Bebos ventilationstävling avgjord

2020-05-22 Slussen Building Services

Juryn valde att uppmärksamma fyra av de femton inkomna bidragen i Bebos ventilationstävling när resultatet presenterades under ett webbinarium. Men inget förslag uppfyllde tävlingens samtliga kriterier. 

För presentationen av tävlingen stod Karin Lindström och Per Kempe. 
- Modernare byggnader har nya förutsättningar när det gäller exempelvis energieffektivitet vilket ställer högre krav på ventilationen. Tävlingen växte fram efter en diskussion och enm förstudie inom Bebos fördjupningsområde då man såg att det fanns flera hål att fylla. 

Tävlingsfönstret öppnade 26 augusti 2019 och stängde 13 februari 2020. Huvudman har branschorganisationen Svensk Ventilation varit och Energimyndigheten har bidragit med finansiering. 

Tävlingen har genomförts i två kategorier. Del A tar upp ersättningsluft vid spiskåpeforcering och del B - samlings- och fördelningslådor. 
- Totalt inkom femton förslag, varav 11 till del A. Bidragen har kommit från fabrikanter, konsulter och privatpersoner. Det som har bedömts är handlingar och alltså inga prototyper. 

Av de femton bidragen uppfyllde alla delar i förfrågningsunderlaget, med har jury valt att uppmärksamma fyra bidrag, varav tre i del A, som bedöms ha intressanta lösningar och möjlighet att uppfylla tävlingskraven. 
- I del A är det Didrik Aurenius lösning med ett litet system med uteluftsdon och mätning i imkanal, Swegons CASA CHB som är en balanseringsenhet vilken balanserar ventilationen i bostaden samt PQR:s med ersättningsluft via spiskåpan med coaxialkabel. I del B är det en modulbyggd samlings- och fördelningslåda som Didrik Aurenius presenterat som juryn valt att uppmärksamma. . 

Nu när tävlingen är avslutad kommer diskussioner att föras med de som ligger bakom de uppmärksammade bidragen och och fastighetsägare kring lämpliga byggnader för tester av lösningarna.

- Tanken är att det ska göras tester över ett par år för att se hur lösningarna fungerar över  tid under skiftande väderförhållanden.

Ulrik Hammarsträng

 


 Dela     Tillbaka  

Självreglerande aktiva kylbafflar i doktorsavhandling

2020-05-29

Slussen.biz har fått en pratstund med Peter Filipsson som för en månad sedan kvitterade ut en doktorshatt i installationsteknik vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.


  Kyla Utbildning & FoU

Hitta din nästa medarbetare i Rekryteringsbanken

2020-05-28

Slussen.biz Rekryteringsbank har växt med flera intressanta kandidater. Kanske är det här du hittar din nästa kollega.


  Allmän Arbetsmarknad

16 nya projekt bidrar med ny kunskap om digitalisering

2020-05-27

Nu är det klart vilka projekt som får medel i den åttonde utlysningen inom Smart Built Environment. 16 projekt som ska bidra till digitaliseringen inom samhällsbyggandet får sammanlagt omkring 36 miljoner kronor i finansiering.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU Projekterings- & förvaltningsprogram

Uppskattat webbinarium på ExpoVent

2020-05-26

ExpoVent i Visby, Stockholm och Nyköping, som flyttat ut på webben på grund av coronapandemin, inleddes med ett med Lars Ekberg från CIT. Rubriken för dagen var Funktionssäker ventilation för nöjda brukare.


  Ventilation

Oförändrad byggtakt under det första kvartalet 2020

2020-05-26

Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 11 900 nya bostadslägenheter under det första kvartalet 2020. Motsvarande kvartal 2019 började 11 800 bostadslägenheter byggas.


  Allmän Utbildning & FoU

Stora mängder danskt bajsvatten rakt ut i Öresund

2020-05-26

Danmark kan, under åren 2014-2018, ha släppt ut så mycket som 35 miljarder liter orenat avloppsvatten i Öresund, rapporterar bland annat sr.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny ordförande i Svenskt Vatten

2020-05-25

Svenskt Vattens nyvalda ordförande är Elisabeth Unell. Hon valdes vid Vattenstämman som genomfördes som ett webbinarium.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Arbetsmarknad

Ny rapport: Uppföljning av de energipolitiska målen

2020-05-25

Årets uppföljning av de energipolitiska målen visar att andelen förnybar energi ökar i Sverige.


  Allmän Utbildning & FoU

Fem europeiska myndigheter samarbetar för att förbjuda PFAS

2020-05-25

Kemikalieinspektionen och myndigheter i fyra andra EU-länder har inlett ett arbete för att förbjuda PFAS-kemikalier i EU, i all användning som inte är nödvändig för samhället.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

×