Ecoclime garanterar inneklimatet för 99 öre/kvm och dygn

2018-10-12 Ecoclime Group AB

https://slussen.azureedge.net/image/47365/ecoclime-komfortgaranti-slussen.jpgEfter sommarens värmebölja och många hyres-, vård- och hotellgästers lidande av dåligt klimat inomhus, lanserar Ecoclime med start denna månad ett helt nytt erbjudande för fastighetsägare och hyresgäster som vill förbättra inomhusklimatet utan att behöva investera själva. Lösningen är att hyresgästen i samförstånd med fastighetsägaren, eller fastighetsägaren själv, hyr installationen av Ecoclime under minst 5 år. Ecoclime utför installation och skötsel och garanterar att anläggningen levererar ett stabilt inomhusklimat under hela hyresperioden. Sedan kan installationen antingen köpas till marknadspris eller så förlängs hyresavtalet.

Till skillnad från alla andra system för inomhusklimat kan Ecoclimes lösning installeras utan att den pågående verksamheten störs. Klimatsystemetet integreras normalt med befintliga ventilationssystem. Två referenser är HSB:s kundkontor och en fastighet hos Atrium Ljungberg med Clear On som hyresgäst. Resultatet av den senare beskrivs i den här filmen: http://bit.ly/video-inomhusmiljo

Avtalslösningen har testats framgångsrikt av Ecoclime sedan 2014 i några mindre projekt. Den har nu utvecklats för den svenska inomhusklimatmarknaden i samarbete med ledande experter på hyresavtalslösningar och i samförstånd med Bolagets revisorer.

Marknadsföringen av konceptet inleds på bred front i landet under oktober 2018. Erbjudandet riktas till fastighetsägare och hyresgäster med en viss soliditet, varav många lidit av sommarens värmebölja i lokaler med dåligt inomhusklimat – något de har gemensamt med merparten av alla de 157 miljoner kvm verksamhetslokaler som finns i Sverige idag. Det nya erbjudandet riktas till fastighetsägare med verksamhetslokaler och deras hyresgäster som hyr lokaler över 800 kvm.


 Dela     Tillbaka  

Folkets Hus Vilhelmina minskar tillförd energi med 70%

2019-09-19

Under 2019–2020 pågår en stor modernisering av energisystemen i Folkets Hus Vilhelmina. Målet är att nå en besparing på 70% av den tillförda värmeenergin i fastigheten för att kunna bidra till EUs miljömål och spara pengar.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt Utbildning & FoU

Ecoclime hjälper Stockholmshem minimera energikonsumtionen.

2019-09-10

Ecoclime installerar ett system för återvinning av värme i spillvatten i Stockholmshems studentbostadsprojekt Fjärdingsmannen i Enskede. Fastighetens energikonsumtion, driftnetto och investeringskostnad var faktorer som vägde tungt i upphandlingen.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering

Ecoclime etablerar säljbolag och förstärker organisationen

2019-09-04

För att ytterligare förstärka sin närvaro på marknaden och växla upp försäljningen har bolaget startat ett försäljningsbolag som ska bearbeta kunder i alla affärssegment.


  Allmän Arbetsmarknad

Ecoclime levererade till Sveriges bästa bostadsprojekt 2018

2019-02-08

Ecoclime levererade energi- och klimatsmartare värmeåtervinning till Sveriges bästa bostadsprojekt 2018 Skanskas Solterrassen i Umeå.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Ecoclime söker senior systemsäljare

2018-10-15

Vi söker nu en senior systemsäljare till ett av Sveriges mest snabbväxande och klimatpositiva företag. Vi har startat resan som ska ge Sverige och världen en ny klimatstandard för verksamhet inomhus.


  Ventilation Värme Kyla Platsannonser

Ecoclime lanserar unikt komfortgarantikoncept

2018-08-02

Ecoclimes nya och unika komfortgarantikoncept innebär att fastighetsägare/hyresgäster betalar en fast månadshyra. För det får man installation av Ecoclimes komfortsystemen, en garanterad komfort avseende temperatur, luftkvalitet, drag, oljud mm.


  Ventilation Kyla Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Ecoclime tar in order om 2,4 MSEK

2018-06-14

Det privata fastighetsbolaget Atrium Ljungberg, som äger och förvaltar 600000 kvm kontorslokaler i Stockholm, Malmö, Göteborg och Uppsala, har lagt en första beställning till ett ordervärde om 2,4 MSEK för installation av komfortvärmesystem


  Värme Kyla Referensprojekt

Framgångsrikt bankprojekt öppnar ROT-strategi för Ecoclime

2018-06-12

Ecoclime har via dotterbolaget Flexibel Luftbehandling under våren installerat ett miljonprojekt för inomhuskomfort vid huvudkontoret hos en av Sveriges tre största banker, som även är fastighetsägare.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Referensprojekt

Ecoclime - mångmiljonorder till SDC Automation

2018-04-17

SDC Automation har nyligen erövrat en första mångmiljonorder från ett av väldens snabbast växande molntjänstföretag, som erbjuder dataserverkapacitet och smartare molntjänster via egna datahallar globalt.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering