Spillvärme tas tillvara genom Klimatklivet

2020-06-26 Slussen Building Services

Naturvårdsverket investerar i åtgärder som ökar energieffektiviseringen där spillvärme kan användas för att ersätta fossila bränslen. Åtgärderna är en del i en grön omställning och det finns stor potential att ersätta fossila bränslen med denna typ av värme.

Serverhall ger fjärrvärme i Uppsala

Naturvårdsverket investerar i innovativ teknik och en metod för vätskekylning genom Turnlight AB som ska återvinna spillvärme från serverhallar som leds ut till fjärrvärmenät i Uppsala. Metoden ersätter konventionell teknik där värmen leds ut i luften. Åtgärden bidrar till en utsläppsminskning med cirka 8 000 ton koldioxid per år. Naturvårdsverket investerar 46,8 miljoner kronor i projektet vilket motsvarar cirka 60% av investeringskostnaden.

- Att tillvarata spillvärme är ett energieffektivt sätt att använda överskottsenergi som annars hade släppts ut. Vi ser flera goda exempel där smarta metoder och teknik används för att återvinna spillvärme som ersätter fossila bränslen. Att den här typen av investeringar görs i dessa tider visar att det går att kombinera en omstart av ekonomin med klimat, säger Nanna Wikholm, biträdande enhetschef för Klimatklivsenheten på Naturvårdsverket.

Fjärrvärme ersätter torv i Sandviken

Ytterligare ett exempel som visar på hur värme tas tillvara är Gävle Energi AB där Naturvårdsverket investerat i att bygga och etablera en kommunsammanbindande fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken. Sammanbindningen ger direkt möjlighet att avveckla fossilbränsleanläggning för torv i Sandviken till förmån för en fjärrvärmeleverans i Gävle. Via projektet kommer spillvärme kunna tillvaratas som idag annars måste kylas bort. Samtidigt bidrar åtgärden till en koldioxidminskning på cirka 46 000 ton per år. Investeringen från Klimatklivet avser cirka 45% av den totala investeringskostnaden vilket motsvarar cirka 210 miljoner konor under en treårig projektperiod.

- Investeringarna är viktiga för Sveriges långsiktiga arbete mot ett fossilfritt och hållbart samhälle, samtidigt som de bidrar till ökad sysselsättning och stärkt ekonomi, fortsätter Nanna Wikholm.

Spillvärme ersätter gasol hos Volvo i Olofström

Även Volvo Personvagnar AB satsar på att använda spillvärmen från sina verksamheter genom att avveckla gasolpannor och istället återvinna spillvärme från tillverkningsprocessen. Värmen tas tillvara genom att installera värmepumpar. En sammankoppling med Olofströms krafts fjärrvärmenät kommer samtidigt att möjliggöra både användning av Volvos spillvärme i Olofströms krafts fjärrvärmenät på sommaren samt en miljövänlig spetsvärme på vintern för Volvo. Åtgärderna minskar utsläppen med knappt 2 600 ton koldioxid per år. Naturvårdsverket investerar cirka 8,5 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 30% av investeringskostnaderna för respektive projekt. Genomförandet för projekten beräknas pågå under drygt 1 års tid.

Det här är tre exempel på nya investeringar i grön omställning som Naturvårdsverket beslutat om våren 2020. Läs mer om besluten och den samlade statistiken för Klimatklivet på vår uppdaterade resultatsida.

Klimatklivet öppnar för nya ansökningar den 21 september – 30 september.

Källa: Naturvårdsverket

 


 Dela     Tillbaka  

Vattenkrig i Åre

2020-07-08

En boende i Åre kommun är mycket kritisk till hur kommunen beräknar vattenförbrukningen. I Åre använder man schablonberäkning istället för som i många andra kommuner digitala vattenmätare, rapporterar jamtlandstidning.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Möjlighet att söka pengar till cybersäkerhet

2020-07-07

Nu finns det möjlighet för företag inom energisektorn att söka pengar för cybersäkerhetsanpassningar, genom CEF Fonden 2020.


  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Trevlig sommar från Slussen.biz!

2020-07-06

Slussen.biz nyhetsbrev och Rekryteringskanalen tar en sommarpaus och återkommer 10 augusti. Vårt kontor håller stängt från 13 juli till 10 augusti, men sajten med alla nyheter är naturligtvis tillgänglig som vanligt.


  Allmän

Energiklassning av byggbodar

2020-07-03

SBUF, Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen har beviljat finansiering till projektet ”Energiklassning av byggbodar”.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Finns det en VA-skuld?

2020-07-03

Är VA-skulden en sanning eller myt och hur ska hela Sveriges dricksvatten säkras? Det var temat för ett webbinarium som arrangerades av VA-fakta.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Boverket ska utvärdera stöd

2020-07-02

Boverket ska utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering av hyresbostäder.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Följ bygget av avloppstunneln i Stockholm

2020-07-02

Klicka vidare och se filmen om tunnelbygget för Stockholms framtida avloppsrening.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Ett nedslag i Elmiadalen

2020-07-01

Slussen.biz tog chansen att ta del av inslaget Kommer Energibolagen ta över ansvaret för "teknisk förvaltning" som tidigare låg hos bostadsföretag? på den digitala arenan Elmiadalen med Elmiamässan i Jönköping som bas.


  Värme Kyla El Energieffektivisering

Remiss om ändring av regler för energideklarationer

2020-06-30

Boverket föreslår ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader.


  Värme Energieffektivisering

Simulerade effekter av trög avvattning

2020-06-30

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Simulerade effekter av trög avvattning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

×