Nya upphandlingsråd för inneklimat

2020-03-20 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/ventdaglars.JPGSlussen.biz har fått en pratstund med Lars Ekberg, på CIT Energy Management, som utvecklat nya råd för inneklimat till Upphandlingsmyndigheten. 

Upphandlingsmyndighetens uppgift är att ge stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling bland annat inom bygg och fastighet. Nu har stödet för att säkerställa ett gott inneklimat till upphandlare uppdaterats.

- Det har tidigare funnit stöd för upphandling av inneklimat, men det var väldigt kortfattat. Det vi har gjort nu är att vi arbetat fram konkreta förslag till formuleringar i förfrågningsunderlaget i de olika faserna i byggprocessen, i olika typer av entreprenader och  för olika typer av byggnader. Det finns också förslag på målvärden vad det gäller exempelvis temperatur och luftkvalitet. Vi har också arbetat fram ett stöddokument med en kort och koncis kunskapssammanställning som finns med som bilaga. Sammanfattningsvis så är det nya stödet betydligt mer omfattande än det som fanns tidigare, säger Lars Ekberg som varit ansvarig för arbetet med det nya upphandlingsstödet. 

Avlutningsvis tycker Lars Ekberg att det vore intressant att använda Energimyndighetens beställargrupper Belok (lokaler) och Bebo (bostäder) för att utvärdera det nya upphandlingsstödet för inneklimat. 

- Båda organisationernas medlemmar är intressanta testpiloter då de tillsammans bygger och förvaltar alla typer av byggnader, så om någon intresserad läser detta får de gärna höra av sig.

Till Upphandlingsmyndighetens sida för bygg och fastighet

Text och bild: Ulrik Hammarsträng


 Dela     Tillbaka  

Ny rapport - Tillståndet i VA-Sverige

2020-04-06

I Svenskt Vattens nya rapport Hållbarhetsindex (HBI) för 2019 beskrivs tillståndet i VA-Sverige. Det är sjätte gången som HBI presenteras. Nu med 171 deltagande kommuner, vilket är fler än någonsin.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Hur långt sprider sig virus?

2020-04-03

I Lund pågår forskning om huruvida virus finns i luften och hur långt det sprider sig, rapporterar SVT:s Rapport 3/4.


  Allmän

Kritik mot OVK i coronatider

2020-04-03

Stena Fastigheter fortsatte med sina planerade OVK-besiktningar, trots det pågående utbrottet av coronapandemin, rapporterar nvp.se.


  Ventilation

Stöd till verifiering av energiinnovationer

2020-04-03

Energimyndigheten utlyser stöd till verifiering av energiinnovationer med kund (VER 20).


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

19 nya projekt för energieffektivt byggande får pengar

2020-04-03

Nu är det klart vilka projekt som får finansiering genom E2B2s tredje utlysning. Sammanlagt 63 miljoner kronor kommer att gå till 19 projekt .


  Allmän Utbildning & FoU

Vägledning om digital fastighetsautomation

2020-04-02

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterar en skrift med vägledning för fastighetsägare om digital fastighetsautomation.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Ny monter i ExpoVent på webben!

2020-04-02

Nu har även ebm-papst sin egen monter på ExpoVent på webben. Missa inte att besöka de olika montrarna och delta i tävlingen.


  Ventilation

Det finns hopp i en tid av oro

2020-04-01

I en tid av oro i omvärlden är det lätt att stänga av allt förutom det allra nödvändigaste. Men det finns hopp och möjligheter.


  Allmän

Nu finns 44 000 solcellsanläggningar i Sverige

2020-03-31

Antalet nätanslutna solcellsanläggningar steg med nästan 19 000 under 2019 och uppgick därmed till totalt 44 000 nätanslutna anläggningar i hela Sverige. Det visar Energimyndighetens solcellsstatistik.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Dags för disputation!

2020-03-27

Den 24/4 disputerar Peter Filipsson vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik, på ämnet "Self-Regulating Active Chilled Beams" och möjlighet kommer finnas att följa disputationen via webben.


  Kyla Utbildning & FoU

×