Nytt forum för certifierade energiexperter på gång

2019-05-13 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/bosse.pngBosse Wikesten, en av de drivande när det gäller ett nytt forum för certifierade energiexperter. Foto: Catharina Fyrberg 

Slussen.biz har fått en pratstund med Bosse Wikensten som, tillsammans med Marcel Berkelder, Jörgen Gustavsson och Dan Bäck, är drivande när det gäller att starta upp ett forum för certifierade energiexperter.

Bosse Wikensten arbetar idag som konsult på Anneling Tobin Consult i Borås och är nyinvald styrelseledamot i branschföreningen Energirådgivarna. Han är dessutom både certifierad energiexpert (energideklarationer) och certifierad energikartläggare (EKL) och har också erfarenhet från fastighetssidan då  han bland annat arbetat på branschorganisationen Fastighetsägarna.

- Nu  har andra omgången av energideklarationerna rullat igång. Vad jag, och flera andra, saknat är ett forum där man snabbt, som certifierad energiexpert, kan få svar på sina konkreta frågor från fältet. Här ser jag ett lucka som behöver täppas till då Boverket har inte riktigt axlat den rollen, även om en del förbättringar gjorts med bland annat den webbaserade handboken.

 Som nyinvald styrelseledamot i Energirådgivarna ser Bosse Wikensten en sektion eller avdelning i föreningen för certifierade energiexperter framför sig.

- Vi är några i branschen som har diskuterat att dra igång en förening för certifierade energiexperter. När jag sedan kom i kontakt med Energirådgivarna och invald i styrelsen känns det, efter en intern diskussion i styrelsen,  rationellt att dra nytta av den redan befintliga föreningen när det gäller att skapa ett forum för certifierade energiexperter. .

 Bosse Wikensten, som har erfarenhet av implementeringen av både energideklarationerna och energikartläggningen i stora företag, ser en hel del skillnader. Han påpekar också vikten av att fastighetsägarna ser nyttan med energideklarationerna.

- Även om det är ett lagkrav med energideklaration tycker jag att det är viktigt att kunden, det vill säga fastighetsägarna när det gäller energideklarationerna, ser nyttan och känner att de får ut någonting av energideklarationerna. Inför igångsättandet av energikartläggningen i stora företag tittade Energimyndigheten på vad som gått mindre bra i implementeringen av energideklarationerna. Man har också jobbat hårt med att svara på frågor från de som jobbar med kartläggningarna ute på fältet. Energimyndigheten har dessuom valt att, i samråd med de företag som omfattas av lagstiftningen, implementera lagstiftningen med tillräckligt utrymme för företagen att genomföra sina åtaganden.

Text: Ulrik Hammarsträng
Foto: Catharina Fyrberg 


 Dela     Tillbaka  

ExpoVent besökte Solna

2019-05-22

Slussen.biz passade på att besöka ExpoVent, som fanns på plats i Solnahallen strax utanför Stockholm, under vårens sista turné.


Ny ordförande i Svensk Ventilation

2019-05-17

På Svensk Ventilations årsmöte valdes Robert Johansson, försäljningschef på Systemair, till föreningens nya ordförande. Han tar över posten efter Anders Freyschuss som lämnar föreningen efter 7 år som ordförande och inte mindre än 21 år i styrelsen.


Swegon vinnare av Stora Inneklimatpriset

2019-05-17

Swegon står som segrare av 18:e upplagan av Stora Inneklimatpriset för systemet Wise. Priset delades ut av Annika Christensson, enhetschef Hälsa och Bygg på Boverket, under Inneklimatgalan den 16 maj på Münchenbryggeriet i Stockholm.


Hoppas även du är anmäld till Inneklimatgalan!

2019-05-16

Idag kl 18 är branschens stora Inneklimatgala. Vi befinner oss på Münchenbryggeriet i Stockholm. Bilder och material kommer att publiceras här i Slussen.biz, samt Facebook, Linkedin och Twitter under hachtaggen #inneklimatgalan


Belok uppdaterar energikrav

2019-05-16

Nu finns Beloks uppdaterade energikrav tillgängliga. Uppdateringen innebär att tillåten specifik energianvändning reduceras med cirka 10-20%.


KTH får hemlighus på campusområdet

2019-05-16

Med spännande namn som Rågsvedsslottet och Krabban håller 25 arkitekturstudenter vid KTH på för fullt med att bygga sex utedass på universitets campusområde vid Valhallavägen mitt i Stockholm.


Efterfrågan på hållbarhetskompetens ökar

2019-05-15

Enligt en ny områdesanalys från Myndigheten för yrkeshögskolan gör hållbarhetsfrågan avtryck på vilka kompetenser som efterfrågas av arbetsgivare inom byggbranschen.


Avloppsvatten återvinns på Möja

2019-05-15

Renat avloppsvatten från grannarna gör att man även på sommaren kan använda vattenklosetterna på en restaurang på Möja i Stockholms skärgård, rapporterar svt.se.


Ny utlysning inom E2B2

2019-05-15

Nu öppnar en ny utlysning inom E2B2, forsknings- och innovationsprogrammet för Energieffektivt byggande och boende.


fullskaliga anläggningen för läkemedelsrening invigs

2019-05-15

Ett avloppsvatten för återbruk – det är förhoppningen för den utökade reningen vid Stengårdens reningsverk i Simrishamn. IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Simrishamns kommun testat ett helt nytt och innovativt reningssystem.