa Energimyndigheten.

Källa: Örebrobostäder


 Dela     Tillbaka  

Saira Alladin ny vd för Installatörsföretagen

2024-07-04

Bransch- och arbetgivarorganisationen Installatörsföretagen har utsett Saira Alladin till ny vd. Hon kommer närmast från rollen som Vice President Asset Management på Ellevio och tillträder som vd för Installatörsföretagen den 1 oktober 2024.


Allmän Arbetsmarknad

Lägre elpriser med mer vatten, vind och sol

2024-07-04

Under första halvåret 2024 har elpriserna i Sverige legat mellan 20 och 30 procent lägre jämfört med förra året. Elproduktionen liksom elanvändningen ökade med 6–7 procent. Detta enligt siffror från Energiföretagen.


El Utbildning & FoU

Sveriges första energipositiva och klimatneutrala område

2024-07-04

I det europeiska samverkansprojektet, Digital Twins for Positive Energy Districts (DT4PEDs) utvecklas en digital tvilling för att utforska hur ett energipositivt och klimatneutralt område kan realiseras.


Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Godkänt: 36 miljarder till nytt stöd för bio-CCS

2024-07-03

EU-kommissionen godkänner Energimyndighetens nya stödsystem för bio-CCS genom omvänd auktion. En första utlysning beräknas öppna efter sommaren.


Allmän Utbildning & FoU

Fastighetsbolag positiva till mer efterfrågeflexibilitet

2024-07-02

Kunder ställer sig positiva till att hålla nere effektbehovet när fjärrvärmenätet är ansträngt, alltså bidra med efterfrågeflexibilitet. I ett Energiforskprojekt lades tre erbjudanden fram – alla upplevdes relevanta.


Värme Utbildning & FoU

66 miljoner liter orenat vatten ut i Mälaren

2024-07-02

Bara i Stockholm släpptes det ut 66 miljoner liter orenat vatten ut i Mälaren under 2023, rapporterar sverigesradio.se.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp

2024-07-01

Svenskt Vatten släpper rapporten Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp vid avloppsreningsverk.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Bostadsbolag kyler ner hyresgästerna

2024-07-01

Botkyrkabyggen öppnar så kallade "cold spots" dit hyresgästerna kan gå för att kyla ner sig en stund, rapporterar tidningen Mitt i Stockholm.


Kyla

Elsystemets flexibilitet ska förbättras

2024-06-27

Energimyndigheten får i uppdrag att förbättra flexibilitet i elsystemet.


El Utbildning & FoU

Innovationsupphandling Smart styrning i småhus

2024-06-27

Beställarnätverket, BeSmå, utlyser en innovationsupphandling om integrerad smart styrning för småhus.


Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU