Ecoclime: Ny finanslösning för verksamhetsfastigheter

2021-02-17 Ecoclime Group AB

Ecoclimes dotterbolag Facility Partners erbjuder nu fastighetsägare med fastigheter som inhyser särskilda verksamheter en ny finansieringslösning som utvecklats av Bolaget under 2020. Den löser en rad utmaningar, inte minst på det legala området, för energieffektivisering av fastigheter. För Ecoclimes del ger den aktuella finanslösningen en avkastning överstigande 12% av investeringen. Den är även skalbar i flera marknader.

Finansieringslösningen tar särskilt sikte på verksamhetsfastigheter där fastighetsägare och verksamhet är skilda parter, i vilka verksamhetsutövaren har krav på sig att minska sin energianvändning men inte kan påverka fastighetsägaren att vidta de åtgärder som skulle göra störst nytta.  

Lennart Olofsson, VD Ecoclime: ”Det här förhållandet är vanligt bland annat inom vård-, hotell-, spa-, restaurang- och industriverksamheter exempelvis vid livsmedelsproduktion. Det är Jordabalkens juridiska regler om fastighetstillbehör som sätter redovisningstekniska hinder i vägen för energieffektiviseringen. För att lösa utmaningen erbjuder vi nu en trepartslösning där fastighetsägaren, verksamhetsutövaren och Ecoclime ingår ett hållbarhetsavtal kring investering och energileverans. Fastighetsägaren gör den del av investeringen som ökar värdet på fastigheten för fastighetstillbehören. Verksamhetsutövaren svarar för den del av investeringen som krävs för anpassning till verksamheten. Ecoclime gör resterande investering i Evertherm SEW-systemet och får betalt för den återvunna energi som systemet levererar till fastigheten, på basis av marknadspriset.

Finansieringslösningen, som utvecklats under 2020, kommer inledningsvis att erbjudas till hotellbranschen, till fastighetsägare och operatörer. Vi har en löpande dialog med ett antal potentiella kunder som uttryckt ett starkt intresse för vår cirkulära energilösning och som vill ingå den här typen av hållbarhetsavtal.”


 Dela     Tillbaka  

Mer hälsosamt inneklimat – Ecoclime anställer affärschef

2021-02-15

Stefan Bolöv börjar som affärschef för segmentet Inomhusklimat på Ecoclime. Han har en bakgrund från fastighetsautomationsföretaget Larmia Control.


  Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Arbetsmarknad

Ecoclime stödjer Ingenjörer utan gränser

2020-12-21

Vi på Ecoclime har i år valt att stötta organisationen Ingenjörer utan gränser Sverige (Engineers without borders Sweden). Julgåvan går till ett utbildningsprojekt för tillgång till datorer för skolungdomar i Kenya.


  Allmän

Teknisk säljare – klimatsmarta lösningar fastighetsbranschen

2020-12-16

Vill du tillhöra ett vinnande team som arbetar stenhårt för att förändra synen på energieffektivitet i fastighetsbranschen? Är du driven och resultatorienterad, med ett bra track record inom B2B-försäljning? Då borde vi ses!


  Allmän Platsannonser

Ecoclime presenterar alternativ till IMD på Stora Aktiedagen

2020-11-30

Ecoclimes dotterbolag Evertherm presenterar idag kl 13.00, på Stora Aktiedagen i Stockholm, ett energikoncept med garanterad energibesparing som riktar sig till Sveriges fastighetsägare.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

Bergvärme och innovativ energiåtervinning ersatte fjärrvärme

2020-11-30

Ecoclime har installerat samtliga av sina tekniska fastighetslösningar – under ett och samma tak. Vilhelmina Folkets Hus har minskat sina behov av externt tillförd energi och uppnått en bättre inomhuskomfort.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Referensprojekt Utbildning & FoU

Teknisk säljare – klimatsmarta lösningar fastighetsbranschen

2020-11-18

Vill du tillhöra ett vinnande team som arbetar stenhårt för att förändra synen på energieffektivitet i fastighetsbranschen? Är du driven och resultatorienterad, med ett bra track record inom B2B-försäljning? Då borde vi ses!


  Allmän Platsannonser

Ny energistudie: Sverige kan spara 3,7 TWh per år

2020-11-16

Genom att återvinna värmeenergi ur spillvatten på nationell skala skulle fastighetssverige kunna göra en energibesparing på 3,7 TWh per år och samtidigt minska utsläppen med motsvarande 275 844 ton CO2ekv/år, visar en ny potentialstudie.


  Värme El Energieffektivisering Utbildning & FoU

Resultat från Ecoclimes energiprojekt i Vilhelmina

2020-11-10

Folkets Hus tar nu tillvara på öveskottsenergi och återför det till fastigheten: "Andelen externt tillförd energi för uppvärmning har minskat med ca 70 %."


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Referensprojekt Utbildning & FoU

SDC Automation estimerar 100 MSEK omsättning för serverhall

2020-10-26

Ecoclime Group och dess dotterbolag SDC Automation har fått orderbekräftelse om leverans av ytterligare en etapp fastighetsautomation för serverhallar på två siter, kontrakt skrivs inom kort.


  Ventilation Kyla Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

×