Framtidens solcellssystem kombinerar odling och elproduktion

2021-02-18 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/solceller_2.jpg

I framtiden är det möjligt att vi använder oss av solcellssystem som kombinerar odling och elproduktion. På MDH bedrivs ett forskningsprojekt som för första gången i Sverige undersöker den dubbla nyttan med just detta. Resultatet kan bland annat leda till en betydande ökning av solelproduktion.

I ett agrovoltaiskt solcellssystem kombinerar man odling och elproduktion med hjälp av solceller. Man får därmed dubbla nyttor av den använda jordbruksmarken som ger mer lönsamma investeringar för solcellssystem. I varmare länder har forskningsprojekt visat att skuggningen från solcellerna kan bidra till lägre temperatur och en högre markfuktighet som kan gynna de odlade grödorna och minska behovet av konstbevattning. Samtidigt kan odlingarna ge en lämpligare omgivningstemperatur för solcellerna, vilket är gynnsamt för dem eftersom effektiviteten ökar med minskande temperatur.  

I ett forskningsprojekt på MDH ska nu, för första gången i Sverige, ett agrovoltaiskt solcellssystem installeras och utvärderas, gällande både solelproduktionen och odlingarna.

I projektet, som är ett samarbete mellan MDH, Solkompaniet, SLU och Kärrbo prästgård, testar man om denna typ av solcellsinstallationer kan vara av intresse även i större skala. Det är en fortsättning på tidigare MDH-samarbeten, där NASA och SMHI varit vetenskapliga samarbetspartners, gällande studier av en helhetssyn mellan odling, bevattning, tillgång på vatten och elgenerering. I takt med ett allt varmare klimat blir vattenhushållning en allt viktigare faktor i världen. Projektet anknyter till FN:s globala mål om Ingen hunger, Rent vatten för alla och Hållbar energi för alla. 


Ger ökad potential för solelproduktion

Under våren 2021 kommer ett agrovoltaiskt solcellssystem att installeras på Kärrbo prästgård utanför Västerås. Solcellsmodulerna är dubbelsidiga vilket gör att både fram- och baksida bidrar till solelproduktionen. Mätningar kommer att göras av många olika parametrar som solinstrålning mot solcellerna och marken, lufttemperatur, solcelltemperatur, markens fuktighet, solelproduktion och tillväxt av odlad vall med gräs och klöver. 

- Om det blir goda resultat från projektet kommer det att öppna en ny och sannolikt stor marknad för solceller där man kombinerar odling och elproduktion. Det skulle ge en betydligt ökad potential för solelproduktion i Sverige och bidra till att solel kan bli en betydligt större andel av Sveriges elmix än vad det är idag, säger Bengt Stridh, universitetslektor på MDH.

Projektet leds av docent Pietro Campana på MDH. Det stöds ekonomiskt av Energimyndigheten och de deltagande företagen bidrar med medfinansiering.

Källa: Mälardalens Högskola


 Dela     Tillbaka  

Stor brf väljer Schneider Electrics hostingtjänst

2021-04-15

En av Sveriges största bostadsrättsföreningar, Bosvedjan i Sundsvall, väljer hostingtjänst för energiövervakning från Schneider Electric.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Referensprojekt

Medel avsätts i vårbudgeten till solcellsstödet

2021-04-15

Regeringen föreslår ett tillskott till solcellsstöd på 260 miljoner kronor i vårändringsbudgeten.


  El Solvärme & solenergi

PFAS-målet avgjort

2021-04-13

Ronneby Miljöteknik ska betala skadestånd till PFAS-föreningens medlemmar för personskador som uppkommit då de druckit av PFAS-förorenat vatten, rapporterar svt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Krönika: LAV - tveeggad vattenlag till gagn för vem?

2021-04-13

Vår gästkrönikör Amelia Morey Strömberg ger sin syn på Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) från både myndigheter och medborgares perspektiv.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Krönikor

Bergvärme generar högre prislapp på huset

2021-04-13

Ett hus med bergvärme säljs till högre pris än vad ett hus utan bergvärme gör. Det visar en ny analys från bostadssajten Booli.


  Värme Geoenergi

Kombinerade värme- och ventilationssystem för småhus

2021-04-07

Under våren 2021 sker installationerna i nätverket BeSmås demonstrationsprojekt där man ska utvärdera nya kombinerade värme- och ventilationssystem för småhus.


  Ventilation Värme Utbildning & FoU

Skadegörelse av vattenreservoar i Härryda

2021-04-07

Bråte i en brunn i Härryda kommun orsakade en rekommendation till invånarna att koka sitt dricksvatten, rapporterar gp.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny VD för VVS-Fabrikanternas Råd

2021-04-06

Styrelsen för VVS-Fabrikanternas råd har utsett Jonny Hellman till ny VD.


  Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) Arbetsmarknad

Se föredrag från DigiVent!

2021-03-29

Nu finns de tre intressanta föredragen som hölls, i samarbete med EMTF, under DigiVent på Slussen.biz Youtube-kanal. Passa på att se dem och lär dig mer om enkäter kring upplevd inomhusmiljö och ventilation i certifieringssystemet Miljöbyggnad.


  Ventilation Utbildning & FoU

Slussen.biz - ledande inom digital marknadskommunikation

2021-03-29

Vi började träna på Teams och höll föredrag för varandra för att bli bättre, säger Patrik Göransson, försäljningschef HVAC på Regin.


  Ventilation