Ny handbok - Brandskydd i Boverkets byggregler BBR 29

2020-10-16 Brandskyddsföreningen Sverige

https://slussen.azureedge.net/image/3427/ny-handbok-brandskydd-i-boverkets-byggregler-bbr-29-.jpg

Brandskyddsföreningen släpper en ny BBR-handbok – Brandskydd i Boverkets Byggregler BBR 29. I denna utgåva har bland annat Boverkets vägledningstexter om brandskydd inarbetats tillsammans med förklarande texter och illustrationer.

I den nya utgåvan ingår också rekommendationer från Brandskyddsföreningen och alla illustrationer är nya. Även EKS 11, uppdaterade regler för dimensionering av bärande konstruktioner ingår i denna version.

Byggreglerna i BBR består till stora delar av teknisk löptext och behovet av förklarande illustrationer har varit stort och det nya bildspråket i handboken underlättar förståelsen för regelverket. Det nya upplägget – att i direkt anslutning till föreskrifterna och de allmänna råden presentera relevanta vägledningstexter och författarkommentarer – ger dessutom en bättre helhetsbild av reglerna.

– I boken har vi också lagt till Boverkets vägledningstexter om brandskydd vilket ger en ytterligare dimension. Boverkets vägledningar ger också en djupare förståelse för regelverket och en tydlighet om vad reglerna faktiskt innebär i praktiken, säger Ville Bexander, brandingenjör och expert, Brandskyddsföreningen.

Syftet med att ge ut en reviderad BBR-handbok är att Brandskyddsföreningen på ett ännu bättre sätt vill sprida kunskap om hur man kan skapa ett bra och hållbart brandskydd. Handboken vänder sig till alla inom räddningstjänst, kommun, byggherrar, brandskyddsansvariga eller de som arbetar med brandskyddsfrågor. Boken är också utmärkt för alla som arbetar med byggnadstekniskt brandskydd, antingen som ett uppslagsverk eller som underlag vid projektering och tillsyn eller som stöd vid systematiskt brandskyddsarbete.

Här kan du läsa mer och beställa boken >>


 Dela     Tillbaka  

Digitalisering – vägen framåt för Heta Arbeten®

2020-10-21

Mindre administration utan att tulla på säkerheten. Förra året lanserades en digital version av tillstånd och kontrollistan för heta arbeten. Under hösten lanseras webbappen som ger tillgång till de viktigaste funktionerna direkt i mobilen.


  Allmän Brand & säkerhet Projekterings- & förvaltningsprogram

Lansering av ny handbok - Brandskydd i Boverkets byggregler

2020-10-01

Handboken BBR 29 Brandskydd i Boverkets byggregler är det kompletta stödet för dig som arbetar med byggnadstekniskt brandskydd. Ta del av nyheterna på vårt kostnadsfria webbinarium.


  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Heta Arbeten® brandskyddar Peabs byggen

2020-06-03

Under det senaste året har vi inte haft ett enda tillbud kring heta arbeten i det dotterbolag jag jobbar, berättar Bjoern Koetz Wildt, svetsansvarig på Peab Grundläggning.


  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Allt du behöver veta om boendesprinklersystem

2020-04-22

Arbetar du med boendesprinklersystem? Då ska du läsa boken ”Boendesprinklersystem – Regler och Standard”. – Du får bland annat information om hur systemen ska dimensioneras och installeras säger Jens Hjort, expert släcksystem på Brandskyddsföreningen


  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Färre bränder på arbetsplatser tack vare Heta Arbeten®

2020-04-15

Varje år utbildas ca 70 000 personer i Brandskyddsföreningens skadeförebyggande koncept Heta Arbeten®. Konceptet är en av de mest effektiva satsningar mot bränder på arbetsplatser som har gjorts i Sverige. I år firar det framgångsrika konceptet 30 år


  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Säkrare och effektivare med digital tillstånd Heta Arbeten®

2019-04-15

Brandskyddsföreningen arbetar ständigt med att höja säkerheten, effektivisera arbetet och för att underlätta arbetet för tillståndsansvariga ute på fältet. Som ett led i detta finns nu en ”Digital tillstånd- och kontrollista Heta Arbeten®”.


  Allmän Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger Utbildning & FoU

Unikt samarbete för bättre brandskydd

2019-04-02

Brandskyddsföreningen har tillsammans med Sveriges tre största intresseorganisationer inom brandskydd överlämnat en utredning med lösningsförslag till hur Sverige kan få moderna byggregler för brandskydd.


  Allmän Brand & säkerhet

Har du koll på senaste nytt inom brandlarm och sprinkler?

2019-02-19

Björn Almberger, Brandskyddsföreningen, är moderator under årets Seminarium Brandlarm & Sprinkler. ”Vi kommer bl.a. att diskutera elektroniska övervakningar inom sprinkler, vad som händer om brandskyddet inte fungerar samt lite framtidsspaningar”


  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Sprinkler och kommunalt vatten - vad gäller?

2019-01-15

Nu finns ett nytt regelverk för vattensprinklersystem som är direktanslutna till allmänt vattenledningsnät. – Reglernas syfte är att ge vägledning åt alla som har till uppgift att få till en ansvarsfull användning av sprinkler och kommunalt vatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Brand & säkerhet Utbildning & FoU

×