Begränsade krav på IMD-installation införs

2019-11-07 Slussen Building Services

Regeringen har, den 1 november, fattat ett beslut om en ändring i förordningen om energimätning i byggnader. Ändringen innebär begränsade krav på installation av system för individuell mätning och debitering, IMD, av värme och varmvatten. IMD-kravet kan ha som effekt att de flerbostadshus som har sämst energiprestanda renoveras och energieffektiviseras.

 

EU-kommissionen har haft synpunkter på hur Sverige implementerat EU:s Energieffektiviseringsdirektiv, EED, vad gäller IMD av värme och tappvarmvatten. Sverige har hittills inte haft några krav på IMD. För att möta kommissionens och den svenska fastighetsbranschens synpunkter inför Sverige därför nu begränsade krav på IMD av värme och tappvarmvatten i förordning (2014:348) om energimätning i byggnader.

- Förslaget innebär en balans mellan klimatnytta och rimliga krav på fastighetsägarna att genomföra energibesparande åtgärder, säger energiminister Anders Ygeman.

De nya begränsade kraven berör endast en mindre mängd byggnader i Sverige, uppskattningsvis 14% av landets flerbostadshus. För dessa flerbostadshus finns möjligheter till undantag som ger incitament till energieffektiviserande renovering. Boverket uppskattar att ca 308 GWh kan sparas årligen om de byggnader som omfattas av kravet på IMD av värme, dvs. flerbostadshus med sämst energiprestanda, istället renoveras så att de inte längre omfattas av kravet. Detta motsvarar ca 13 % av dessa byggnaders energianvändning, eller ca 1 % av energianvändningen i alla flerbostadshus i Sverige.

Förslaget innebär i korthet att:

  • Den som äger ett flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län som har en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 180 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme.
  • Den som äger ett flerbostadshus i något av landets övriga län som har en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 200 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme.
  • Den som för egen räkning utför eller låter utföra en ombyggnad av ett flerbostadshus som innefattar en ny installation av tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten ska i samband med ombyggnaden installera system för IMD av varje lägenhets förbrukning av tappvarmvatten.

Möjligheter för undantag finns:

  • System för IMD av värme eller tappvarmvatten behöver inte installeras om det inte är tekniskt genomförbart eller om åtgärden inte är proportionell i förhållande till de möjliga energibesparingar som skulle kunna uppnås.
  • System för IMD av värme behöver inte heller installeras om andra konkreta, planerade energieffektiviserande åtgärder kommer att medföra lägre primärenergital än de gränsvärden som anges.

Boverket bemyndigas att ge ut föreskrifter.

Förordningen träder i kraft den 1 december 2019. Krav på installation av IMD träder dock i kraft först den 1 juli 2021.

Källa: Regeringen


 Dela     Tillbaka  

Dags för disputation!

2020-03-27

Den 24/4 disputerar Peter Filipsson vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik, på ämnet "Self-Regulating Active Chilled Beams" och möjlighet kommer finnas att följa disputationen via webben.


  Kyla Utbildning & FoU

Tävla med ExpoVent på webben

2020-03-27

Du missar väl inte chansen att få en trisslott genom att svara rätt på fem av sju frågor kring ExpoVent på webben.


  Ventilation

Tredje strategin för energieffektiviserande renovering här

2020-03-26

Nu är Sveriges tredje nationella strategi för energieffektiviserande renovering beslutad. Det presenteras i ett pressmeddelande från regeringen.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Ingen Vattenstämma i år

2020-03-26

Svenskt Vatten har beslutat att ställa in årets Vattenstämma i Kalmar på grund av Coronaviruset.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Snabbare digitalisering av bebyggelsen

2020-03-26

Belok presenterar förstudien Snabbare digitalisering av bebyggelsen.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

Pappersfilter av lokala alger kan rädda liv

2020-03-26

Pappersfilter av lokala alger kan rädda liv i Bangladesh. Något som presenteras av forskare på Uppsala universitet och Dhaka universitet i Bangladesh.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

KO stämmer Eskilstuna Energi

2020-03-25

Konsumentverket stämmer Eskilstuna Energi då man menar att bolagets elavtal mot konsument är oskäliga.


  El

Krönika: Sans och balans, fysik och mystik

2020-03-25

Slussen.biz Lars Andrén funderar i sin krönika kring något så aktuellt som "mötet" i en tid då det krävs nya grepp för att sprida information och bibehålla och skapa nya kontakter.


  Allmän Krönikor

Mälarenergi får VA-priset för sagobok

2020-03-24

Kommunikationsavdelningen på Mälarenergi tilldelas VA-priset 2020 för boken ”Frans och Fias vattenäventyr”.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Rening av dagvatten i flytande våtmark – val av växter

2020-03-24

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Rening av dagvatten i flytande våtmark – val av växter.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

×