Förtjänstdiplom för arbete i solens tjänst

2019-12-02 Svensk Solenergi

https://slussen.azureedge.net/image/3089/fortjanst2.png
Från vänster pristaganra Lars Andrén och Mats Andersson. Göran Hultmark och Andrew Macirant hade represnetarades av andra. Foto: Svenska Solnergi. 

Svensk Solenergi har deltat ut förtjänstdiplom till fyra personer för  som haft en avgörande betydelse för föreningens eller solenergins utveckling i Sverige.

Förtjänstdiplomen delades ut till nedanstående personer under Svensk Solenergis extra årsmöte i Stockholm. 

Andrew Machirant

Göran Hultmark

Lars Andrén

Mats Andersson


 Dela     Tillbaka  

Svensk Solenergi rekryterar teknisk expert

2020-04-15

Som föreningens tekniska expert kommer du bland annat delta i tekniska kommittéer för föreningens räkning och se till så att våra medlemsföretag alltid har relevanta riktlinjer inom bland annat brand, elsäkerhet, nätanslutning, takmontage att tillgå.


  Allmän Platsannonser Solvärme & solenergi

Svensk Solenergi rekryterar kommunikatör

2020-04-15

Vår bransch växer och vi behöver utöka vårt kansli med en kommunikatör.


  Allmän Platsannonser Solvärme & solenergi

Sjöbo högst upp i solcellstoppen

2020-04-08

Solceller har nu fått sitt stora genombrott i Sverige. Under förra året ökade den installerade effekten i landet med hela 70 procent.


  El Solvärme & solenergi

Nominera till Solenergipriset 2020

2020-02-04

Solenergipriset delas ut årligen, för Årets anläggning och Årets prestation.


  Värme El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Anna Werner ny vd för Svensk Solenergi

2019-09-30

Den första oktober tillträder Anna Werner sin tjänst som vd, med övergripande ansvar för verksamhetens drift och utveckling. Hon blir därmed föreningens första vd.


  Värme El Arbetsmarknad

Årets solenergipriser till Husby Gård och Ferroamp

2019-04-29

Årets solenergipriser gick till Per Watz för solel på Husby gård och till Ferroamp Elektronik för likströmsnät. Hedersomnämnanden till Derome Plusshus och Varberg Energi, Choice Hotels samt Telge Energi.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Nominerade till Solenergipriset

2019-04-16

Svensk Solenergi delar för sextonde gången ut Årets Solenergipris i anslutning till vårt årsmöte, som går av stapeln på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.


  Värme El Solvärme & solenergi

Svensk Solenergi rekryterar

2015-02-20

Vi rekryterar en person som kan stärka våra kontakter med politiker, myndigheter och media, skapa energi runt viktiga branschfrågor och öka medlemsnyttan.


  Allmän Platsannonser Solvärme & solenergi

×