Gassläckning på ny nivå

2021-03-04 Brandskyddsföreningen Sverige

https://slussen.azureedge.net/image/3427/gasslackning-pa-ny-niva.png

Gassläcksystem skyddar ofta utrymmen med dyrbar och driftkänslig utrustning. Nu har reglerna för systemen uppdaterats och förtydligats för att göra det lättare att uppfylla och verifiera lagkraven – och därmed minska risken för person- och egendomsskador.

Ett gassläcksystem upptäcker en brand i ett tidigt skede och släcker branden med hjälp av gasformigt släckmedel. Datahallar, kontrollrum och ställverk är några exempel på utrymmen som ofta skyddas med hjälp av gassläcksystem, det vill säga känsliga miljöer där släcksystem med vatten eller skum kan orsaka större skador.

– Många samhällsviktiga funktioner, såsom utrymmen för IT och telekommunikation, skyddas av gassläcksystem. Om det brinner i ett sådant utrymme kan det få stor påverkan på samhället, utöver de person- och egendomsskador som en brand kan orsaka, säger Tomas Åberg, Brandskyddsföreningens expert på aktiva brandskyddssystem.

Sedan 2001 ger Brandskyddsföreningen ut det svenska regelverket för gassläcksystem, som tillsammans med standarden SS-EN 15004 ska bidra till att systemen håller en viss kvalitets- och säkerhetsnivå. Nämnda standard uppdaterades 2019 och i december 2020 lanserade Brandskyddsföreningen en ny utgåva av Regler för gassläcksystem, SBF 500:4.

– Eftersom den tidigare utgåvan publicerades för tolv år sedan har det krävts en större omarbetning av materialet. Nu har regelverket tagits till en helt ny nivå, säger Tomas Åberg.

Läs hela artikeln om det nya regelverket här >>

Under april och maj kommer Brandskyddsföreningen att erbjuda fyra webbinarier inom området larm- och släcksystem, alla med fördjupningar inom olika teman. Läs mer om webbinarierna här >>


 Dela     Tillbaka  

Termografering avslöjar dolda brandrisker - ny utbildning!

2021-04-15

Varje år kontrolleras Habia Teknofluors elanläggning av en certifierad termograför. ”En av de viktigaste förebyggande kontrollerna för att undvika driftstopp och bränder”, säger Peter Wahlund, fastighets- och avdelningsansvarig på Habia Teknofluor.


  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Lättare att bygga rätt med Brandskyddsföreningens handbok

2021-03-18

Elin Ellingsson, Norrbottens flygflottilj, är en av många som i sin yrkesroll måste ha koll på byggnadstekniskt brandskydd. Som ett stöd i sitt arbete använder hon Brandskyddsföreningens handbok för brandskydd i BBR, som har lanserats i ny version.


  Allmän Brand & säkerhet

Ännu enklare att brandsäkra byggen med Heta Arbeten®

2021-01-15

Nu gör Brandskyddsföreningen det möjligt för alla med certifikat Heta Arbeten® att registrera sin behörighet i ID06 Kompetensdatabas.


  Allmän Brand & säkerhet

Regler för fyrverkerier?

2020-12-28

”Vilka regler gäller egentligen för fyrverkerier, och hur kan det vara olika från kommun till kommun?” Åke Persson, kemiingenjör och expert, Brandskyddsföreningen reder ut frågetecknen. >>


  Allmän Brand & säkerhet

Skärpta regler för arbetsplatser

2020-12-22

Arbetsmiljöverket ändrar i föreskrifterna för hur arbetsplatser ska utformas. Här ingår bland annat skärpta krav på tillgänglighet, utrymning och säkerhet. De nya reglerna gäller från årsskiftet.


  Allmän Brand & säkerhet

Brandsäker kunskap – på säkert avstånd!

2020-12-21

Brandskyddsföreningen arrangerar distansutbildningar inom flera olika områden under 2021. Bland annat inom Byggnadstekniskt brandskydd, Organisatoriskt brandskydd samt Brandfarlig vara. Läs mer om alla våra utbildningar här >>


  Allmän Brand & säkerhet

Ny generalsekreterare för Brandskyddsföreningen

2020-12-17

Mats Björs blir Brandskyddsföreningens nye generalsekreterare och tillträder tjänsten i juni 2021. Redan från och med januari kommer dock Mats Björs att arbeta en dag i veckan på Brandskyddsföreningen.


  Allmän Brand & säkerhet Arbetsmarknad

Heta Arbeten® möjliggör registrering i ID06

2020-12-16

Nu gör Brandskyddsföreningen det möjligt för alla som har certifikat Heta Arbeten® att registrera sin behörighet i ID06 Kompetensdatabas, oavsett hos vilken arrangör eller var i landet de har gått behörighetsutbildningen.


  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Brandskydd i Boverkets byggregler - vilka är nyheterna?

2020-12-11

Är du nyfiken på nyheterna i handboken BBR 29 – Brandskydd i Boverkets byggregler? Här kan du ta del av vårt webbinarium där vi gick igenom boken och nyheterna >>


  Allmän Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger