Energihushållningsreglerna skickas på EU-anmälan

2020-03-11 Slussen Building Services

Boverket har justerat förslaget till energihushållningsregler efter att ha gått igenom remissvaren. Reglerna skickas nu på EU-anmälan och planeras träda i kraft den 1 juli 2020.

Boverket har arbetat igenom remissvaren och gjort justeringar i den föreslagna föreskriften och konsekvensutredningen för energihushållningsreglerna. Kravet på primärenergital för småhus har delats upp i tre olika nivåer beroende på småhusets storlek. Det föreslagna kravet om 90 kWh/m2år gäller fortsatt för småhus över 130 m2 medan mindre småhus får något lättare krav. Därutöver definieras att viktningsfaktorn för biobränsle omfattar fasta såväl som flytande och gasformiga sådana. Viktningsfaktorerna för gas och olja omfattar följaktligen endast fossila bränslen. Boverket har haft riktade dialogmöten för att stämma av ändringarna med branschen. Läs mer om ändringarna i konsekvensutredningen och föreskriften via länken under relaterad information.

Innan slutligt beslut om ändringarna i BBR tas ska föreskrifterna anmälas till EU-kommissionen. Denna anmälningsprocedur krävs för tekniska föreskrifter och är till för att bevaka den fria varurörligheten på den gemensamma marknaden inom unionen. Anmälningsproceduren är ett slags gemensamt remissförfarande där kommissionen och andra medlemsstater får möjlighet att komma med synpunkter på svenska regler.

Ändringarna i BBR planeras att träda i kraft den 1 juli 2020. Boverket kan först fatta beslut om ändringarna när anmälningsproceduren är avslutad, vilket planeras ta tre till fyra månader. Boverkets beslut förutsätter även ett regeringsbeslut om de föreslagna ändringarna i plan- och byggförordningen.

Efter anmälan till EU är det inte möjligt att göra några ändringar i regelförslaget.

Källa: Boverket


 Dela     Tillbaka  

Flest vattenskador i köket

2020-04-06

Årets Vattenskadeundersökning, som baseras på försäkringsbolagens skadestatistik för vattenskador, visar att köken står för 33% av skadorna.


  Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Ny rapport - Tillståndet i VA-Sverige

2020-04-06

I Svenskt Vattens nya rapport Hållbarhetsindex (HBI) för 2019 beskrivs tillståndet i VA-Sverige. Det är sjätte gången som HBI presenteras. Nu med 171 deltagande kommuner, vilket är fler än någonsin.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Hur långt sprider sig virus?

2020-04-03

I Lund pågår forskning om huruvida virus finns i luften och hur långt det sprider sig, rapporterar SVT:s Rapport 3/4.


  Allmän

Kritik mot OVK i coronatider

2020-04-03

Stena Fastigheter fortsatte med sina planerade OVK-besiktningar, trots det pågående utbrottet av coronapandemin, rapporterar nvp.se.


  Ventilation

Stöd till verifiering av energiinnovationer

2020-04-03

Energimyndigheten utlyser stöd till verifiering av energiinnovationer med kund (VER 20).


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

19 nya projekt för energieffektivt byggande får pengar

2020-04-03

Nu är det klart vilka projekt som får finansiering genom E2B2s tredje utlysning. Sammanlagt 63 miljoner kronor kommer att gå till 19 projekt .


  Allmän Utbildning & FoU

Vägledning om digital fastighetsautomation

2020-04-02

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterar en skrift med vägledning för fastighetsägare om digital fastighetsautomation.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Ny monter i ExpoVent på webben!

2020-04-02

Nu har även ebm-papst sin egen monter på ExpoVent på webben. Missa inte att besöka de olika montrarna och delta i tävlingen.


  Ventilation

Det finns hopp i en tid av oro

2020-04-01

I en tid av oro i omvärlden är det lätt att stänga av allt förutom det allra nödvändigaste. Men det finns hopp och möjligheter.


  Allmän

Nu finns 44 000 solcellsanläggningar i Sverige

2020-03-31

Antalet nätanslutna solcellsanläggningar steg med nästan 19 000 under 2019 och uppgick därmed till totalt 44 000 nätanslutna anläggningar i hela Sverige. Det visar Energimyndighetens solcellsstatistik.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

×