Stora Inneklimatpriset - de föreslagna del X

2018-03-01 Slussen Building Services

Vi tittar vidare på de förslagna till Stora Inneklimatpriset och turen är kommen till Climate Recovery, Ecoforest Renluftsteknik och Skorstensbolaget.

Climate Recovery - Climate Recovery kanalsystem, Jarl Bengtsson

- Vårt kanalsystem är ett två-i-ett system som är gjort av isolering. Det finns alltså ingen plåt, utan bara isolering, i systemet vilket gör det mycket flexibelt och att det får en inbyggd ljuddämpning. Vårt system har 80% mindre CO2-utsläpp/m2 kanalyta än spirokanaler. Kanalerna paketeras platta vilket underlättar och spar miljön i transporten samt ger en smidig materialhantering på plats. 

Se filmen om Climate Recovery:

Ecoforest - ecoSMART (e-Mangager och e-System), Nils Gustafsson

- E-Manager kommunicerar med värmepumpen och den elproducerande installationen och tillgodoser  en smart ackumelering av överskottsenergi i form av elektricitet från solceller som kan ackumeleras i form av  värme, kyla och tappvarmvatten. Ytterligare elöverskott kan användas till andra funktioner, exempelvis poolrengöring. I e-system, som har e-Mangager inkluderat, finns också växelomriktare för solcellsinstallation och upp till fyra batterimoduler på 2,4 kWh vardera. 

Se filmen om Ecoforest:

 

Renluftsteknik - OxySan, Håkan Andersson

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/353/oxysan.png

OxySan 2000 avsedd att användas inom krävande miljöer som kräver kontinuerlig rening med hög luftgenomströmning. Bild: Renluftsteknik

- Våra mobila joniseringsaggregat för rening av luft passar till bland annat byggarbetsplatser, verkstäder eller andra platser där partiklar är ett problem. Enheterna är de enda i sitt slag som kan förbättra inomhusluften ozonfritt i stor skala. Flera enheter kan användas samtidigt och markant förbättra luften i stora luftvolymer,
10 ooo m3 eller mer. Joniseringen av luft lägger damm och partiklar på golvet så att andningsluften markant förbättras och lukter dessutom neutraliseras. OxySan 1000, 2000 och 4000 är dessutom fria från skadligt ozon. Enheter finns för jonisering i stor skala till mindre utrymmen, som kontor eller soprum. 

Skorstensbolaget - Clean-Air 24 FTX, Calle Vinberg

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/353/ftx.png

- Vår produkt, Clean Air 24 FTX, är ett ventilationssystem med återvinning i två steg där bland annat värmeväxlare installeras i befintligt kanalsystem. Systemet  minskar energibehovet för uppvärmning med drygt 30% och ger bra ventilation med förvärmd, filtrerad tilluft som minskar kallras, ljud och smuts från fönsterventiler. Clean-Air24 är en kostnads- och platseffektiv lösning att skapa gott inneklimat. Speciellt fördelaktigt där man inte kan eller får installera aggregat på grund av exempelvis platsbrist eller fastighetens kulturhistoriska betydelse. Vill man veta mer kan man ta del av  BeBo:s 30-sidiga rapport från ett års mätstudier.

Stora Inneklimatpriset delas ut på Nordbygg 12/4 med bostadsminister Peter Eriksson som prisutdelare. Klicka här för mer information om Stora Inneklimatpriset

Text: Ulrik Hammarsträng

Fotnot: Syftet är att i denna artikelserie presentera alla inkomna förslag innan presentationen av de fyra som nomineras till finalen på Nordbygg.

 


 Dela     Tillbaka  

Ansökningar om solcellsstöd ska kunna prövas igen

2021-09-24

Regeringen har ändrat i förordningen för solcellsstödet så att länsstyrelserna ska kunna pröva inkomna ansökningar från de privatpersoner som sökte senast den 7 juli 2020, men som fick avslag då de avsatta medlen tagit slut.


  El Solvärme & solenergi

Internationellt samarbete för framtidens fjärrvärme

2021-09-24

Trots att fjärrvärme funnits under lång tid fortsätter tekniken att utvecklas. Ett internationellt samarbete, där svenska forskare lett arbetet, har nu resulterat i en bok om framtidens fjärrvärme.


  Värme Utbildning & FoU

ExpoVent laddar för Norrland!

2021-09-23

ExpoVent, med inte mindre än 17 utställare, laddar för besök i norra Sverige. Den här gången är det Luleå, Skellefteå, Umeå och Östersund som får besök 12-15 oktober.


  Ventilation

Se Nordic Ventilation Forum

2021-09-23

Missade du Scanvacs Nordic Ventilation Forum. Ingen fara, nu kan du se hela sändningen i efterhand.


  Ventilation Utbildning & FoU

Lyckad urpremiär av ExpoSol

2021-09-22

Slussen.biz redaktion fanns på plats under urpremiären av ExpoSol i Linköping som bjöd på utställning och inspirationsföreläsning. Möt både utställare, besökare och arrangör.


  Värme El Solvärme & solenergi

Reglertekniker styrde kosan till västkusten

2021-09-20

Slussen.biz fanns på plats när föreningen Förenade reglertekniker (FRT) arrangerade sitt årliga teknikmöte på Säröhus utanför Kungsbacka.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

WISER – ett verktyg för beslutsstöd inom dricksvattensektorn

2021-09-20

Svenskt Vatten presenterar rapporten WISER – ett verktyg för beslutsstöd inom dricksvattensektorn.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

VA-samverkan i väst

2021-09-16

Göteborgs Stad och Kungsbacka kommun ska samverka ännu mer kring vatten och avlopp i framtiden. Den 15 september beslutade man om en gemensam avsiktsförklaring som innebär att de båda kommunerna vid behov kan hjälpa varandra med vatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny Profil på Slussen.biz

2021-09-16

Slussen.biz har träffat en Profil som är vd för en mäktig branschorganisation, tävlar i mountainbikecykling och driver ett vandrarhem i Bergslagen.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Profilen

Kunskap kring relining i VA-nät

2021-09-15

Svensk Byggbransch Utvecklingsfond, SBUF, har i ett projekt tagit fram hjälp kring renovering och bedömningen av flexibla foder i det svenska VA-nätet genom utvärdering av driftsatta flexibla foder.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU