BeBo firar 30!

2019-10-01 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/goran.pngSlussen.biz har fått en pratstund med Göran Werner, konsult på WSP och koordinator för beställarorganisationen BeBo, med anledning av att BeBo firar 30 år i år. 

Vad var upprinnelsen till BeBo?
- Bebo står för Beställargrupp Bostäder och är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus med ett 20-tal fastighetsbolag som medlemmar. Det började med teknikupphandlingar för bland annat kylar och frysar som var ett aktuellt ämne vid tidpunkten. Sedan genomfördes ett 60-tal teknikupphandlingar med syfte att driva på energieffektiviseringen. Eftersom Allmännyttans inköpsfunktion, HBV, och de allmännyttiga bostadsbolagens organisation Allmännyttan (då SABO, reds anm) var drivande handlade mycket om flerbostadshus. 2001 separerades arbetet mellan flerbostadshus och lokalfastigheter och det var då vi fick namnet BeBo och systerorganisationen Belok. BeBo:s första koordinator hette Hans Westling. I början av 2000-talet tog Hans Isaksson över som koordinator och tillsammans med dåvarande ordföranden Arne Elmroth började man arrangera medlemsmöten. Runt 2005 fick BeBo en fastare budget från Energimyndigheten och allt större projekt, ofta med fokus på renovering, växte fram. Bland annat drogs projektet, med fokus på tilläggsisolering och värmeåtervinning, ”Ny kostym och respirator” igång. Projektet bytte sedan namn till "Rekorderlig renovering". 

2010 var det du som tog över stafettpinnen som koordinator för Bebo. Vad har hänt sedan dess?
-  Vi har bland annat fått med flera privata fastighetsbolag, exempelvis Stena Fastigheter, Ikano och Wilhelm. Målet är inte att vara massa medlemmar utan 20-25 med stort engagemang. Vi har skapat innovationskluster och en öppen seminarieverksamhet för att sprida resultatet av vårt arbete, vilket blivit en större del av uppdraget. Vi arbetar också med ett antal fördjupningsområden såsom solel, digitalisering och bostadsrättsföreningar där vi driver diskussionen för hela branschen, letar forskningsprojekt och är med i tillämpad forskning. Idag är hemsidan ett viktigt verktyg att sprida resultatet av vårt arbete. Den är tillgänglig för alla och man behöver inte vara medlem för att ta del av exempelvis de beräkningsprogram som finns där.

Hur ser framtiden ut för BeBo?
- Vi fortsätter arbete med energieffektivisering i nybyggnation och inte minst renovering. Digitaliseringen blir en allt viktigare del av fastighetsdriften i framtiden och vi är med i ett pilotprojekt tillsammans med Belok och Installatörsföretagen. Vi kommer också arbeta mer LCA-inriktat, det vill säga att vi tittar på hela livscykeln såsom transporter och byggmaterial och dess klimatpåverkan. Vi vill också vara med och lösa de relativt nya problemen med effektbrist genom att arbeta fram system för laststyrning och effektutjämning. Här pågår bland annat ett projekt med lagring av solenergi med hjälp av vätgas.

Till sist, blir det någon fest?
- Vi uppmärksammade 30-årsjubiléet på senaste medlemsmötet och firade oss själva lite, men något större kalas blir det inte. 

Läs mer om BeBo
Läs mer om Belok

Text: Ulrik Hammarsträng
Foto: WSP/Nicklas Prytz


 Dela     Tillbaka  

Saira Alladin ny vd för Installatörsföretagen

2024-07-04

Bransch- och arbetgivarorganisationen Installatörsföretagen har utsett Saira Alladin till ny vd. Hon kommer närmast från rollen som Vice President Asset Management på Ellevio och tillträder som vd för Installatörsföretagen den 1 oktober 2024.


Allmän Arbetsmarknad

Lägre elpriser med mer vatten, vind och sol

2024-07-04

Under första halvåret 2024 har elpriserna i Sverige legat mellan 20 och 30 procent lägre jämfört med förra året. Elproduktionen liksom elanvändningen ökade med 6–7 procent. Detta enligt siffror från Energiföretagen.


El Utbildning & FoU

Sveriges första energipositiva och klimatneutrala område

2024-07-04

I det europeiska samverkansprojektet, Digital Twins for Positive Energy Districts (DT4PEDs) utvecklas en digital tvilling för att utforska hur ett energipositivt och klimatneutralt område kan realiseras.


Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Godkänt: 36 miljarder till nytt stöd för bio-CCS

2024-07-03

EU-kommissionen godkänner Energimyndighetens nya stödsystem för bio-CCS genom omvänd auktion. En första utlysning beräknas öppna efter sommaren.


Allmän Utbildning & FoU

Fastighetsbolag positiva till mer efterfrågeflexibilitet

2024-07-02

Kunder ställer sig positiva till att hålla nere effektbehovet när fjärrvärmenätet är ansträngt, alltså bidra med efterfrågeflexibilitet. I ett Energiforskprojekt lades tre erbjudanden fram – alla upplevdes relevanta.


Värme Utbildning & FoU

66 miljoner liter orenat vatten ut i Mälaren

2024-07-02

Bara i Stockholm släpptes det ut 66 miljoner liter orenat vatten ut i Mälaren under 2023, rapporterar sverigesradio.se.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp

2024-07-01

Svenskt Vatten släpper rapporten Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp vid avloppsreningsverk.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Bostadsbolag kyler ner hyresgästerna

2024-07-01

Botkyrkabyggen öppnar så kallade "cold spots" dit hyresgästerna kan gå för att kyla ner sig en stund, rapporterar tidningen Mitt i Stockholm.


Kyla

Elsystemets flexibilitet ska förbättras

2024-06-27

Energimyndigheten får i uppdrag att förbättra flexibilitet i elsystemet.


El Utbildning & FoU

Innovationsupphandling Smart styrning i småhus

2024-06-27

Beställarnätverket, BeSmå, utlyser en innovationsupphandling om integrerad smart styrning för småhus.


Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU