Vaisala lanserar nya smarta prober

2019-12-13 Vaisala Oyj

Vaisala, som är världsledande inom vädermätningar, miljömätningar och industriella mätningar, lanserar i dag sex nya smarta prober i företagets Indigo-produktfamilj. Proberna är optimerade för krävande industritillämpningar. De nya alternativen för att mäta daggpunkt och fukt i olja ger industriverksamheter ytterligare möjligheter att spara energi, optimera processer och förbättra produktkvaliteten. 

De nya proberna ökar effektiviteten i kundernas industriprocesser genom att tillhandahålla exakta och tillförlitliga mätdata. De nya probernas funktioner har möjliggjorts tack vare nästa generations sensorteknik. 

De nya Vaisala DRYCAP®-proberna  DMP5DMP6DMP7, and DMP8 för mätning av daggpunkt och temperatur är optimerade för miljöer med låg fuktighet och hög temperatur samt trycksatta miljöer. Mätningarna av daggpunkt är särskilt viktiga i olika industriella torkningsapplikationer, till exempel i ugnar och i tryckluftssystem. Proberna för mätning av daggpunkt innehåller Vaisalas DRYCAP®-sensor som är immun mot nedsmutsning med partiklar, kondensation av vatten, oljedimma och de flesta kemikalier. Den korta reaktionstiden ger sensorn oöverträffad prestanda även i applikationer som är dynamiska eller har låg daggpunkt. Sensorns enastående stabilitet möjliggör dessutom ett kalibreringsintervall på hela två år.

Vaisalas HUMICAP®-sensor  MMP8 för mätning av fukt i olja utökar Indigo-produktfamiljens användningsområden till tyngre industriapplikationer, till exempel mätning av fukt i transformator- och smörjoljor för att skydda maskiner från slitage och haverier. Vaisala lanserar i dag även HUMICAP®-sensorn HMP3för mätning av fukt och temperatur. HMP3 är en extern universalprob för kanalmontering i icke trycksatta applikationer med medelhöga temperaturer. Probens konstruktion möjliggör verktygslösa byten av sensorn på fältet. Det underlättar flexibelt underhåll av krävande applikationer som kräver regelbundna sensorbyten, till exempel lackeringsanläggningar. HMP3 och MMP8 innehåller båda Vaisalas kapacitiva HUMICAP®-tunnfilmssensorteknik för fuktmätningar som har blivit branschstandard för fuktmätningar. 

”Dessa nya produkter stärker Vaisalas Indigo-produktfamilj. De nya proberna tillför möjligheterna att mäta daggpunkt och fukt i olja till de befintliga möjligheterna att mäta fukt, koldioxid, temperatur och förångad väteperoxid. Jag är mycket glad över att vi nu kommer att kunna ge alla branscher tillgång till högkvalitativa mätdata på ett mer flexibelt sätt. Vi på Vaisala arbetar hängivet för att bidra till smartare miljöer” säger produktchefen Jarkko Ruonala.  

De sex nya smarta proberna kompletterar Vaisalas befintliga  Indigo-produktfamilj. Den digitala Modbus RTU-anslutningen möjliggör både enkel integration med andra system och fristående användning. Proberna är dessutom Plug and Play-kompatibla med transmittrarna i Indigo 200-serien. Det medför ytterligare fördelar som möjligheten att visa datavisualiseringar, enkel åtkomst till konfiguration av proben samt fler möjligheter till anslutningar, matningsspänning och kabeldragning. Indigo-proberna kan anslutas till Vaisalas datorprogramvara Insight för konfiguration på plats, diagnostik och självkalibrering.

De nya smarta proberna börjar levereras under december 2019.

Vaisala är världsledande inom vädermätningar, miljömätningar och industriella mätningar. Vaisala har över 80 års erfarenhet av att tillhandahålla observationer för en bättre värld. Vi är en pålitlig partner för kunder över hela världen och erbjuder ett omfattande sortiment av innovativa observations- och mätprodukter samt olika tjänster. Vaisala har sitt huvudkontor i Finland, sysselsätter cirka 1 850 anställda med specialkunskaper över hela världen och är noterat på Nasdaq-börsen i Helsingfors.
vaisala.comtwitter.com/VaisalaGroup


 Dela     Tillbaka  

Webinar: Utmaningarna med klimatövervakning på multisite

2019-10-10

I det här inspelade webinariet ger vi en överblick av fem nyckelaspekter för att beakta då man bestämmer hur ett företagsvitt övervakningssystem ska inrättas.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

Webinar om fältkalibrering

2019-10-04

Kostnadsfria webinar om Underhåll och fältkalibrering av fukt- och CO2-mätare för VVS.


  Ventilation Värme Utbildning & FoU

Tre nya modeller i nästa generations HDM60-serie

2019-10-01

Vaisala presenterar tre nya modeller i nästa generations HDM60-serie


  Allmän

Nya transmittrar i Vaisala HMD60-serien

2019-01-07

Två nya modeller finns tillgängliga: HMD62 för att mäta fuktighet och temperatur och TMD62 för att endast mäta temperatur.


  Ventilation Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Nordbygg

Vaisala webinar 23 maj - anmäl dig nu!

2018-05-07

Delta i vårt kostnadsfria webinar om Underhåll och fältkalibrering av fukt- och CO2-mätare för VVS. Dra nytta av detta unika webbaserade seminarium på svenska för att fördjupa dina kunskaper kring teori, mätmetoder och optimala rutiner.


  Ventilation

Välkommen till Vaisalas monter A29:02 på Nordbygg 2018!

2018-04-09

Vaisala har över 80 års erfarenhet av sensortillverkning.


  Ventilation Nordbygg

Nya utbytbara fukt- och temperaturmätprober från Vaisala

2018-04-09

Indigo-familjen utökas för att erbjuda smart mätning för smarta företag! Vi lanserar nya utbytbara fukt- och temperaturmätprober som är enkla att använda och kompatibla med våra transmittrar i Indigo-serien.


  Ventilation Nordbygg

Vaisalas viewLinc-system för miljöövervakning

2018-03-13

Vaisalas miljöövervakningssystem viewLinc har konstruerats om för trådlös kommunikation med lång räckvidd, enkel användning och snabb idrifttagning. Det nya viewLinc-systemet baseras på banbrytande egenskaper för trådlös kommunikation.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Produktnytt & kataloger Nordbygg

Ny Indigo 201 för mätning av CO2

2017-02-06

Indigo 201 är en transmitter för Vaisalas CO2-mätprober GMP251 och GMP252.


  Ventilation Produktnytt & kataloger