Kommunerna får lågt betyg av byggbranschen

2024-06-13 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/bygg.jpg

Byggbranschen ger kommunernas förmåga att hantera upphandlingar betyget 2,5 på en sexgradig skala. Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet.
- Vi ser med oro på att så många företagare i byggbranschen inte tycker att upphandlingarna fungerar på ett tillfredställande sätt, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Även gällande dialogen med kommunens beslutsfattare, information till företagen och skolans kontakter med det lokala näringslivet ligger byggbranschens svar under nivån för vad som anses vara godtagbart.

 - Byggbranschen behöver effektiva plan- och tillståndsprocesser. Samtidigt ökar till exempel ledtiderna för detaljplaner och bygglovshandläggning. Det leder till kostnadsökningar som motarbetar en hög och jämn byggtakt, säger Tanja Rasmusson.

När det kommer till det sammanfattande omdömet på företagsklimatet i kommunen ger byggbranschen betyget 3,3 på den sexgradiga skalan. Genomsnittet för samtliga branscher är 3,5.

 - Kommunerna ansvarar för planeringen, medan byggbranschens aktörer bidrar med kunskap om marknad och byggteknik. Vill vi ha växande, levande samhällen i hela Sverige behöver samverkan fungera bättre, säger Tanja Rasmusson.

Totalt har 32 124 företag, varav 6 732 verksamma i byggbranschen, besvarat Svenskt Näringslivs enkät.

Byggbranschens högst prioriterade åtgärder för ett bättre företagsklimat är:

  • Kortare handläggningstider (42%)
  • Enklare att delta i upphandlingar (40%)
  • Fler bostäder (39%)
  • Minskad brottslighet och ökad trygghet (39%)
  • Bättre dialog mellan kommunen och företagen (37%)

Källa. Byggföretagen


 Dela     Tillbaka  

Saira Alladin ny vd för Installatörsföretagen

2024-07-04

Bransch- och arbetgivarorganisationen Installatörsföretagen har utsett Saira Alladin till ny vd. Hon kommer närmast från rollen som Vice President Asset Management på Ellevio och tillträder som vd för Installatörsföretagen den 1 oktober 2024.


Allmän Arbetsmarknad

Lägre elpriser med mer vatten, vind och sol

2024-07-04

Under första halvåret 2024 har elpriserna i Sverige legat mellan 20 och 30 procent lägre jämfört med förra året. Elproduktionen liksom elanvändningen ökade med 6–7 procent. Detta enligt siffror från Energiföretagen.


El Utbildning & FoU

Sveriges första energipositiva och klimatneutrala område

2024-07-04

I det europeiska samverkansprojektet, Digital Twins for Positive Energy Districts (DT4PEDs) utvecklas en digital tvilling för att utforska hur ett energipositivt och klimatneutralt område kan realiseras.


Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Godkänt: 36 miljarder till nytt stöd för bio-CCS

2024-07-03

EU-kommissionen godkänner Energimyndighetens nya stödsystem för bio-CCS genom omvänd auktion. En första utlysning beräknas öppna efter sommaren.


Allmän Utbildning & FoU

Fastighetsbolag positiva till mer efterfrågeflexibilitet

2024-07-02

Kunder ställer sig positiva till att hålla nere effektbehovet när fjärrvärmenätet är ansträngt, alltså bidra med efterfrågeflexibilitet. I ett Energiforskprojekt lades tre erbjudanden fram – alla upplevdes relevanta.


Värme Utbildning & FoU

66 miljoner liter orenat vatten ut i Mälaren

2024-07-02

Bara i Stockholm släpptes det ut 66 miljoner liter orenat vatten ut i Mälaren under 2023, rapporterar sverigesradio.se.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp

2024-07-01

Svenskt Vatten släpper rapporten Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp vid avloppsreningsverk.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Bostadsbolag kyler ner hyresgästerna

2024-07-01

Botkyrkabyggen öppnar så kallade "cold spots" dit hyresgästerna kan gå för att kyla ner sig en stund, rapporterar tidningen Mitt i Stockholm.


Kyla

Elsystemets flexibilitet ska förbättras

2024-06-27

Energimyndigheten får i uppdrag att förbättra flexibilitet i elsystemet.


El Utbildning & FoU

Innovationsupphandling Smart styrning i småhus

2024-06-27

Beställarnätverket, BeSmå, utlyser en innovationsupphandling om integrerad smart styrning för småhus.


Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU