Stort intresse för Stockholms VA-utveckling

2019-03-26 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/hdal.JPG
Foto: Christina Andersson

Slussen.biz fanns på plats, tillsammans med inte mindre än 3500 nyfikna besökare från allmänheten, när Stockholm Vatten och Avfall bjöd in till öppet hus i Henriksdals reningsverk i Nacka strax öster om Stockholm. 

Ett av Stockholms största pågående infrastrukturprojekt handlar om hur man ska ta hand om stadens avloppsvatten. Det handlar bland annat om att bygga en 14 kilometer lång och 30-90 meter djup tunnel för avloppsvatten från Bromma, där Bromma reningsverk stängs, till Henriksdal där kapaciteten istället ökas. Projektet pågår i olika etapper och ska vara helt klart 2029.

https://slussen.azureedge.net/image/353/hdal2.jpg
Foto: Christina Andersson

Det besökarna fick ta del under en rundtur en 1,2 kilometer rundtur i berget, där Henriksdals reningsverk finns, var utbyggnaden där reningsverket utrustas med membranteknik och bergrum som byggs under bostäderna på Henriksdalsberget. 

Totalt kommer 1008 membrankassetter att installeras på en yta av cirka 1,6 miljoner m2. Den nyinstallarade tekniken gör att man utöka reningskapaciteten utan att öka bassängvolymen. Nya delar byggs även för slamhantering och kraftförsörjning. 

Besökarna bjöds också på fika och möjlighet att ta del av en informationsfilm om projektet. 

Text:  Ulrik Hammarsträng
Foto: Christina Andersson

 

 


 Dela     Tillbaka  

Finns det en VA-skuld?

2020-07-03

Är VA-skulden en sanning eller myt och hur ska hela Sveriges dricksvatten säkras? Det var temat för ett webbinarium som arrangerades av VA-fakta.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Boverket ska utvärdera stöd

2020-07-02

Boverket ska utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering av hyresbostäder.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Följ bygget av avloppstunneln i Stockholm

2020-07-02

Klicka vidare och se filmen om tunnelbygget för Stockholms framtida avloppsrening.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Ett nedslag i Elmiadalen

2020-07-01

Slussen.biz tog chansen att ta del av inslaget Kommer Energibolagen ta över ansvaret för "teknisk förvaltning" som tidigare låg hos bostadsföretag? på den digitala arenan Elmiadalen med Elmiamässan i Jönköping som bas.


  Värme Kyla El Energieffektivisering

Remiss om ändring av regler för energideklarationer

2020-06-30

Boverket föreslår ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader.


  Värme Energieffektivisering

Simulerade effekter av trög avvattning

2020-06-30

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Simulerade effekter av trög avvattning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Vilken kommun har det godaste kranvattnet?

2020-06-29

Kranvatten är vårt viktigaste livsmedel och detta vill Svenskt Vatten lyfta genom att kora Sveriges godaste vatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny chans att lära sig om upphandling av solenergi

2020-06-29

I augusti återkommer Slussen.biz uppkattade webbinarium, Upphandlingshjälp och vägledning för dig som skall investera i solenergi, med Lars Andrén.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Ny modell för solprognoser bäst i test

2020-06-29

En ny modell som utvecklats vid Uppsala universitet för att förutsäga variationer i solinstrålningen, och som kan hjälpa till att utnyttja el från solenergi effektivare, har nu testats mot olika datamodeller och visat sig vara mycket träffsäker.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Bakterievarning i Kungälv

2020-06-26

Kungälvs kommun varnar för bakterier i dricksvatten i delar av kommunen, rapporterar gp.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

×