Ny rapport: Sverige ensamma om tuff beskattning

2020-07-08 Svensk Solenergi

https://slussen.azureedge.net/image/3089/bla_hallen_3_newsimagebig.jpg
Blå Hallens tak i Stadshuset i Stockholm är 255 kW stort, varför vi också kallar skatten "Blå-hallen-skatten".

En färsk rapport visar att Sverige är i princip ensamma om att beskatta alla solenergianläggningar som är större än 255 kW. Jämfört med elva andra EU-länder är Sverige det enda landet som sätter kW-gränsen så lågt. Detta hindrar landets energieffektivisering och gör att 4 TWh av solpotentialen går förlorad varje år.

– Intresset för solceller är stort i Sverige och marknaden har vuxit rekordsnabbt under de senaste åren, men fortfarande sätter vissa regelverk käppar i hjulen för utvecklingen. Att ha en så pass låg gräns för beskattning av egenanvänd el är som att lägga en våt filt på marknaden, säger Anna Werner, vd på branschföreningen Svensk Solenergi.

I rapporten ”Solel på stora tak – Vad är potentialen och hur gör andra EU-länder?” har skatten granskats. Dagens regelverk innebär att de svenska solcellsanläggningar som är större än 255 kW belastas med full energiskatt på egenanvänd el. Skatten gör att det sällan installeras solelanläggningar som är större än 255 kW på stora tak i Sverige.

En jämförelse med andra EU-länders regelverk visar att Sverige är i princip ensamt om att ha kvar en så kraftig storleksbegränsning. Av elva studerade EU-länder är det bara Finland som har något motsvarande.

Beräkningarna i rapporten visar vidare att den förlorade solelpotentialen är omkring 4 TWh per år. Att ta vara på denna potential skulle innebära att fastighetsägare skulle kunna bidra med omkring 30 miljarder kronor ytterligare i omställningen till ett helt förnybart elsystem.

– Det är tydligt att regeringen inte förstår kopplingen mellan skattekravet och möjliga investeringar i förnybar el. En viktig del av energiskatten är ju att den ska gynna energieffektiviseringen i samhället, den möjligheten går här förlorad”, säger Anna Werner.

Rapporten har gjorts på uppdrag av branschföreningen Svensk Solenergi, nätverket Solelkommissionen och branschorganisationen Fastighetsägarna.

Se filmen om blå hallen

Läs rapporten i sin helhet här.

Läs mer om skatten på egenanvänd el här.
 

 


 Dela     Tillbaka  

Solenergipriset 2020: Här är Sveriges bästa anläggningar

2020-06-11

Nu kan vi avslöja årets pristagare av Solenergipriset. Det började delas ut 2004 och i år är det den 17:e gången i ordningen som nya aktörer utses.


  Värme El Energieffektivisering Solvärme & solenergi

Svensk Solenergi rekryterar teknisk expert

2020-04-15

Som föreningens tekniska expert kommer du bland annat delta i tekniska kommittéer för föreningens räkning och se till så att våra medlemsföretag alltid har relevanta riktlinjer inom bland annat brand, elsäkerhet, nätanslutning, takmontage att tillgå.


  Allmän Platsannonser Solvärme & solenergi

Svensk Solenergi rekryterar kommunikatör

2020-04-15

Vår bransch växer och vi behöver utöka vårt kansli med en kommunikatör.


  Allmän Platsannonser Solvärme & solenergi

Sjöbo högst upp i solcellstoppen

2020-04-08

Solceller har nu fått sitt stora genombrott i Sverige. Under förra året ökade den installerade effekten i landet med hela 70 procent.


  El Solvärme & solenergi

Nominera till Solenergipriset 2020

2020-02-04

Solenergipriset delas ut årligen, för Årets anläggning och Årets prestation.


  Värme El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Förtjänstdiplom för arbete i solens tjänst

2019-12-02

Svensk Solenergi har delat ut förtjänstdiplom till fyra personer som haft en avgörande betydelse för föreningens eller solenergins utveckling i Sverige.


  Värme El Solvärme & solenergi

Anna Werner ny vd för Svensk Solenergi

2019-09-30

Den första oktober tillträder Anna Werner sin tjänst som vd, med övergripande ansvar för verksamhetens drift och utveckling. Hon blir därmed föreningens första vd.


  Värme El Arbetsmarknad

Årets solenergipriser till Husby Gård och Ferroamp

2019-04-29

Årets solenergipriser gick till Per Watz för solel på Husby gård och till Ferroamp Elektronik för likströmsnät. Hedersomnämnanden till Derome Plusshus och Varberg Energi, Choice Hotels samt Telge Energi.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Nominerade till Solenergipriset

2019-04-16

Svensk Solenergi delar för sextonde gången ut Årets Solenergipris i anslutning till vårt årsmöte, som går av stapeln på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.


  Värme El Solvärme & solenergi

×