Ny ordförande i Svensk Ventilation

2019-05-17 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/robban.jpgPå Svensk Ventilations årsmöte valdes Robert Johansson (bilden, foto: Systemair), försäljningschef på Systemair, till föreningens nya ordförande. Han har tidigare lång efarenhet av styrelsearbete i Svensk Ventilation och var också ordförande under drygt ett år 2007-2008. Han tar över posten efter Anders Freyschuss som lämnar föreningen efter 7 år som ordförande och inte mindre än 21 år i styrelsen. 

På årsmötet presenterade Svensk Ventilations VD, Britta Permats, konjunkturläget som fortfarande ser relativt bra ut trots bland annat minskat bostadsbyggande. Konjunkturen ser också olika ut i olika delar av landet. En annan flaskhals är den kompetensbrist som råder, inte bara i Sverige utan i hela Europa. 

 

https://slussen.azureedge.net/image/353/mote.jpg
VD, Britta Permats, och ordförande, Anders Freyschuss, höll i årsmötesförhandlingarna. Foto: Ulrik Hammarsträng

När det gäller utbildning är förutsättningarna, enligt Britta Permats, de bästa någonsin för ventilationsbranschen. Bland annat kommer man kunna gå VVS- och fastighetsprogrammat och ta sin examen som ventilationsmontör. 
- Nu gäller det bara att vi får folk att söka till utbildningarna med koppling till ventilationsbranschen. 

Britta Permats informerade också att BBR ska bli ett ramverk där branschen ska uppfyllas i olika standarder och att man kommer vara delaktig i den processen. 

Svensk Ventilations ekonomi är stark och det skämtades om att föreningen måste fokusera på att gå minus. Detta då föreningens syfte inte är att tjäna pengar utan att tjäna medlemmarnas intressen. För att intensiefiera detta ytterligare har man bland annat stärkt upp organisationen på kommunikationssidan. Tre nya arbetsgrupper, Fläktval för brandskydd, Byggvarubedömning och Logistik, presenterades. 

Avtackning och prisutdelningar

https://slussen.azureedge.net/image/353/brittaanders.jpg
Ett rörande farväl. VD Britta Permats avtackar Svensk Ventilations ordförande Anders Freyschuss efter långt samarbete. Foto: Ulrik Hammarsträng

Självklart avtackades avgående också ordförande, Anders Freyschuss, som alltså lämnar efter sju år på posten och inte mindre än 21 år i föreningens styrelse, med presenter och lovord. Han tog också tillfället i akt att, i ett tal. framföra sin syn på förenigens utveckling och konstaterade att man idag står starkare än någonsin. Han passade också på att önska tillträdande ordföranden, Robert Johansson, lycka till. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/systemair.JPG
Systemair mottog årets mångfaldsutmärkelse. Företaget representerades av Taina Horgan från koncernledningen. Foto: Ulrik Hammarsträng

Ulf Bergkvist prisades individuellt för sina insatser för branschen. Dessutom prisades Marknadsgruppen. Service- och eftermarknadsgruppen, Produktgruppen och Framtidsgruppen. Mångfaldsutmärkelsen gick i år till Systemair för att de har kvinnlig representation på alla nivåer i företaget. 

Efter de formella årsmötesförhandlingarna följde föredrag av Christoffer Börjesson, från organistionen Fastighetsägarna, som talade om möjligheter och utmaningar för fastighetsägarna gällande digitalisering. Därefter följde en inspirationsföreläsning, med fokus på mental inställning, av Jörgen Oom. 

Kvällen avslutades med festligheter på Inneklimatgalan. 

Text: Ulrik Hammarsträng

 

 


 Dela     Tillbaka  

Snart kan luftkvaliteten mätas i varje gathörn

2019-06-14

Snart kan luftkvaliteten mätas i varje gathörn med hjälp av Chalmersutvecklade sensorer placerade i lyktstolpar.


  Allmän Utbildning & FoU

Samsyn kring byggnaders energikrav

2019-06-13

Regeringen har tagit beslut om en skrivelse om byggnaders energiprestanda för att fullfölja aviseringen i proposition 2017/18:288 Energipolitikens inriktning.


  Allmän Utbildning & FoU

Ytterligare en misstänkt död av vattensmittan i Norge

2019-06-13

En kvinna i 70-års misstänkts ha avlidit av till följd av bakerieutbrottet i den norska kommunen Asköy. Samtidigt kopplas smittan till djuravföring som hittats i anslutning till den smittade bassängen, rapporterar nrk.no.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Sveriges största solcellspark invigd

2019-06-13

Landets största solcellspark invigdes på torsdagen utanför Sjöbo. Anläggningen sträcker sig över tolv hektar, men där marken fortsatt kommer att utnyttjas som betesmark för strövande får.


  El Solvärme & solenergi

Anläggningstillgångar inom VA – hur beskrivs de

2019-06-13

Svenskt Vatten presenterar rapporten Anläggningstillgångar inom VA – hur beskrivs de i budgetar och årsredovisningar?


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Slussen.biz premierade framgångsrik student

2019-06-13

I juni månad avlöser skolavslutningarna varandra och även på INSU (fd IUC) i Katrineholm var det examensdags för de som utbildat sig till vvs-ingenjörer. Som traditionen bjuder delades Slussen.biz stipendium ut till den med bäst studieresultat.


  Allmän Utbildning & FoU

Nätkoncessionsutredningen överlämnad till regeringen

2019-06-13

På måndag den 10 juni överlämnade Nätkoncessionsutredningen sitt slutbetänkande till regeringen.


  El

Nya metoder för säkerheten vid asbestrivning

2019-06-13

I ett finskt projekt har mätmetoder med vars hjälp man snabbt och tillförlitligt kan kontrollera funktionsdugligheten hos avskärmningar, andningsskydd och apparater för behandling av luften vid asbestsrivning utvecklats och testats.


  Ventilation Utbildning & FoU

Elnätspriserna fortsätter öka

2019-06-13

Sedan 2018 har elnätspriserna höjts med i snitt 3,6 procent, jämfört med KPI på 1,9 procent. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.


  El Utbildning & FoU

Vi "äter" ett kreditkort i veckan

2019-06-12

Utsläppen av mikroplast uppmärksammas allt mer. Nya rön visar att vi får i oss mikroplast motsvarande ett kreditkort på 5 gram i veckan.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU