Comfort Hotel Göteborg

2016-03-15 Victaulic Europe

Comfort Hotel Göteborg


Göteborgs ledning beslöt 2005 att renovera Skeppsbrons varvsområde för att skapa en bättre anslutning mellan staden och vattnet. En del av projektet omfattar renoveringen av Comfort hotellet Göteborg på Skeppsbron.


Göteborgs ledning beslöt 2005 att renovera Skeppsbrons varvsområde för att skapa en bättre anslutning mellan staden och vattnet. Den andra fasen i
renoveringen omfattar konstruktionen av ett bostadsområde på 30 000m², som består av kontorsbyggnader, hotell, restauranget och lägenheter. Projektet beräknas vara klart 2018.

En del av projektet omfattar renoveringen av Comfort hotellet Göteborg på Skeppsbron. Ingenjörsföretaget Sweco Systems AB och entreprenören Kungälvs Rörläggeri, fokuserade på Victaulic för att tillhandahålla en lösning för att koppla det nya värme- och kylsystemet och för att respektera det stränga byggschemat.

Produktsortimentet som valdes för det rostfria kylsystemet var Victaulic StrengThin™100-system. Systemet har specialkonstruerats för en prestanda på 16 bar i rostfria rör med 2 mm vägg. Det eliminerar alla risker och kostnader för svetsning, som överhettning av röret, och ger en slät och jämn kopplingskvalitet.

Eftersom den stumma kopplingen typ E497 är en Installation-Ready™ koppling, drar Kungälvs Rörläggeri fördel av en konstruktion utan lösa delar under installationen. Installationen av produktsortimentet StrengThin™100 hjälpte till att övervinna utmaningarna med att svetsa rostfria rör med tunna väggar och snabbade på installationen på ett avsevärt sätt.

Victaulics StrengThin™ 100-system kommer att revolutionera rörledningssystem i rostfritt stål

Victaulic® lanserar det mekaniska rörledningssystemet StrengThin™ 100, som är säkrare, snabbare och enklare att installera och maximerar fördelarna med att välja tunnväggiga rör i rostfritt stål.

Victaulic, världens ledande tillverkare av mekaniska rörfogningssystem, tillkännager det första och enda rillade rörfogningssystemet av sitt slag:
StrengThin 100, ett system som är konstruerat uteslutande för arbeten med tunnväggiga rör (2 och 3 mm väggtjocklek) i 304/316 rostfritt stål.

Rörfogningssystem för tunnväggiga rör i rostfritt stål är ett attraktivt alternativ på europeiska byggmarknader, i synnerhet för system för kallvatten, kylning, luft och dricksvatten. Det ökar effektiviteten av materialhanteringen på platsen och sänker de totala installationskostnaderna.

Svetsning av tunnväggigt rostfritt stål är dock inte riskfritt. Det finns risk för att röret överhettas vid svetsningen och det behövs kemikalier för att beta och passivera röret och återställa rörets korrosionsbeständighet. För att ta itu med dessa utmaningar har Victaulic lyssnat på sina kunder och skapat systemet StrengThin 100, den enda rillade mekaniska lösningen för fogning av tunnväggigt rostfritt stål.

”StrengThin 100-systemet kommer att revolutionera fogningen av tunnväggiga rör i rostfritt stål”, säger DJ Wolbert, Victaulics produktchef. ”Entreprenörer kan fortfarande utnyttja fördelarna med att använda tunnväggiga rör i rostfritt stål i sina mekaniska system utan de risker som förekommer i samband med svetsning.”

StrengThin 100-systemet består av en galvaniserad fast koppling som är försedd med Victaulics egna installationsfärdiga teknik. Kopplingen är konstruerad för upp till 16 bar och är lämplig för temperaturer från -34 °C till +121 °C. Resten av systemet inkluderar ett komplett sortiment av lätta förskruvningar och ventiler i rostfritt stål. Systemet använder även en splitter ny rör rillningsprofil, som gör att kopplingar kan monteras utan risk för utbuktande rörmynningar.

Vid lanseringen finns systemet tillgängligt i storlekar från DN50 till DN150 för rör med 2 mm väggtjocklek i 304/316 rostfritt stål. Storlekar från DN200 till DN300 för rör med 3 mm väggtjocklek kommer att bli tillgängliga senare under 2015.

Om Victaulic
Allt sedan 1919 har Victaulic varit världens ledande tillverkare av rillade mekaniska kopplingar och rörkopplingssystem. Victaulics innovativa
rörteknologier och tjänster används på de mest krävande marknaderna och hjälper människor att arbeta snabbare och med högre säkerhet, vilket garanterar tillförlitligheten och maximerar effektiviteten. Företaget har 15 större tillverkningsanläggningar, 28 filialer över hela världen och över 3 600 anställda som talar 43 språk över hela världen.

Victaulic har mer än 1 900 aktiva globala patent och dess lösningar används i 115 länder och inom många olika affärsområden, inklusive olja, gas, kemikalier, gruvdrift, kraftgenerering, vatten- och avloppsrening, militärt och marint samt i kommersiella byggnader och brandskydd. För mer information, besök

www.victaulic.com och följ oss på LinkedIn, Facebook, Twitter och YouTube. Victaulics mekaniska rörkopplingssystem används i många olika projekt, som t.ex. Stockholm Waterfront, Malmö Plaza och Turning Torso Skyscraper liksom i Nynas raffinaderi i Nynäshamn och i Garpenbergsgruvan. Victaulic tillhandahåller hållbara lösningar och är medlem i US Green Building Council (USGBC).

Företaget är också involverat i BREEAM och andra internationella initiativ.


www,victaulic.se
 Dela     Tillbaka  

Snabb och ren rörmontering på Danderyds sjukhus

2018-06-11

Då Sandbäckens Rör fick uppdraget att bygga en ny energicentral vid Danderyds sjukhus valde man att tänka nytt och använda Victaulics lösning med rillade rör och kopplingar.


  Värme Kyla Referensprojekt

Världens första rillade mekaniska rörsystem för mättad ånga

2018-06-07

Victaulic lanserar världens första rillade mekaniska rörsystem för mättad ånga.


  Värme Produktnytt & kataloger

Victaulic ställer ut på Nordbygg 2018

2018-04-06

Victaulic, världsledande tillverkare av mekaniska rörledningssystem, ställer ut på Nordbygg, 10 – 13 april i Stockholm, och kommer där demonstrera ett urval av sina produkter och lösningar.


  Värme Kyla Sanitet Nordbygg