Mikroplast i dricksvatten

2021-02-19 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/kran.jpg

Svenskt Vatten publicerar rapporten "Mikroplast i vatten". 

Sammanfattning: Mikroplast i dricksvatten från Vombverket i Skåne har analyserats när det gäller antal partiklar, massa och polymertyp. Resultaten tyder inte på någon nämnvärd belastning av polyeten från två långa ledningar av olika ålder. Innehållet av mikroplast verkar vara 500 till 5 000 gånger lägre i det undersökta vattnet än i förpackat dricksvatten.

Ta del av rapporten!

Källa: Svenskt Vatten


 Dela     Tillbaka  

Heta föreläsningar och vassa leverantörer på DigiVent!

2021-03-05

16-18 mars är det dags för DigiVent. Kom och håll igång diskussionen med din leverantör. Vi erbjuder även spännande inspirationsföreläsningar med Lars Ekberg från CIT, Yifan Guo från Assemblin och Fredrik Karlsson från Sweco. Klicka och läs mer.


  Ventilation

Ny fjärrvärmetermos i Göteborg

2021-03-05

Ett nytt landmärke finns nu i Göteborg. Det är en 60 meter hög "termos" där varmvatten till fjärrvärmenätet lagras, rapporterar sverigesradio.se.


  Värme

Ny Profil på Slussen.biz

2021-03-03

År 2021 första Profil är väg- och vatteningenjör från KTH, har arbetat med att restaurera broar i Honduras och är utvecklings- och hållbarhetschef på en stor branschorganisation.


  Allmän Profilen

Nominera till VA-priset!

2021-03-01

Vem vill du nominera till VA-priset – ett pris som belyser goda initiativ som uppmärksammar statusen på landets VA-nät och i förlängningen skapar förutsättningar för en framtidssäker hantering av vatten- och avloppsnät.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

DigiVent laddar för ny digital turné!

2021-02-26

16-18 mars finns det återigen dags att flera av de ledande leverantörerna på venilationsområdet och ta del av spännande föreläsningar, arrangerade i samarbete med Energi- och Miljötekniska Föreningen, under den digitala turnén med DigiVent.


  Ventilation

Kartläggning av elsystemet

2021-02-25

Konsultbolaget WSP har kartlagt hur elsystemet ser ut i Sveriges kommuner och hur det kan komma att se ut 2045.


  El Utbildning & FoU

VS- och ventilationsentreprenörerna med flest projekt 2020

2021-02-19

Med statistik från vår projektdatabas presenterar Byggfakta topplistor som visar vilka ventilationsentreprenörer och rörinstallatörer som var mest anlitade på projektmarknaden under 2020.


  Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Uppföljning av solcellsanläggningar

2021-02-19

Två tredjedelar av projektet Solmätt är nu klara. Projektet behandlar fastighetsägares utmaningar gällande uppföljning av solcellsanläggningar.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Framtidens solcellssystem kombinerar odling och elproduktion

2021-02-18

I framtiden är det möjligt att vi använder oss av solcellssystem som kombinerar odling och elproduktion. På MDH bedrivs ett forskningsprojekt som för första gången i Sverige undersöker den dubbla nyttan med just detta.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

×