Ny ordförande i Svensk Ventilation

2019-05-17 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/robban.jpgPå Svensk Ventilations årsmöte valdes Robert Johansson (bilden, foto: Systemair), försäljningschef på Systemair, till föreningens nya ordförande. Han har tidigare lång efarenhet av styrelsearbete i Svensk Ventilation och var också ordförande under drygt ett år 2007-2008. Han tar över posten efter Anders Freyschuss som lämnar föreningen efter 7 år som ordförande och inte mindre än 21 år i styrelsen. 

På årsmötet presenterade Svensk Ventilations VD, Britta Permats, konjunkturläget som fortfarande ser relativt bra ut trots bland annat minskat bostadsbyggande. Konjunkturen ser också olika ut i olika delar av landet. En annan flaskhals är den kompetensbrist som råder, inte bara i Sverige utan i hela Europa. 

 

https://slussen.azureedge.net/image/353/mote.jpg
VD, Britta Permats, och ordförande, Anders Freyschuss, höll i årsmötesförhandlingarna. Foto: Ulrik Hammarsträng

När det gäller utbildning är förutsättningarna, enligt Britta Permats, de bästa någonsin för ventilationsbranschen. Bland annat kommer man kunna gå VVS- och fastighetsprogrammat och ta sin examen som ventilationsmontör. 
- Nu gäller det bara att vi får folk att söka till utbildningarna med koppling till ventilationsbranschen. 

Britta Permats informerade också att BBR ska bli ett ramverk där branschen ska uppfyllas i olika standarder och att man kommer vara delaktig i den processen. 

Svensk Ventilations ekonomi är stark och det skämtades om att föreningen måste fokusera på att gå minus. Detta då föreningens syfte inte är att tjäna pengar utan att tjäna medlemmarnas intressen. För att intensiefiera detta ytterligare har man bland annat stärkt upp organisationen på kommunikationssidan. Tre nya arbetsgrupper, Fläktval för brandskydd, Byggvarubedömning och Logistik, presenterades. 

Avtackning och prisutdelningar

https://slussen.azureedge.net/image/353/brittaanders.jpg
Ett rörande farväl. VD Britta Permats avtackar Svensk Ventilations ordförande Anders Freyschuss efter långt samarbete. Foto: Ulrik Hammarsträng

Självklart avtackades avgående också ordförande, Anders Freyschuss, som alltså lämnar efter sju år på posten och inte mindre än 21 år i föreningens styrelse, med presenter och lovord. Han tog också tillfället i akt att, i ett tal. framföra sin syn på förenigens utveckling och konstaterade att man idag står starkare än någonsin. Han passade också på att önska tillträdande ordföranden, Robert Johansson, lycka till. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/systemair.JPG
Systemair mottog årets mångfaldsutmärkelse. Företaget representerades av Taina Horgan från koncernledningen. Foto: Ulrik Hammarsträng

Ulf Bergkvist prisades individuellt för sina insatser för branschen. Dessutom prisades Marknadsgruppen. Service- och eftermarknadsgruppen, Produktgruppen och Framtidsgruppen. Mångfaldsutmärkelsen gick i år till Systemair för att de har kvinnlig representation på alla nivåer i företaget. 

Efter de formella årsmötesförhandlingarna följde föredrag av Christoffer Börjesson, från organistionen Fastighetsägarna, som talade om möjligheter och utmaningar för fastighetsägarna gällande digitalisering. Därefter följde en inspirationsföreläsning, med fokus på mental inställning, av Jörgen Oom. 

Kvällen avslutades med festligheter på Inneklimatgalan. 

Text: Ulrik Hammarsträng

 

 


 Dela     Tillbaka  

Energiklassning av byggbodar

2020-07-03

SBUF, Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen har beviljat finansiering till projektet ”Energiklassning av byggbodar”.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Finns det en VA-skuld?

2020-07-03

Är VA-skulden en sanning eller myt och hur ska hela Sveriges dricksvatten säkras? Det var temat för ett webbinarium som arrangerades av VA-fakta.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Boverket ska utvärdera stöd

2020-07-02

Boverket ska utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering av hyresbostäder.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Följ bygget av avloppstunneln i Stockholm

2020-07-02

Klicka vidare och se filmen om tunnelbygget för Stockholms framtida avloppsrening.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Ett nedslag i Elmiadalen

2020-07-01

Slussen.biz tog chansen att ta del av inslaget Kommer Energibolagen ta över ansvaret för "teknisk förvaltning" som tidigare låg hos bostadsföretag? på den digitala arenan Elmiadalen med Elmiamässan i Jönköping som bas.


  Värme Kyla El Energieffektivisering

Remiss om ändring av regler för energideklarationer

2020-06-30

Boverket föreslår ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader.


  Värme Energieffektivisering

Simulerade effekter av trög avvattning

2020-06-30

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Simulerade effekter av trög avvattning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Vilken kommun har det godaste kranvattnet?

2020-06-29

Kranvatten är vårt viktigaste livsmedel och detta vill Svenskt Vatten lyfta genom att kora Sveriges godaste vatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny chans att lära sig om upphandling av solenergi

2020-06-29

I augusti återkommer Slussen.biz uppkattade webbinarium, Upphandlingshjälp och vägledning för dig som skall investera i solenergi, med Lars Andrén.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Ny modell för solprognoser bäst i test

2020-06-29

En ny modell som utvecklats vid Uppsala universitet för att förutsäga variationer i solinstrålningen, och som kan hjälpa till att utnyttja el från solenergi effektivare, har nu testats mot olika datamodeller och visat sig vara mycket träffsäker.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

×