Ökade kostnader för miljöskydd 2019

2020-10-14 Slussen Building Services

Den svenska industrins totala kostnader för miljöskydd uppgick till 18,1 miljarder kronor år 2019. Det är en ökning med 4 procent jämfört med 2018 och orsaken är ökade löpande kostnader.

Branschen försörjning av el, gas, värme och kyla (SNI 35) hade högst totala kostnader för miljöskydd under 2019 (5 miljarder kronor). Detta motsvarar 28 procent av de totala miljöskyddskostnaderna under året. Därefter kommer tillverkning av papper och pappersvaror (SNI 17) som stod för 16 procent av de totala miljöskyddskostnaderna.

Miljöskyddsinvesteringar uppgick till 41 procent av de totala kostnaderna 2019, medan de löpande kostnaderna (till exempel kostnader för drift, underhåll och avgifter) stod för 59 procent. 2019 uppgick de löpande kostnaderna till 10,6 miljarder kronor medan investeringarna uppgick till 7,5 miljarder kronor. De löpande kostnaderna har ökat med 4,5 procent jämfört med 2018. De har ökat under många år. Investeringarna i miljöskydd ökade med 6 procent jämfört med 2018.

Läs mer på SCB:s sida!

Källa: SCB


 Dela     Tillbaka  

Låg energianvändning per person i miljonprogrammet

2020-10-26

När fokus skiftas till individen, genom att istället mäta årlig energianvändning per person, hamnar dessa flerbostadshus bland de allra mest energieffektiva, det visar forskning från RISE och Lunds universitet.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Ny statistik över energianvändningen

2020-10-23

Energimyndigheten presenterar ny statistik över energianvändningen i småhus, flerbostadshus och lokaler 2019.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Vill införliva rätten till vatten och sanitet i EU-lag

2020-10-22

Organisationen Water Europe har tillsammans med ett antal intressenter kommit med ett upprop för att införliva den mänskliga rättigheten till vatten och sanitet i EU:s lagstiftning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Byggmarknaden knakar i fogarna

2020-10-21

Sysselsättningen inom bygg- och anläggningsindustrin minskar med 8 000 personer mellan 2019 och 2021. Det visar Byggföretagens nya konjunkturprognos. Bostadsbyggandet går dock bättre än väntat.


  Allmän Utbildning & FoU

Utveckling av energiuppföljningssystem

2020-10-21

Belok och BeBo har genomfört en behovsanalys för att undersöka vilken form av teknikutvecklingsprojekt som behövs för att stimulera och skynda på utveckling av verktyg och funktionaliteter för energiuppföljning i lokalfastigheter och flerbostadshus.


  Allmän Utbildning & FoU

Dags för ExpoStyr!

2020-10-20

Snart är det dags att boka sitt besök, med slottid, på ExpoStyr i Gävle, och Stockholm som besöks 3-5 november. Besöket till Uppsala flyttas och det blir två dagar av ExpoStyr i Stockholm. Det blir också möjligt att delta digitalt via DigiStyr.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Automation/Styr- och Regler

Ökad värmepumpförsäljning

2020-10-20

Under tredje kvartalet har försäljningen av värmepumpar ökat med 6 procent. Även ackumulerat sedan årets början är försäljningsökningen 6 procent. Det är luft-vattenvärmepumpar och frånluftvärmepumpar som gått framåt.


  Värme Kyla Utbildning & FoU

Lär dig upphandla solenergi!

2020-10-15

I höst finns det ytterligare fyra digitala kurstillfällen för dig som vill lära dig mer om vad man ska tänka på vid upphandling av solenergi.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Anneli Kouthoofd blir vd för SBUF

2020-10-15

Anneli Kouthoofd blir ny vd för Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF). Anneli Kouthoofd kommer från rollen som vd för Byggmaterialindustrierna.


  Allmän Arbetsmarknad

De har tagit fram det första organiska batteriet

2020-10-15

Forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik vid Linköpings universitet har för första gången demonstrerat ett organiskt batteri. Det är ett så kallad redox-flödesbatteri, ett stort batteri som bland annat kan lagra vind- och solenergi.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

×