32 miljoner till energieffektivt byggande och boende

2020-06-22 Slussen Building Services

u är det klart vilka projekt som får finansiering genom E2B2s fjärde utlysning. Sammanlagt 32 miljoner kronor kommer att gå till 17 projekt som ska ta fram kunskap, metoder och verktyg för effektivare energianvändning och för att utveckla byggandet och boendet i samhället.

E2B2 stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt som arbetar för en resurs- och energieffektiv byggd miljö. I utlysningen som stängde den 18 februari 2020 fick Energimyndigheten in 61 ansökningar. Den totala projektvolymen för de 17 beviljade projekten uppgår till nära 32 miljoner kronor varav över 24 miljoner kronor är stöd från Energimyndigheten och resterande samfinansiering från näringslivet.

Projekt för en resurs- och energieffektiv byggd miljö

Cirkulära frågor, livscykelanalyser och självförsörjande områden och hus är teman i flera projekt som startar nu. Det här är särskilt relevant för den bebyggelse som byggs nu och som ska stå många år framåt. Bland annat utforskar ett projekt ifall värmen från en kompost räcker för att värma ett helt hus.

Energi- och resurseffektiviserande drift och förvaltning av byggnader hamnar lätt i skymundan för renoveringsbehov eller nybyggnadsrelaterade frågor. Men nu satsar E2B2 på det viktiga ämnet i flera projekt. Bland annat ska ett ramverk för inventering och statusbestämning av byggnader tas fram i samverkan med näringsliv och experter. Det ska leda till bättre åtgärdsplanering och en mer energi- och miljöanpassad drift och förvaltning.

Efterfrågeflexibilitet genom aktiv laststyrning är viktiga möjligheter för att jämna ut användningen av energi så att toppar med höga effektbehov kan undvikas. Här tar E2B2 nu ett kliv framåt och startar flera projekt om hur olika aktiviteter, till exempel laddning av batterier i elbilar eller värmepumpar för uppvärmning, kan styras, optimeras och koordineras.

Projekten läggs till de 61 projekt som redan fått finansiering i E2B2s nuvarande programperiod.

Läs om alla godkända projekt

Ny utlysning öppnar idag

Idag öppnar en ny utlysning i E2B2. Utlysningen omfattar 50 miljioner kronor och välkomnar projektidéer inom energieffektivt byggande och boende.

Till utlysningen

Källa: IQ Samhällsbyggnad


 Dela     Tillbaka  

Vattenkrig i Åre

2020-07-08

En boende i Åre kommun är mycket kritisk till hur kommunen beräknar vattenförbrukningen. I Åre använder man schablonberäkning istället för som i många andra kommuner digitala vattenmätare, rapporterar jamtlandstidning.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Möjlighet att söka pengar till cybersäkerhet

2020-07-07

Nu finns det möjlighet för företag inom energisektorn att söka pengar för cybersäkerhetsanpassningar, genom CEF Fonden 2020.


  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Trevlig sommar från Slussen.biz!

2020-07-06

Slussen.biz nyhetsbrev och Rekryteringskanalen tar en sommarpaus och återkommer 10 augusti. Vårt kontor håller stängt från 13 juli till 10 augusti, men sajten med alla nyheter är naturligtvis tillgänglig som vanligt.


  Allmän

Energiklassning av byggbodar

2020-07-03

SBUF, Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen har beviljat finansiering till projektet ”Energiklassning av byggbodar”.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Finns det en VA-skuld?

2020-07-03

Är VA-skulden en sanning eller myt och hur ska hela Sveriges dricksvatten säkras? Det var temat för ett webbinarium som arrangerades av VA-fakta.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Boverket ska utvärdera stöd

2020-07-02

Boverket ska utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering av hyresbostäder.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Följ bygget av avloppstunneln i Stockholm

2020-07-02

Klicka vidare och se filmen om tunnelbygget för Stockholms framtida avloppsrening.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Ett nedslag i Elmiadalen

2020-07-01

Slussen.biz tog chansen att ta del av inslaget Kommer Energibolagen ta över ansvaret för "teknisk förvaltning" som tidigare låg hos bostadsföretag? på den digitala arenan Elmiadalen med Elmiamässan i Jönköping som bas.


  Värme Kyla El Energieffektivisering

Remiss om ändring av regler för energideklarationer

2020-06-30

Boverket föreslår ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader.


  Värme Energieffektivisering

Simulerade effekter av trög avvattning

2020-06-30

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Simulerade effekter av trög avvattning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

×