Något uppåt för värmepumpförsäljningen

2019-10-31 Slussen Building Services

Under årets första tre kvartal visar försäljningssiffror från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen att försäljningen av värmepumpar ökat något jämfört med samma period förra året (+2 %). Tittar vi endast på tredje kvartalet ligger försäljningen kvar på samma höga nivå som förra året.  Försäljningen har ökat inom segmenten luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar medan frånluftsvärmepumpar minskat under kvartalet.

Under tredje kvartalet såldes värmepumpar i Sverige för totalt 1,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 4 procent jämfört med samma period förra året. Sammanlagt under årets tre första kvartal såldes värmepumpar till ett värde av 5,3 miljarder, det är en ökning med 6 procent jämfört med 2018.

Trenden med minskad försäljning av frånluftsvärmepumpar har fortsatt även under andra kvartalet med en minskning 6 procent. Frånluftsvärmepumpar installeras främst i nya småhus och försäljning följer nybyggnadstakten av småhus ganska väl. 

-Med tanke på det minskade trycket i svensk ekonomi, och minskat bostadsbyggande kommer minskad försäljning av frånluftvärmepumpar vara ett troligt scenario även den närmaste tiden, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

För de övriga segmenten, luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar har försäljningen ökat under tredje kvartalet. Luft-vattenvärmepumpar ökade med 2 procent och bergvärmepumpar med 3 procent jämfört med förra året.

 - Branschen går mycket bra och de marknadssignaler vi sett under en tid håller fortsatt i sig. Utbytesmarknaden på villasidan har kommit igång och vi ser en positiv trend inom detta segment, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Källa: Svenska Kyl- och Värmepumpförsäljningen


 Dela     Tillbaka  

Nu lanseras ”nya” klimatanpassningsportalen

2019-11-14

Klimatförändringar innebär stora utmaningar för samhället. Nu kan du hitta ännu mer kunskap om hur samhället påverkas av klimatförändringen och hur man kan arbeta med klimatanpassning.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

30 miljoner till digitalisering och industrialisering

2019-11-12

Idag öppnar en ny utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built En­vironment med drygt 30 miljoner kronor i potten.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Sveriges 20 största installatörer

2019-11-12

NAVET Analytics presenterar Sveriges 20 största installatörer 2018.


  Ventilation Värme Sanitet El Arbetsmarknad

Stor satsning på återvinna outnyttjade värmeflöden

2019-11-08

Det nystartade EU-projektet Rewardheat ska ta fram ny kunskap och innovativa lösningar för att ta tillvara outnyttjade värmeflöden.


  Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Styrelse vald för branschorganisationen Digitala Fastigheter

2019-11-07

I september utsågs styrelsen för den nybildade branschorganisationen Digitala Fastigheter.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Arbetsmarknad

Begränsade krav på IMD-installation införs

2019-11-07

Regeringen har, den 1 november, fattat ett beslut om en ändring i förordningen om energimätning i byggnader. Ändringen innebär begränsade krav på installation av system för individuell mätning och debitering, IMD, av värme och varmvatten.


  Värme Sanitet

Tomas Frändén 50 år

2019-11-06

Idag hissar Slussen.biz flaggan inte bara för Gustav II Adolf utan i första hand för Tomas Frändén, vd för Fidelix och Larmia, som fyller 50 år.


  Allmän

VA-tunnlar – erfarenheter från utredning till drift

2019-11-06

Svenskt Vatten presenterar rapporten VA-tunnlar – erfarenheter från utredning till drift.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Många brister i hanteringen av farliga ämnen på jobbet

2019-11-06

Åtta av tio arbetsplatser som inspekterats har brister i hanteringen av kemikalier. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner av kemiska risker på nära 3 600 arbetsplatser, som är en del av en gemensam EU-insats.


  Allmän Brand & säkerhet Arbetsmarknad

Energiuppföljningsmetoder och verktyg – förstudie

2019-11-01

Energimyndighetens beställargrupp, Belok, har genomfört en förstudie kring Energiuppföljningsmetoder och verktyg.


  Allmän Utbildning & FoU