Stora Inneklimatpriset - de föreslagna del X

2018-03-01 Slussen Building Services

Vi tittar vidare på de förslagna till Stora Inneklimatpriset och turen är kommen till Climate Recovery, Ecoforest Renluftsteknik och Skorstensbolaget.

Climate Recovery - Climate Recovery kanalsystem, Jarl Bengtsson

- Vårt kanalsystem är ett två-i-ett system som är gjort av isolering. Det finns alltså ingen plåt, utan bara isolering, i systemet vilket gör det mycket flexibelt och att det får en inbyggd ljuddämpning. Vårt system har 80% mindre CO2-utsläpp/m2 kanalyta än spirokanaler. Kanalerna paketeras platta vilket underlättar och spar miljön i transporten samt ger en smidig materialhantering på plats. 

Se filmen om Climate Recovery:

Ecoforest - ecoSMART (e-Mangager och e-System), Nils Gustafsson

- E-Manager kommunicerar med värmepumpen och den elproducerande installationen och tillgodoser  en smart ackumelering av överskottsenergi i form av elektricitet från solceller som kan ackumeleras i form av  värme, kyla och tappvarmvatten. Ytterligare elöverskott kan användas till andra funktioner, exempelvis poolrengöring. I e-system, som har e-Mangager inkluderat, finns också växelomriktare för solcellsinstallation och upp till fyra batterimoduler på 2,4 kWh vardera. 

Se filmen om Ecoforest:

 

Renluftsteknik - OxySan, Håkan Andersson

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/353/oxysan.png

OxySan 2000 avsedd att användas inom krävande miljöer som kräver kontinuerlig rening med hög luftgenomströmning. Bild: Renluftsteknik

- Våra mobila joniseringsaggregat för rening av luft passar till bland annat byggarbetsplatser, verkstäder eller andra platser där partiklar är ett problem. Enheterna är de enda i sitt slag som kan förbättra inomhusluften ozonfritt i stor skala. Flera enheter kan användas samtidigt och markant förbättra luften i stora luftvolymer,
10 ooo m3 eller mer. Joniseringen av luft lägger damm och partiklar på golvet så att andningsluften markant förbättras och lukter dessutom neutraliseras. OxySan 1000, 2000 och 4000 är dessutom fria från skadligt ozon. Enheter finns för jonisering i stor skala till mindre utrymmen, som kontor eller soprum. 

Skorstensbolaget - Clean-Air 24 FTX, Calle Vinberg

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/353/ftx.png

- Vår produkt, Clean Air 24 FTX, är ett ventilationssystem med återvinning i två steg där bland annat värmeväxlare installeras i befintligt kanalsystem. Systemet  minskar energibehovet för uppvärmning med drygt 30% och ger bra ventilation med förvärmd, filtrerad tilluft som minskar kallras, ljud och smuts från fönsterventiler. Clean-Air24 är en kostnads- och platseffektiv lösning att skapa gott inneklimat. Speciellt fördelaktigt där man inte kan eller får installera aggregat på grund av exempelvis platsbrist eller fastighetens kulturhistoriska betydelse. Vill man veta mer kan man ta del av  BeBo:s 30-sidiga rapport från ett års mätstudier.

Stora Inneklimatpriset delas ut på Nordbygg 12/4 med bostadsminister Peter Eriksson som prisutdelare. Klicka här för mer information om Stora Inneklimatpriset

Text: Ulrik Hammarsträng

Fotnot: Syftet är att i denna artikelserie presentera alla inkomna förslag innan presentationen av de fyra som nomineras till finalen på Nordbygg.

 


 Dela     Tillbaka  

DigiVent laddar för ny digital turné!

2021-02-26

16-18 mars finns det återigen dags att flera av de ledande leverantörerna på venilationsområdet och ta del av spännande föreläsningar, arrangerade i samarbete med Energi- och Miljötekniska Föreningen, under den digitala turnén med DigiVent.


  Ventilation

Kartläggning av elsystemet

2021-02-25

Konsultbolaget WSP har kartlagt hur elsystemet ser ut i Sveriges kommuner och hur det kan komma att se ut 2045.


  El Utbildning & FoU

Mikroplast i dricksvatten

2021-02-19

Svenskt Vatten publicerar rapporten "Mikroplast i vatten".


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

VS- och ventilationsentreprenörerna med flest projekt 2020

2021-02-19

Med statistik från vår projektdatabas presenterar Byggfakta topplistor som visar vilka ventilationsentreprenörer och rörinstallatörer som var mest anlitade på projektmarknaden under 2020.


  Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Uppföljning av solcellsanläggningar

2021-02-19

Två tredjedelar av projektet Solmätt är nu klara. Projektet behandlar fastighetsägares utmaningar gällande uppföljning av solcellsanläggningar.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Framtidens solcellssystem kombinerar odling och elproduktion

2021-02-18

I framtiden är det möjligt att vi använder oss av solcellssystem som kombinerar odling och elproduktion. På MDH bedrivs ett forskningsprojekt som för första gången i Sverige undersöker den dubbla nyttan med just detta.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Ungefär 51 550 lägenheter påbörjades under 2020

2021-02-18

Preliminärt påbörjades nybyggnation av cirka 51 550 lägenheter under 2020. Det är 6 procent fler lägenheter jämfört med 2019 då 48 581 lägenheter började byggas. Det visar de senaste siffrorna från SCB.


  Allmän Utbildning & FoU

Miljöpåverkan från byggsektorn ökar

2021-02-17

Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan. Sektorn står för 5-35% av miljöpåverkan i Sverige från svensk produktion inom de områden som följs upp med Boverkets miljöindikatorer.


  Allmän Utbildning & FoU

Stora investeringsbehov i vatten och avlopp

2021-02-17

Pengar, folk och organisation behövs för att klara vatten och avlopp enligt en rapport från Svenskt Vatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

2021-02-15

Nu kan kommuner söka bidrag för att bedriva kommunal energi- och klimatrådgivning under åren 2021–2022. Ansökningsperioden stänger den 15 mars 2021 kl. 12.00. Ett beviljat beslut om bidrag kommer att gälla från och med 1 januari 2021.


  Allmän Energieffektivisering

×