BeBo firar 30!

2019-10-01 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/goran.pngSlussen.biz har fått en pratstund med Göran Werner, konsult på WSP och koordinator för beställarorganisationen BeBo, med anledning av att BeBo firar 30 år i år. 

Vad var upprinnelsen till BeBo?
- Bebo står för Beställargrupp Bostäder och är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus med ett 20-tal fastighetsbolag som medlemmar. Det började med teknikupphandlingar för bland annat kylar och frysar som var ett aktuellt ämne vid tidpunkten. Sedan genomfördes ett 60-tal teknikupphandlingar med syfte att driva på energieffektiviseringen. Eftersom Allmännyttans inköpsfunktion, HBV, och de allmännyttiga bostadsbolagens organisation Allmännyttan (då SABO, reds anm) var drivande handlade mycket om flerbostadshus. 2001 separerades arbetet mellan flerbostadshus och lokalfastigheter och det var då vi fick namnet BeBo och systerorganisationen Belok. BeBo:s första koordinator hette Hans Westling. I början av 2000-talet tog Hans Isaksson över som koordinator och tillsammans med dåvarande ordföranden Arne Elmroth började man arrangera medlemsmöten. Runt 2005 fick BeBo en fastare budget från Energimyndigheten och allt större projekt, ofta med fokus på renovering, växte fram. Bland annat drogs projektet, med fokus på tilläggsisolering och värmeåtervinning, ”Ny kostym och respirator” igång. Projektet bytte sedan namn till "Rekorderlig renovering". 

2010 var det du som tog över stafettpinnen som koordinator för Bebo. Vad har hänt sedan dess?
-  Vi har bland annat fått med flera privata fastighetsbolag, exempelvis Stena Fastigheter, Ikano och Wilhelm. Målet är inte att vara massa medlemmar utan 20-25 med stort engagemang. Vi har skapat innovationskluster och en öppen seminarieverksamhet för att sprida resultatet av vårt arbete, vilket blivit en större del av uppdraget. Vi arbetar också med ett antal fördjupningsområden såsom solel, digitalisering och bostadsrättsföreningar där vi driver diskussionen för hela branschen, letar forskningsprojekt och är med i tillämpad forskning. Idag är hemsidan ett viktigt verktyg att sprida resultatet av vårt arbete. Den är tillgänglig för alla och man behöver inte vara medlem för att ta del av exempelvis de beräkningsprogram som finns där.

Hur ser framtiden ut för BeBo?
- Vi fortsätter arbete med energieffektivisering i nybyggnation och inte minst renovering. Digitaliseringen blir en allt viktigare del av fastighetsdriften i framtiden och vi är med i ett pilotprojekt tillsammans med Belok och Installatörsföretagen. Vi kommer också arbeta mer LCA-inriktat, det vill säga att vi tittar på hela livscykeln såsom transporter och byggmaterial och dess klimatpåverkan. Vi vill också vara med och lösa de relativt nya problemen med effektbrist genom att arbeta fram system för laststyrning och effektutjämning. Här pågår bland annat ett projekt med lagring av solenergi med hjälp av vätgas.

Till sist, blir det någon fest?
- Vi uppmärksammade 30-årsjubiléet på senaste medlemsmötet och firade oss själva lite, men något större kalas blir det inte. 

Läs mer om BeBo
Läs mer om Belok

Text: Ulrik Hammarsträng
Foto: WSP/Nicklas Prytz


 Dela     Tillbaka  

Solbruksprojekt ger möjligheter för både energi och jordbruk

2023-09-19

I framtiden skulle solceller och jordbruk kunna samsas på samma mark och leda till ökad lönsamhet. Ett nytt projekt på Mälardalens universitet (MDU) undersöker möjligheterna med så kallat solbruk.


El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Lämna ditt förslag till branschens finaste pris

2023-09-18

Nu är möjligheten att lämna förslag till branschens finaste pris, Stora Inneklimatpriset, öppen. Prisutdelning sker under Nordbygg i april 2024.


Allmän

Högsta höjningen av fjärrvärmepriset sedan 1996

2023-09-18

Fjärrvärmepriserna når nya rekordnivåer. Under 2023 har fjärrvärmebolagen höjt priserna med i genomsnitt 8 procent. Den högsta höjningen sedan 1996. Det visar den årliga Nils Holgerssonundersökningen.


Värme Utbildning & FoU

Nibe bjöd in till öppet hus

2023-09-15

Slussen.biz besökte Nibes Stockholmskontor som bjöd in till öppet hus där man bland annat visade upp en helt ny bergvärmepump.


Värme Kyla

Missa inte intressanta föreläsningar på ExpoVärmeKyla

2023-09-14

Under ExpoVärmeKyla i Växjö och Jönköping bjuds, utöver utställningen, på intressanta föreläsningar i samarbete med EMTF. Under veckan får även Norrköping besök.


Värme Kyla

Fler platser på yrkesutbildningar

2023-09-12

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2024 att 1362 miljoner kronor tillförs för att förstärka regionalt yrkesvux och att 385 miljoner kronor tillförs för yrkeshögskoleutbildning för 2024.


Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad

1,5 miljard kronor till batteriforskning

2023-09-12

EU kommer med en satsning på över en och en halv miljard kronor för forskning på batterier, som koordineras från Uppsala universitet. Satsningen Battery 2030+ har pågått i tre år och går nu vidare i nästa steg.


El Utbildning & FoU

Kraftigt ökade fjärrvärmepriser

2023-09-12

Flera bolag höjer fjärrvärmepriserna med 25-30 procent i år och flera kunder har ansökt om medling i fjärrvärmenämnden, rapporterar Sveriges Radio.


Värme

Renare luft gav fler gravida

2023-09-11

Krav på renare luft på nya IVF-kliniken gav fler gravida på RMC i Region Skåne, rapporterar svt.se.


Ventilation Utbildning & FoU

Lyssnartips - SR:s Klotet om energilagring

2023-09-08

Pumpkraft är en gammal beprövad teknik som kan få renässans när det gäller lagring av energi. Sveriges Radios Klotet har besökt potentiella anläggningar och intervjuat involverade personer. Programmet tar även upp andra typer av energilagring.


Värme El Utbildning & FoU