Ny ordförande i Svensk Ventilation

2019-05-17 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/robban.jpgPå Svensk Ventilations årsmöte valdes Robert Johansson (bilden, foto: Systemair), försäljningschef på Systemair, till föreningens nya ordförande. Han har tidigare lång efarenhet av styrelsearbete i Svensk Ventilation och var också ordförande under drygt ett år 2007-2008. Han tar över posten efter Anders Freyschuss som lämnar föreningen efter 7 år som ordförande och inte mindre än 21 år i styrelsen. 

På årsmötet presenterade Svensk Ventilations VD, Britta Permats, konjunkturläget som fortfarande ser relativt bra ut trots bland annat minskat bostadsbyggande. Konjunkturen ser också olika ut i olika delar av landet. En annan flaskhals är den kompetensbrist som råder, inte bara i Sverige utan i hela Europa. 

 

https://slussen.azureedge.net/image/353/mote.jpg
VD, Britta Permats, och ordförande, Anders Freyschuss, höll i årsmötesförhandlingarna. Foto: Ulrik Hammarsträng

När det gäller utbildning är förutsättningarna, enligt Britta Permats, de bästa någonsin för ventilationsbranschen. Bland annat kommer man kunna gå VVS- och fastighetsprogrammat och ta sin examen som ventilationsmontör. 
- Nu gäller det bara att vi får folk att söka till utbildningarna med koppling till ventilationsbranschen. 

Britta Permats informerade också att BBR ska bli ett ramverk där branschen ska uppfyllas i olika standarder och att man kommer vara delaktig i den processen. 

Svensk Ventilations ekonomi är stark och det skämtades om att föreningen måste fokusera på att gå minus. Detta då föreningens syfte inte är att tjäna pengar utan att tjäna medlemmarnas intressen. För att intensiefiera detta ytterligare har man bland annat stärkt upp organisationen på kommunikationssidan. Tre nya arbetsgrupper, Fläktval för brandskydd, Byggvarubedömning och Logistik, presenterades. 

Avtackning och prisutdelningar

https://slussen.azureedge.net/image/353/brittaanders.jpg
Ett rörande farväl. VD Britta Permats avtackar Svensk Ventilations ordförande Anders Freyschuss efter långt samarbete. Foto: Ulrik Hammarsträng

Självklart avtackades avgående också ordförande, Anders Freyschuss, som alltså lämnar efter sju år på posten och inte mindre än 21 år i föreningens styrelse, med presenter och lovord. Han tog också tillfället i akt att, i ett tal. framföra sin syn på förenigens utveckling och konstaterade att man idag står starkare än någonsin. Han passade också på att önska tillträdande ordföranden, Robert Johansson, lycka till. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/systemair.JPG
Systemair mottog årets mångfaldsutmärkelse. Företaget representerades av Taina Horgan från koncernledningen. Foto: Ulrik Hammarsträng

Ulf Bergkvist prisades individuellt för sina insatser för branschen. Dessutom prisades Marknadsgruppen. Service- och eftermarknadsgruppen, Produktgruppen och Framtidsgruppen. Mångfaldsutmärkelsen gick i år till Systemair för att de har kvinnlig representation på alla nivåer i företaget. 

Efter de formella årsmötesförhandlingarna följde föredrag av Christoffer Börjesson, från organistionen Fastighetsägarna, som talade om möjligheter och utmaningar för fastighetsägarna gällande digitalisering. Därefter följde en inspirationsföreläsning, med fokus på mental inställning, av Jörgen Oom. 

Kvällen avslutades med festligheter på Inneklimatgalan. 

Text: Ulrik Hammarsträng

 

 


 Dela     Tillbaka  

Stopp för PFAS-utsläpp i Vättern

2019-08-20

Regeringen stoppar den planerade dräneringen av Karlborgs flygplats. En dränerings som skulle lett till utsläpp av PFAS-förorenat vatten i dricksvattentäkten, rapporterar sydnarkenytt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ord mot ord i VA-konflikt

2019-08-20

En fastighetsägare i Norrtälje kommun som installerat ett enskilt VA-system fick tre månader senare veta att kommunalt VA kommer installeras för över 300 000 kronor. Nu står ord mot ord vad det gäller informationen från kommunen, rapporterar sr.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Forskningsanslag till kulturhistorisk bebyggelse

2019-08-20

Energimyndigheten satsar 50 miljoner kronor på forskning om energianvändning i kulturhistoriskt värdefulla byggnader och byggnadsmiljöer.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Ny VA-projekthandbok från Svenskt Vatten

2019-08-16

Svenskt Vatten presenterar Projekthandboken VA.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Seminarium om avloppsvärmeväxlare

2019-08-16

Sustainable Innovation och Roland Jonsson, WSP, bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium kring avloppsvärmeväxling som en del av energieffektiviseringen.


  Värme Utbildning & FoU

Inskränkning av verksamhetsområde för allmän VA-försörjning

2019-08-15

Svenskt Vatten presenterar rapporten Inskränkning av verksamhetsområde för allmän VA-försörjning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Färgämnen och virus skapar nytt material för vattenrening

2019-08-15

Ett forskningsteam från Aalto University i Finland har utvecklat en ny strategi för att skapa virusbaserade material för katalysering som kan användas bland annat vid vattenrening.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Start för tekniktävlingen för ventilationslösningar

2019-08-14

Veckan före midsommar fattade Energimyndigheten beslutet om att finansiera tekniktävlingen för ventilationslösningar i energieffektiva flerbostadshus. Det innebär att tävlingen kan starta i slutet av augusti.


  Ventilation Utbildning & FoU

Nya bilder jorden runt

2019-08-14

De flestas semester börjar lida mot sitt slut och intrycken från sommaren ska smältas. Vi har uppdaterat vår sida med bilder från hela världen med några nya. Bidra gärna med dina bilder med branschkoppling.


  Allmän

Kartläggning av vattensituationen förlängs

2019-08-14

Regeringen har beslutat att förlänga uppdraget till länsstyrelserna att kartlägga och analysera vattensituationen på regional och lokal nivå.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU