51 mkr fördelas till energieffektivt byggande och boende

2019-06-11 Slussen Building Services

Nu är det klart vilka projekt som fått finansiering genom E2B2s andra utlysning. Sammanlagt nära 51 miljoner kronor kommer att gå till de 17 nya projekt som fått finansiering.

I utlysningen som var öppen mellan den 6 september och den 6 november mottog Energimyndigheten 67 ansökningar. Den totala projektvolymen för de beviljade projekten uppgår denna gång till nära 51 miljoner kronor varav över 33 miljoner kronor är stöd från Energimyndigheten och resterande samfinansiering från näringslivet.

De nystartade projekten handlar till stor del om energieffektivisering i det befintliga beståndet; exempelvis hur kostnadseffektiviteten för energirenovering av områden kan optimeras eller hur närvarodetektering i byggnader kan användas för energieffektivisering. Standardiserade metoder och arbetssätt kommer att vidareutvecklas, till exempel inom allmännyttans klimatinitiativ och Energimyndighetens totalmetodik.

Nya lösningar och innovationer kommer att vidareutvecklas för att ta dem närmare nyttiggörande och användning. Till exempel ska ny teknik testas och utvecklas för invändig tilläggsisolering som bevarar ytterfasaders arkitektoniska värden samtidigt som energieffektiviteten förbättras.

Utveckling av byggnadsinformationsmodeller (BIM) och designprocesser i arkitektur och stadsplanering som bidrar till ökad energi- och resurseffektivisering är i fokus i flera projekt. Energimyndighetens insamlade mätdata från nära-nollenergibyggnader kommer också att användas för visualisering och kunskapsuppbyggnad.

Urvalet gjordes av Energimyndigheten med stöd av experter från E2B2s bedömningsgrupp. Vid bedömningen beaktades särskilt energirelevans, nyhetsvärde, vetenskaplig kvalitet, genomförande, näringslivsrelevans och marknadsförutsättningar.

Projekten läggs till de tjugofem projekt som redan fått finansiering genom utlysning 1 i maj 2018. Den 15 maj 2019 öppnade E2B2s utlysning 3 för ansökningar.

E2B2 är Energimyndighetens program för forskning inom energieffektivt byggande och boende och genomförs i samarbete med IQ Samhällsbyggnad.

Godkända projekt:

Att hantera buller, dagsljus och energi i stadsplanering och arkitektur, utförare: White Arkitekter AB

Boendetäthetens påverkan på byggnadens funktion, utförare: Lunds universitet

Design och driftanvisningar för värmelager med fasändringsmaterial Demonstrationsanläggning kyllager i kontorsbyggnad, utförare: Chalmers Tekniska Högskola AB

Effekter och hantering av snölaster vid takmonterade solelanläggningar, utförare: RISE Energy Technology Center AB

Energianvändning och klimatpåverkan i bostadsföretag - vidareutveckling av allmännyttans klimatinitiativ, utförare: Sveriges Allmännytta (tidigare SABO)

Energieffektivisering av byggnader med närvarodetektering, utförare: Umeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik & elektronik

Energieffektiv sjukhusarkitektur med hjälp av BIM, utförare: White Arkitekter AB

Energieffektivisering med Totalmetodiken initierad av hyresgästen, utförare: Räddningstjänsten Storgöteborg

Internationell forskningssamverkan för energieffektivisering i historiska byggnader, utförare: Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen

Invändig tilläggsisolering av ytterväggar, utförare: Lunds universitet, Byggnadsfysik

Kostnadseffektiv energirenovering av bostäder på områdesnivå - svenskt deltagande i IEA EBC Annex 75, utförare: Lunds Universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Kostnads- och energieffektiva styrsystem i byggnader, utförare: Kungliga Tekniska högskolan

Långtidsstudie av byggnader av trä i kallt klimat, utförare: Luleå tekniska universitet

Miljökrav, Energianvändning och Klimatpåverkan – Samband och Möjligheter, utförare: Högskolan i Gävle

Nyttiggörande av mätdata från nära-nollenergibyggnader - analyser och visualisering, utförare: Lunds universitet, Institutionen för bygg- & miljöteknologi

Utvärdering av filterklasser vid ventilation av kontor, utförare: RISE

Vätskekopplad värmeåtervinning, utförare: Chalmers Tekniska Högskola AB, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Läs mer om projekten på www.E2B2.se

Källa: IQ Samhällsbyggnad


 Dela     Tillbaka  

Ny avsaltningsteknik testas i Halmstad

2020-07-10

En ny teknik där man med hjälp av spillvärme renar havsvatten till dricksvatten kommer testas i Halmstad.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Krönika: Vad är rätt och vad är fel?

2020-07-09

Så här mitt i sommaren funderar Slussen.biz krönikör, Lars Andrén, på vad som är en korrekt kalkylmetod för att värdera en investerings lönsamhet över tid? Något som blir extra intressant när många parametrar präglas av osäkra värden.


  Allmän Krönikor

Bråk om förstörd brunn i Huddinge

2020-07-09

En boende i Huddinge kommun menar att hon fått sin brunn förstörd efter sprängningar som genomförts i områden och i fyra år har hon kämpat mot kommunen för ersättning, rapporterar mitti.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Vattenkrig i Åre

2020-07-08

En boende i Åre kommun är mycket kritisk till hur kommunen beräknar vattenförbrukningen. I Åre använder man schablonberäkning istället för som i många andra kommuner digitala vattenmätare, rapporterar jamtlandstidning.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Möjlighet att söka pengar till cybersäkerhet

2020-07-07

Nu finns det möjlighet för företag inom energisektorn att söka pengar för cybersäkerhetsanpassningar, genom CEF Fonden 2020.


  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Trevlig sommar från Slussen.biz!

2020-07-06

Slussen.biz nyhetsbrev och Rekryteringskanalen tar en sommarpaus och återkommer 10 augusti. Vårt kontor håller stängt från 13 juli till 10 augusti, men sajten med alla nyheter är naturligtvis tillgänglig som vanligt.


  Allmän

Energiklassning av byggbodar

2020-07-03

SBUF, Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen har beviljat finansiering till projektet ”Energiklassning av byggbodar”.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Finns det en VA-skuld?

2020-07-03

Är VA-skulden en sanning eller myt och hur ska hela Sveriges dricksvatten säkras? Det var temat för ett webbinarium som arrangerades av VA-fakta.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Boverket ska utvärdera stöd

2020-07-02

Boverket ska utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering av hyresbostäder.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Följ bygget av avloppstunneln i Stockholm

2020-07-02

Klicka vidare och se filmen om tunnelbygget för Stockholms framtida avloppsrening.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

×