Kylsystem pajade på sjukhus

2022-07-01

Kylsystemet på Gävle sjukhus havererade vilket ledde till att man tvingades stänga ner vissa administrativa utrymmen, rapporterar svt.se.


  Kyla

Energianvändningen av serverhallar ska analyseras

2022-07-01

Digital infrastruktur som till exempel serverhallar använder mycket energi. Regeringen ger därför Energimyndigheten i uppdrag att titta på metoder för att följa utvecklingen av energianvändningen för digitala infrastruktur och digitala system.


  Allmän

Erfarenheter av LTA-system

2022-06-29

Svenskt Vatten presenterar rapporten Erfarenheter av LTA-system.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Många skäl att sköta sjöns vatten

2022-06-27

Med fokus på sjön Bolmen, som är en viktigt dricksvattensjö, samlas nu forskare, myndigheter och lokala aktörer i ett forskningsprojekt för att tillsammans hitta metoder som kan lösa vattenutmaningen.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Uppdrag om effektivare energianvändning

2022-06-23

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att analysera hur användningen av energi, effekt och resurser kan effektiviseras i olika delar av samhället. Syftet med uppdraget är att underlätta utfasning av fossila bränslen genom elektrifiering.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Bostadsbyggandet bromsar in

2022-06-22

I Boverkets nya byggprognos bromsar bostadsbyggandet in samtidigt som som behovet av nya bostäder skrivs upp.


  Allmän Utbildning & FoU

Misstänkt sabotage på avloppsrör i Gnesta

2022-06-22

Misstänkte borrhål har upptäckts i avloppsrör som var avsedda att läggas ut i Gnesta, rapporterar svt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Se regeringens pressträff gällande energiförsörjningen

2022-06-21

Regeringen, representerade av energiminister Khashayar Farmanbar och klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, har haft pressträff gällande Sveriges energiförsörjning.


  El Solvärme & solenergi

Våtservettmysterium i Skara

2022-06-21

Den senaste tiden har anställda på ett reningsverk i Skara tvingats rensa från våtservetter på daglig basis istället för som tidigare några gånger per år och ingen vet varför, rapporterar svt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Undersökning ska ge svar på varför vattenskadorna i kök ökar

2022-06-17

De senaste åren har vattenskador i kök ökat markant, enligt Vattenskaderapporten Nu tar Vattenskadecentrum och branschen krafttag och gör en specialundersökning för att ta reda på orsakerna.


  Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU