​Inomhusluften förorenas av reaktioner på vår egen hud

2020-06-22 Slussen Building Services

I luften pågår ständigt reaktioner mellan olika föroreningar och ämnen, reaktioner som ger upphov till nya ämnen och partiklar. Ny forskning från IVL, Chalmers, Göteborgs universitet och Danmarks tekniska universitet visar att inomhusluften även förorenas av reaktioner som uppstår mellan antioxidanter på vår egen hud och ozon från utomhusluften.

– Vi exponeras dagligen för olika luftföroreningar och till 90 procent sker det i innemiljön. Dålig inomhusluft ger upphov till irriterade slemhinnor, torra ögon, trötthet, koncentrationssvårigheter och allergier. Det är viktigt att hålla en hög kvalitet på inomhusluften, men det är inte så enkelt som att bara öka ventilationen, säger Sarka Langer, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Under många år har byggmaterial, möbler och rengöringsprodukter stått i fokus för frågan om kemikalier i innemiljön. När kemikalierna i dessa produkter nu gradvis minskar, till exempel genom olika märkningssystem, växer istället betydelsen av hur så kallade mänskliga emissioner påverkar inomhusluftkvaliteten.

Tillsammans med forskare från Göteborgs universitet, Chalmers och Danmarks tekniska universitet har Sarka Langer försökt att hitta den fina balansgången mellan olika ventilationsalternativ för att minimera uppkomsten av luftföroreningar kopplat till människor. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Indoor Air och är en av de mest nedladdade artiklarna 2018–2019.

– Att vi människor själva bidrar till den kemiska belastningen i innemiljön är en relativt ny upptäckt och tidigare studier har för det mesta skett i simulerad miljö. Frågan är högaktuell i forskningsvärlden just nu, säger Sarka Langer.

Människan är en kemiskt mångfaldig och varierande källa till reaktiva kemikalier i innemiljön. Vår hud täcks av ett lager lipider – en stor grupp fetter och fettliknande ämnen som bland annat innehåller antioxidanten squalen. När ozon från luften reagerar med squalen på hudytan uppstår så kallade reaktionsprodukter, bland annat aceton och andra ämnen med högre oxidationsgrad.

Om man ökar ventilationen förs reaktionsprodukterna ut i snabbare takt, men samtidigt tillförs mer ozon till inomhusluften och takten på de kemiska reaktionerna ökar. En minskad ventilation begränsar ozonhalten men samtidigt också bortventileringen av de skadliga reaktionsprodukterna. Hur hittar man balansen däremellan?

– Vi kunde se att olika ventilationsstrategier egentligen inte spelade så stor roll eftersom reaktionen av ozon på huden begränsas av andra faktorer som hur ozonet rör sig mot ytan och i vilken utsträckning ozonreaktionerna sker på hudytan och i luft.

Forskarna studerade även i vilken omfattning de primärt bildade kemikalierna reagerar vidare och bildar sekundära produkter. Halterna av nybildade kemikalier var i allmänhet låga och översteg i normala fall inte referensvärdena för irritation på slemhinnor och andningsvägar.

Forskare på IVL deltar nu i ett liknande projekt om mänsklig påverkan på reaktiv kemi inomhus och ska analysera de förändringar som sker i ytbundna kemikalier.

Ladda ner artikeln ’Indoor ozone/human chemistry and ventilation strategies’..

Källa: IVL


 Dela     Tillbaka  

Vattenkrig i Åre

2020-07-08

En boende i Åre kommun är mycket kritisk till hur kommunen beräknar vattenförbrukningen. I Åre använder man schablonberäkning istället för som i många andra kommuner digitala vattenmätare, rapporterar jamtlandstidning.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Möjlighet att söka pengar till cybersäkerhet

2020-07-07

Nu finns det möjlighet för företag inom energisektorn att söka pengar för cybersäkerhetsanpassningar, genom CEF Fonden 2020.


  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Trevlig sommar från Slussen.biz!

2020-07-06

Slussen.biz nyhetsbrev och Rekryteringskanalen tar en sommarpaus och återkommer 10 augusti. Vårt kontor håller stängt från 13 juli till 10 augusti, men sajten med alla nyheter är naturligtvis tillgänglig som vanligt.


  Allmän

Energiklassning av byggbodar

2020-07-03

SBUF, Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen har beviljat finansiering till projektet ”Energiklassning av byggbodar”.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Finns det en VA-skuld?

2020-07-03

Är VA-skulden en sanning eller myt och hur ska hela Sveriges dricksvatten säkras? Det var temat för ett webbinarium som arrangerades av VA-fakta.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Boverket ska utvärdera stöd

2020-07-02

Boverket ska utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering av hyresbostäder.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Följ bygget av avloppstunneln i Stockholm

2020-07-02

Klicka vidare och se filmen om tunnelbygget för Stockholms framtida avloppsrening.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Ett nedslag i Elmiadalen

2020-07-01

Slussen.biz tog chansen att ta del av inslaget Kommer Energibolagen ta över ansvaret för "teknisk förvaltning" som tidigare låg hos bostadsföretag? på den digitala arenan Elmiadalen med Elmiamässan i Jönköping som bas.


  Värme Kyla El Energieffektivisering

Remiss om ändring av regler för energideklarationer

2020-06-30

Boverket föreslår ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader.


  Värme Energieffektivisering

Simulerade effekter av trög avvattning

2020-06-30

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Simulerade effekter av trög avvattning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

×