Igensatta och försmutsade ventilationsbatterier?

2018-09-11 Chemiclean Systems AB

varmex-2Igensatta batterier med försämrad komfortkyla till hyresgäster, stängda våningsplan på grund av alldeles för höga temperaturer att arbeta i och som en direkta följd, även höga driftkostnader.  Chemiclean Systems AB hjälper fastighetsägare med rengöring av roterande växlare, kanalbatterier för både värme och kyla, men även rengöring av vätskesystem och plattväxlare. Vi på Chemiclean Systems AB använder en speciellt framtagen metod med ånga vilket ger ett minimalt spill av vatten samt att metoden möjliggör rengöring av dubbelmonterade ventilationsbatterier. Metoden används helt utan risk för att skada lameller och ändplåtar. I en komplett lösning för energiåtervinningssystem utför Värmex energiberäkningar före och efter rekonditioneringsprocessen samt injusterar systemen till optimala värden. Resultatet hjälper på ett enkelt sätt våra fastighetskunder att nå sina energi- och miljömål!



lunds-tekniskaI en högaktuell rapport från forskare vid Lunds Tekniska Högskola rekommenderas rengöring av värmeväxlare minst vartannat år, och det har vi på Chemiclean Systems AB lösningar på.

Rengöringen i sig håller de dagliga driftkostnaderna i schack, underhållet säkerställer livslängd på systemets alla delar och det är just den livscykelkostnaden vs energikostnaden man fokuserat på i sin rapport.

Det nya i rapporten, framtagen av Dennis Johansson, docent vid institutionen för bygg- och miljöteknologi på Lunds tekniska högskola tillsammans med doktorand Akram Abdul Hamid, är att man nu på ett tydligt och säkerställt sätt kunnat beräkna en normal frekvens av rengöringsbehovet i kommersiella fastigheter, vilket alltså nu är fastställt till 24 månader för ett normalt kommersiellt system. Avhängigt på rengöringsmetodik kom man fram till att kapacitetsförbättringen snittade 10 % och att energibehovet därför minskade med 40 - 80 procent! Testerna visade också att tryckfallet i luftbatterier ökar exponentiellt med smutsmängden. Det i sig betyder att fläktvarvtalet måste öka när smutsmängden ökar, samtidigt som värmeöverföringen reduceras. Med rätt utförd rengöring återställs ursprungsfunktionen.
 

https://slussen.azureedge.net/image/4956/batteri-rengoring.jpg


 Dela     Tillbaka  

Hur mår ditt vätskesystem?

2020-09-23

Svaret får du genom vårt smarta analys-kit Chemiclean-Control marknadens smidigaste sätt att analysera ditt värme, kyl- och energiåtervinningssystem.


  Ventilation Värme Kyla

Sommarkampanj 2020 - Avgasare & Filter!

2020-06-09

Chemiclean har Sommarkampanj med paketerbjudaden på avgasare med filter. Avgasare och filter finns även som mobila enheter, vi säljs även enheterna separat till kampanjpris!


  Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering

Förebyggande underhåll är bästa sättet att undvika haverier

2020-05-12

Extremvärme blir allt vanligare med bland annat varmare somrar som resultat. Snart är sommaren här och redan nu är det dags att förbereda och se över service- och underhållet av sina frikyle anläggningar.


  Ventilation Kyla

Förlängt avtal med Humlegården Fastigheter

2019-12-06

En av våra högt värderade nyckelkunder, Humlegården Fastigheter AB. Har tecknat ett förnyat 3-årigt avtal med Chemiclean.


  Värme Kyla Energieffektivisering Referensprojekt

Avgasning & rena system till alla!

2019-11-26

Kompletta paket med avgasare och filter till kampanjpris!


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Sänk kostnaden med sänkt returtemperatur

2019-11-07

Genom att sänka returtemperaturen på fastighetens utgående fjärrvärmeledning kan fastighetsägare få en bonus istället för straffavgift.


  Värme Energieffektivisering

Värmeåtervinningssystem i fokus

2019-10-10

Nu när värme- och energiåtervinningssystemen är i gång är det perfekt tid att göra en nulägesanalys. Genom att kontrollera status på systemets energibärare kan man med god precision fastställa anläggningens kondition och...


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering

Årets nyhet!

2019-09-25

Ny mobil avgasare inkl. magnetfilter. Marknadens smartaste mobila avgasare inkl. magnetfilter för snabb systemavgasning- och rengöring finns nu att beställa – MOBIL S400


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Är ditt system redo för nästa värmebölja?

2019-05-14

Extremvärme blir allt vanligare med bland annat varmare somrar som resultat. Förra sommarens värmebölja drabbade kylbranschen hårt på grund av att kapacitet inte räckte till när många anläggningar fick problem och behövde service samtidigt.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering

Alfa Laval tecknar utökat avtal med Chemiclean AB

2019-01-23

Chemiclean enl. nytt avtal har fått utökat servicedistrikt i Sverige. Utöver tidigare servicedistrikt Stockholm/Mellansverige från och med 2019 så ansvarar Chemiclean även för region västkust. Vårt säljdistrikt innefattar numera hela mellan-Sverige,


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering

×