Stort intresse för Stockholms VA-utveckling

2019-03-26 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/hdal.JPG
Foto: Christina Andersson

Slussen.biz fanns på plats, tillsammans med inte mindre än 3500 nyfikna besökare från allmänheten, när Stockholm Vatten och Avfall bjöd in till öppet hus i Henriksdals reningsverk i Nacka strax öster om Stockholm. 

Ett av Stockholms största pågående infrastrukturprojekt handlar om hur man ska ta hand om stadens avloppsvatten. Det handlar bland annat om att bygga en 14 kilometer lång och 30-90 meter djup tunnel för avloppsvatten från Bromma, där Bromma reningsverk stängs, till Henriksdal där kapaciteten istället ökas. Projektet pågår i olika etapper och ska vara helt klart 2029.

https://slussen.azureedge.net/image/353/hdal2.jpg
Foto: Christina Andersson

Det besökarna fick ta del under en rundtur en 1,2 kilometer rundtur i berget, där Henriksdals reningsverk finns, var utbyggnaden där reningsverket utrustas med membranteknik och bergrum som byggs under bostäderna på Henriksdalsberget. 

Totalt kommer 1008 membrankassetter att installeras på en yta av cirka 1,6 miljoner m2. Den nyinstallarade tekniken gör att man utöka reningskapaciteten utan att öka bassängvolymen. Nya delar byggs även för slamhantering och kraftförsörjning. 

Besökarna bjöds också på fika och möjlighet att ta del av en informationsfilm om projektet. 

Text:  Ulrik Hammarsträng
Foto: Christina Andersson

 

 


 Dela     Tillbaka  

Remiss: Energiklassning av byggbodar

2021-06-23

Lågan släpper en remiss på kriterier för att klassa både enskilda byggbodar och bodetableringar med avseende på energieffektivitet och efterlyser synpunkter på en framtida energiklassning.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Regler om IMD träder i kraft

2021-06-22

Den 1 juli träder regler om individuell mätning och debitering (IMD) i kraft. IMD för uppvärmning gäller flerbostadshus med låg energieffektivitet som har central värmekälla eller fjärrvärme.


  Värme

Folksam granskar solenergibranschen

2021-06-22

Folksam vill se en tydligare kravbild på redovisning av hur solcellspaneler produceras. Folksam släpper idag en rapport som jämför 380 solcellspaneler.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Ny plattform för klimatanpassad och cirkulär upphandling

2021-06-18

För att stötta omställningen till en cirkulär ekonomi lanserar IVL tillsammans med innovationsprogrammet RE:Source och Återvinningsindustrierna nu en hemsida för offentlig upphandling i ett livscykelperspektiv.


  Allmän Utbildning & FoU

Stockholm bygger skyfallsmagasin

2021-06-17

I Stockholm byggs nu skyfallsmagasin för att minimera konsekvenserna av kraftiga regn till följd av klimatförändringarna, rapporterar dn.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Näringsämnen från avloppsvatten blir till gödsel i framtiden

2021-06-16

I framtiden är det möjligt att vi utvinner näringsämnen från vårt avloppsvatten, för att använda dem som gödsel i till exempel jordbruk. I ett forskningsprojekt på Mälardalens högskola (MDH) ser man på möjligheterna med detta.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Integrerad smart styrning - Förstudie

2021-06-16

Bebo kommer genomföra en förstudie med rubriken "Integrerad smart styrning" med syftet att ge ägare av flerbostadshus ett verktyg för att ta fram en styrstrategi, och på så sätt ha möjlighet att ta ett helhetsgrepp över styrsystemfrågan.


  Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Slussen.biz krönikör Lars Andrén 60 år!

2021-06-14

I veckan som gått hissade Slussen.biz flaggan för sin krönikör, Lars Andrén, som firar 60 år! Missa inte att ta del av han krönikerskatt så här långt....


  Allmän

Belimo skriver nytt kapitel

2021-06-11

Slussen.biz kopplade, tillsammans med 5000 andra, upp sig till Belimos produktlansering av det nya sortimentet av Belimo Energy Valve ™ och termiska energimätare.


  Värme Kyla Produktnytt & kataloger

Så kan hus med kulturvärden bli mer energieffektiva

2021-06-10

Hur kan historiska byggnader bli mer energieffektiva, samtidigt som de kulturhistoriska värdena bevaras? Svaret ges i en avhandling som presenterar en ny metod för att sammanfoga klimatmål och kulturvärden i historiska byggnadsbestånd.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU