Energistatistik för 2018 publicerad

2019-11-29 Slussen Building Services

Leveransen av fjärrkyla ökade med 27 procent under sommaren 2018 på grund av värmen. Samtidigt blåste det mindre än normalt, vilket bidrog till att vindkraften producerade 5,6 procent mindre el under året. Den totala elanvändningen och elproduktionen var oförändrad mellan 2017 och 2018. Det visar Energimyndighetens årliga undersökning om produktion och användning av el och fjärrvärme.

I rapporten ”El-, gas- och fjärrvärmeförsörjning 2018” framgår att Sverige totalt fortsätter att producera mer el än vi konsumerar. Totala elproduktionen uppgick till 159,7 TWh, inklusive nätförluster, vilket är en knappt märkbar sänkning med 0,5 procent jämfört med 2017. 

Under 2018 blåste det mindre än normalt vilket medförde mindre vindkraft. Kärnkraften var den största produktionskällan för el med 65,8 TWh, tätt följd av vattenkraften med 61,8 TWh. 

Ökad produktion av fjärrkyla
Produktionen av fjärrkyla i Sverige ökade under 2018 jämfört med 2017. Den totala leveransen av fjärrkyla var 1,2 TWh under 2018, vilket är en ökning med 27 procent jämfört med 2017.

– Fjärrkyla har haft oförändrade nivåer i flera år, men nu ser vi en ökning av mängden kyla till användarna under 2018. Ökningen beror på den väldigt varma sommaren 2018, säger Camilla Dellby, ansvarig för el- och fjärrvärmestatistiken på Energimyndigheten.

Oförändrad elanvändning
Elanvändningen uppgick till 130,6 TWh, vilket är en marginell ökning jämfört med föregående år.

– Den totala elanvändningen är på samma nivå som 1990. Trots att vårt samhälle förändrats, bland annat genom digitalisering med exempelvis fler serverhallar, är vi samtidigt bra på att energieffektivisera. Resultatet blir en oförändrad elanvändning, säger Camilla Dellby på Energimyndigheten.

Fortsatt stor export av el
Sverige exporterade 29,4 TWh el under 2018 medan 12,2 TWh importerades under året. Nettoexporten blev därmed 17,2 TWh. Detta är en minskning med 9 procent mellan 2017 och 2018. Större delen av exporten gick till Finland, medan det importerades mest från Norge.

– Sverige exporterar el under de delar av året när vi producerar mer el än vad vi konsumerar. Under kalla vinterdagar använder vi däremot mer el än vi kan producera och behöver därför importera el. Trots export av el är vi därmed beroende av import vissa delar av året, säger Camilla Dellby, ansvarig för el- och fjärrvärmestatistiken på Energimyndigheten.

Källa: Energimyndighetern


 Dela     Tillbaka  

Reparationsmetoder för betongkonstruktioner i vattenverk

2019-12-06

Svenskt Vatten presenterar rapporten Reparationsmetoder för betongkonstruktioner i vattenverk.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Underhållsplanering för betongkonstruktioner i vattenverk

2019-12-05

Svenskt Vatten presenterar rapporten Underhållsplanering för betongkonstruktioner i vattenverk.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Krönika: En gräslig idé med stor potential!

2019-12-05

Slussen.biz krönikör, Lars Andrén, har funderat på varför många bra idéer inte kommer längre än till byrålådan och vad som saknas för att de ska nå marknaden.


  Allmän Krönikor

Antalet larm om dåligt dricksvatten ökar kraftigt

2019-12-05

Antalet larm med rekommendation att koka dricksvattnet har ökat kraftigt jämfört med förra året. Det visar en enkät som Sveriges Radion Ekot genomfört.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Instrumentera rätt på avloppsreningsverk

2019-12-04

Svenskt Vatten presenterar rapporten Instrumentera rätt på avloppsreningsverk.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Boverket har upptäckt fel i vissa energideklarationer

2019-12-04

Boverket har upptäckt ett fel i beräkningsmodellen för energideklarationer. Det inträffade innebär att det finns byggnadsägare som har fått fel energiklassning i sin deklaration.


  Allmän

Individers uppfattning om risker med dricksvattnet

2019-12-03

Svenskt Vatten presenterar rapporten Individers uppfattning om risker med dricksvattnet.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

VA-bråk i Norrtälje

2019-12-03

Boende på Rådmansö i Norrtälje kommun har hamnat i konflikt med kommunen efter att de inte vill ta över det reningsverk som de boende investerat i och istället ansluta dem till kommunalt VA, rapporterar svt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Högsta ökningen av taxor och avgifter på tio år

2019-12-03

Priserna för el, värme, avfall och vatten har ökat med 4,8% det senaste året samtidigt som den allmänna kostnadsutvecklingen ökat med 1,9%. Dessutom varierar priserna påtagligt mellan landets kommuner. Det visar årets Nils Nils Holgerssonrapport.


  Allmän Utbildning & FoU

×