HBV-avtal inom Individuell Mätning och Debitering

2018-01-12 Ambiductor AB

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/45197/hbv-720-240-se.pngAmbiductor har nu ramavtal med HBV (HusByggnadsVaror) gällande IMD-produkter (Individuell Mätning och Debitering). Ambiductor erhöll rangordning 1-3 i samtliga delar som offererades och det gläder oss att våra ansträngningar givit oss en stor del av denna upphandling.

HBV är svenska allmännyttans inköpsförening och består av över 330 fastighetsägare med hyreslägenheter och omsätter över 2 miljarder SEK.

Ambiductor har arbetat med IMD ända sedan starten för drygt 7 år sedan och etablerat sig som en seriös och långsiktig leverantör. Sedan ett par år har vi ramavtal med Sinfra gällande fjärrvärme och VA. Nu får vi även ramavtal med HBV gällande IMD-produkter och täcker därmed in allt från produktion, distribution och fördelning av både vatten och värme.

Vissa delar inom IMD har Ambiductor valt att inte lämna anbud på.

  • Det gäller bl.a. Centralsystemet för visualisering där vi avsiktligt valde att lämna över till partners.
  • Det gäller även vinghjulsmätare med M-bus och wM-bus, där vi har ett mycket mer prisvärt alternativ än vinnande anbud, men vår höga IP-klass passade inte upphandlingen.
  • Vi avstod även att lämna offert på ringkolvmätare eftersom vi inte tycker det finns några mätare som håller den kvalitetsnivå vi kräver. Ringkolvmätare passar för olja men är direkt olämpliga för kallvatten.

Mer om avtalet kommer finnas på http://hbv.se/avtal/alla-ramavtal/imd2/ inom kort. Avtalet sträcker sig över 2+1+1 år. Här nedan ska vi försöka förklara vilka delar vi är inblandade i.

Rangordning 1 tilldelades Ambiductor i följande delar:

Digital volymmätare med utan vinghjul (t ex ultraljud) med wireless M-Bus

Vattenmätaren FLOW 4 är en ultraljudsmätare som finns för både kallvatten (T30) och varmvatten (T90). Mätaren kan utrustas med M-bus, wM-bus T1, wM-bus S1, LoRa, Modbus m.m. och som standard har den alltid puls in och ut. Mäthuset är av s.k. ecobrass utan tungmetaller och är godkänt för dricksvatten.

FLOW 4 T90 (varmvatten)FLOW 4 T30 (kallvatten)

I denna leverans kommer även Ambiductors nya vattenmätare som tillverkas i komposit att ingå.

Huvudvattenmätare utan rörliga delar (t ex ultraljud) display & wM-Bus

Lika ovan.

FLOW 4 T90 (varmvatten)FLOW 4 T30 (kallvatten)

Insamlingsenhet med enbart M-Bus

SmartCom PRO är en M-bus-central (koncentrator) som kommunicerar via både wM-bus och M-bus. Finns med TCP/IP (även GSM/3G som option) samt 2 ingångar och 2 utgångar. Dessa kompletteras med IMP-5001 som är en level converter för att kunna spänningssätta större M-bus-nät.

SmartCom PROIMP 5001

Insamlingsenhet för M-Bus med inbyggd wM-Bus radio

Se ovan, fast utan IMP-5001.

SmartCom PRO

Rangordning 2 tilldelades Ambiductor i följande delar:

Analoga volymmätare med vinghjul och pulsutgång

Här ingår våra mekaniska vattenmätare för lägenheter såsom USLF och USLC. Mätarna har pulsutgångar, som ingår även om det inte behövs.

USC

Värmemängdsmätare med Δ-T : puls/M-Bus /wM-Bus

HEAT 1 är en ultraljudsenergimätare som passar allt från lägenheter till fjärrvärme. Mätaren kan utrustas med M-bus, wM-bus T1, wM-bus S1, LoRa, Modbus, BACnet m.m. och som standard har den alltid puls in och ut.

HEAT 1

Komplett analogt utbud: PT1000/volymmätare med puls/elmätare med puls

Detta gäller kompletta leveranser av mätare med puls och analoga signaler. TIll detta finns vinghjulsvattenmätare, tempgivare och elmätare.

USC

Rangordning 3 tilldelades Ambiductor i följande delar:

Huvudvattenmätare med vinghjul analog/M-Bus/wMBus

Mekaniska vattenmätare för undercentralen med kommunikation.

IBLFENCO Pulse M-bus-omvandlare


 Dela     Tillbaka  

Smarta vattenmätaren W1 växer

2020-10-16

Ambiductor firar 10-årsjubileum genom att lansera den populära smarta vattenmätaren W1 i större dimensioner, med LoRa integrerat


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Vi ses!

2020-03-04

Tillsammans med ett antal andra utställare besöker vi Gävle 31 mars, Falun 1 april och Örebro 2 april. Boka er biljett och kom och ät lunch med oss.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

Internet-of-Things på Expostyr

2019-09-04

Ambiductor kommer åka på turné med ExpoStyr där leverantörer inom fastighetsautomation visar upp det senaste inom teknik. Vi kommer prata om Internet-of-Things och har med oss en mängd intressanta produkter.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Utbildning & FoU

Smarta Städer 2018

2018-11-23

Internet-of-Things är en växande bransch. För att uppmärksamma nya smarta lösningar som möjliggörs med ny typ av kommunikation samlas ett antal företag i Kista för att främja ny teknik som spar arbetstid, ökar komfort och spar på miljöns resurser.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Utbildning & FoU

Först i Europa med fjärrvärmemätare med IoT via LoRa

2018-04-17

I 400 villor i Salem, söder om Stockholm, installeras nu LoRa-utrustade mätare där fjärrvärmebolaget kan vara sin egen kommunikationsoperatör. Därmed blir projektet först i Europa att installera smarta energimätare för debitering med inbyggd IoT.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Referensprojekt

Internet-of-Things med SENSING LABS

2018-01-04

Sensing Labs är en välrenommerad tillverkare inom radioteknik med lång erfarenhet med mätinsamling. Pionjärer inom certifierade LoRa-produkter. Med deras givare och signalomvandlare blir Ambiductor heltäckande inom LoRa och datainsamling via radio.


  Ventilation Värme Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Först med framtidens mätinsamling

2017-08-25

Vi är först i Skandinavien med energimätare och vattenmätare med integrerad Internet-of-Things via LoRa. Stora besparingar och ett rejält tekniklyft för fjärrvärme- och VA-branscherna. Snart kommer LoRa finnas i de flesta kommuner.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Produktnytt & kataloger

Högsta noggrannhet på utanpåliggande flödes- & energimätare

2017-06-18

Utanpåliggande flödesmätare (s.k. clamp-on) har ett rykte om sig att inte vara noggranna. Detta stämmer för äldre mätare och även vissa fabrikat idag. Det är svårt att veta om man kan lita på dem.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering Geoenergi Produktnytt & kataloger

Lyckad fjärrstyrning av mätare

2017-02-07

Nu kan du fjärrprogrammera fjärrvärmemätare Qalcosonic HEAT 1, vilket ger helt nya möjligheter till support över internet. Det möjliggör även programmering av andra mätare såsom integreringsverket CALEC ST II och vattenmätaren Qalcosonic FLOW 4.


  Värme Kyla Energieffektivisering Geoenergi Produktnytt & kataloger Referensprojekt

×