Ökad användning av förnybart i fjärrvärmeproduktionen

2020-03-10 Slussen Building Services

Användningen av förnybara bränslen till fjärrvärmeproduktionen i Sveriges kommuner ökade från 80 till 90 procent från 2010 till 2018. Mönsterås, Mölndal, Torsby och Perstorp har gått från knappt någon andel förnybart till 88 procent eller högre 2018. Statistiken redovisas i ”Kommunal och regional energistatistik”.

Energimyndigheten har gjort en analys över fjärrvärmeproduktion från värmekraft. Totalt var bränsleanvändning till fjärrvärmeproduktion från värmekraft 50,4 TWh år 2018, vilket kan jämföras med 59,6 TWh år 2010.

Av alla Sveriges 290 kommuner har ungefär 240 en bränsleanvändning för fjärrvärmeproduktion enligt statistiken. Vissa kommuner saknar uppgifter[1]. Utöver värmekraft produceras fjärrvärme med elpannor, värmepumpar, rökgaskondensering och spillvärme.

Stor ökning av andel förnybara bränslen i fjärrvärmeproduktionen

Fasta förnybara bränslen är den vanligaste bränslekategorin för fjärrvärmeproduktion och har varit minst 60 procent av bränsleanvändningen sedan 2009 för hela landet.

– Fasta förnybara bränsle består av biobränslen från skogen, men också cirka hälften av mängden hushållsavfall som bedömts vara från förnybart ursprung, säger Camilla Dellby, analytiker på Energimyndigheten.

Statistiken visar att majoriteten av kommuner har ökat sin andel förnybara bränslen i fjärrvärmeproduktionen från värmekraft. Fyra kommuner, Mönsterås, Mölndal, Torsby och Perstorp har gjort stora framsteg på åtta år. Deras andelar med förnybart har gått från nästan ingenting 2010 till 88 procent eller högre 2018 för sin fjärrvärmeproduktion. Mindre än 15 procent hade en minskning mellan 2010 och 2018.

Läs mer här!

Källa: Energimyndigheten


 Dela     Tillbaka  

Flest vattenskador i köket

2020-04-06

Årets Vattenskadeundersökning, som baseras på försäkringsbolagens skadestatistik för vattenskador, visar att köken står för 33% av skadorna.


  Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Ny rapport - Tillståndet i VA-Sverige

2020-04-06

I Svenskt Vattens nya rapport Hållbarhetsindex (HBI) för 2019 beskrivs tillståndet i VA-Sverige. Det är sjätte gången som HBI presenteras. Nu med 171 deltagande kommuner, vilket är fler än någonsin.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Hur långt sprider sig virus?

2020-04-03

I Lund pågår forskning om huruvida virus finns i luften och hur långt det sprider sig, rapporterar SVT:s Rapport 3/4.


  Allmän

Kritik mot OVK i coronatider

2020-04-03

Stena Fastigheter fortsatte med sina planerade OVK-besiktningar, trots det pågående utbrottet av coronapandemin, rapporterar nvp.se.


  Ventilation

Stöd till verifiering av energiinnovationer

2020-04-03

Energimyndigheten utlyser stöd till verifiering av energiinnovationer med kund (VER 20).


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

19 nya projekt för energieffektivt byggande får pengar

2020-04-03

Nu är det klart vilka projekt som får finansiering genom E2B2s tredje utlysning. Sammanlagt 63 miljoner kronor kommer att gå till 19 projekt .


  Allmän Utbildning & FoU

Vägledning om digital fastighetsautomation

2020-04-02

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterar en skrift med vägledning för fastighetsägare om digital fastighetsautomation.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Ny monter i ExpoVent på webben!

2020-04-02

Nu har även ebm-papst sin egen monter på ExpoVent på webben. Missa inte att besöka de olika montrarna och delta i tävlingen.


  Ventilation

Det finns hopp i en tid av oro

2020-04-01

I en tid av oro i omvärlden är det lätt att stänga av allt förutom det allra nödvändigaste. Men det finns hopp och möjligheter.


  Allmän

Nu finns 44 000 solcellsanläggningar i Sverige

2020-03-31

Antalet nätanslutna solcellsanläggningar steg med nästan 19 000 under 2019 och uppgick därmed till totalt 44 000 nätanslutna anläggningar i hela Sverige. Det visar Energimyndighetens solcellsstatistik.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

×