Fjärrkylan het

2019-06-27 Slussen Building Services

Energiföretagen har analyserat statistiken för fjärrkylan för år 2018. Leveranserna har ökat med 26 procent, vilket förstås har att göra med en rekordvarm sommar. Men vi ser också att fjärrkylan byggs ut.

Det finns 36 företag som levererar fjärrkyla till nära 40 städer i Sverige. 627 km är den sammanlagda längden på ledningarna, vilket är cirka en mil mer än 2017. Fjärrkyleföretagen levererade 1156 GWh fjärrkyla år 2018 - en ökning med 26 procent jämfört med föregående år.

– Den varma sommaren 2018 ledde till en rejäl ökning av fjärrkyleleveranserna – något våra medlemsföretag klarade galant. Det har lett till att företagen nu ser en kraftigt ökad efterfrågan på fjärrkyla och den höga leveranssäkerheten är säkert något som lockar. Det är dessutom en trend som vi väntar kommer att hålla i sig. Det säger Lina Enskog Broman som är ansvarig för fjärrkyla samt fjärr- och kraftvärme på Energiföretagen.

Vi publicerade nyligen en färsk undersökning som konsultföretaget Devcco har genomfört på uppdrag av Energiföretagen som visade att fjärrkyleutbyggnaden kommer att öka kraftigt framöver, med hela 50 procent till 2030. Utbyggnaden kommer dels att ske i form av nybyggnation, dels genom förtätning i nuvarande fjärrkylenät.

– Det är förstås glädjande att se att fjärrkylan, som är ett resurssnålt, klimatvänligt och effektivt sätt att producera kyla på, verkligen har börjat efterfrågas på allvar. Det känns också bra att undersökningen visade att företagen, trots utmaningen med den varma sommaren klarade leveranserna med hög tillförlitlighet, säger Lina Enskog Broman.

Källa: Energiföretagen


 Dela     Tillbaka  

Mer solel och hållbara transporter genområdgivning

2019-11-20

Sedan våren 2018 har Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare gått ihop i två projekt om solel och hållbara transporter.


  El Solvärme & solenergi

Inget krav på PFAS-provning

2019-11-18

Det finns idag inget krav på att dricksvattenproducenter ska ta prover för PFAS i dricksvattnet, rapporterar sverigesradio.se


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Nu lanseras ”nya” klimatanpassningsportalen

2019-11-14

Klimatförändringar innebär stora utmaningar för samhället. Nu kan du hitta ännu mer kunskap om hur samhället påverkas av klimatförändringen och hur man kan arbeta med klimatanpassning.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

30 miljoner till digitalisering och industrialisering

2019-11-12

Idag öppnar en ny utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built En­vironment med drygt 30 miljoner kronor i potten.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Sveriges 20 största installatörer

2019-11-12

NAVET Analytics presenterar Sveriges 20 största installatörer 2018.


  Ventilation Värme Sanitet El Arbetsmarknad

Stor satsning på återvinna outnyttjade värmeflöden

2019-11-08

Det nystartade EU-projektet Rewardheat ska ta fram ny kunskap och innovativa lösningar för att ta tillvara outnyttjade värmeflöden.


  Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Styrelse vald för branschorganisationen Digitala Fastigheter

2019-11-07

I september utsågs styrelsen för den nybildade branschorganisationen Digitala Fastigheter.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Arbetsmarknad

Begränsade krav på IMD-installation införs

2019-11-07

Regeringen har, den 1 november, fattat ett beslut om en ändring i förordningen om energimätning i byggnader. Ändringen innebär begränsade krav på installation av system för individuell mätning och debitering, IMD, av värme och varmvatten.


  Värme Sanitet

Tomas Frändén 50 år

2019-11-06

Idag hissar Slussen.biz flaggan inte bara för Gustav II Adolf utan i första hand för Tomas Frändén, vd för Fidelix och Larmia, som fyller 50 år.


  Allmän

VA-tunnlar – erfarenheter från utredning till drift

2019-11-06

Svenskt Vatten presenterar rapporten VA-tunnlar – erfarenheter från utredning till drift.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

×