Lättare att bygga rätt med Brandskyddsföreningens handbok

2021-03-18 Brandskyddsföreningen Sverige

https://slussen.azureedge.net/image/3427/lattare-att-bygga-ratt-bbr-handboken.jpg

Elin Ellingsson på Norrbottens flygflottilj är en av många som i sin yrkesroll måste ha koll på byggnadstekniskt brandskydd. Som ett stöd i sitt arbete använder hon Brandskyddsföreningens handbok för brandskydd i Boverkets byggregler, BBR, som nu har lanserats i en ny version.

I Boverkets byggregler, BBR, finns ett avsnitt som handlar helt och hållet om brandskydd: avsnitt 5. Här beskrivs minimikraven på säkerhet i händelse av brand, och dessa måste följas både när en ny byggnad uppförs och vid ändringar i befintliga byggnader. Reglerna berör bland annat skydd mot uppkomst, utveckling och spridning av brand, samt möjlighet till utrymning och räddningsinsatser.

– Reglerna i BBR består till stor del av teknisk löptext, och för att göra det enklare att förstå och tillämpa dem finns Brandskyddsföreningens handbok om brandskydd i BBR. Den första utgåvan av handboken kom redan 1995, året efter att reglerna trädde i kraft för första gången genom BBR 1, berättar Ville Bexander, brandingenjör och expert på byggnadstekniskt brandskydd på Brandskyddsföreningen.

Sedan den 1 september 2020 är det BBR 29 som gäller och i oktober lanserades en ny utgåva av handboken. Den nya handboken har också uppdaterats med innehållet i EKS 11, den gällande versionen av Boverkets konstruktionsregler som kom förra året.

Enklare att tillämpa reglerna

En av de som använder handboken är Elin Ellingsson, brandskyddsledare och handläggare verksamhetssäkerhet på Norrbottens flygflottilj F 21, Försvarsmakten.

– Jag har till exempel mycket kontakt med fastighetsägaren och för att vara en bra kravställare krävs det att jag själv har kunskap inom bland annat byggnadstekniskt brandskydd. Handboken har varit till stor nytta för mig när jag ska sätta mig in i och förstå regelverket. Den är användarvänlig och ger både kunskapsförståelse och förenklar den praktiska tillämpningen av reglerna, säger hon.

Elin Ellingsson tog examen från brandskyddsledarutbildningen förra året och skrev sitt examensarbete om just byggnadstekniskt brandskydd, vilket gav henne möjlighet att fördjupa sig ytterligare i regelverket och handboken.

– Nu har jag handboken framme och kollar upp saker i den nästan varje dag. Det kan gälla allt från vilka krav som gäller när vi ska sätta upp en ny vägg, till att jag vill vara bättre insatt i diskussionerna när vi projekterar nya byggnader. Tidigare förstod jag inte riktigt varför vi som nyttjare av en byggnad behövde ha förståelse för vad exempelvis en verksamhetsklass faktiskt innebär, men nu vet jag att det är oerhört värdefullt, säger Elin Ellingsson.

Tabeller och illustrationer förtydligar

Den nya handboken har inte bara uppdaterats med innehållet i BBR 29 och EKS 11.

– Dels har handboken fått ett grafiskt lyft och ett modernare uttryck, dels har kunskapsnivån i boken höjts genom att vi har arbetat in Boverkets vägledningstexter. Stort fokus har också lagts på att behålla den tydlighet som alltid kännetecknat handboken, säger Linda Widmark, vice vd på Brandkonsulten och en av bokens fyra författare.

Övriga författare är Anders Klippberg och Kjell Fallqvist, också de från Brandkonsulten, och avsnittet om eldstäder och skorstenar har skrivits av Brandskyddsföreningens expert Björn Björkman. Innehållet i handboken följer den ordning som föreskrifterna och de allmänna råden redovisas i BBR. Efter varje föreskrift och allmänt råd följer vägledningstext och författarkommentarer. Man har även lagt in tabeller och illustrationer genomgående i boken

– Många tycker till exempel att det är krångligt att läsa om trapphus i BBR, därför har vi ställt upp de kraven i en tabell. Illustrationerna i boken är också till för att förtydliga informationen, liksom de olika färger som används för att märka ut avsnitt och typ av information, säger Ville Bexander.

Handboken finns i fysisk form, men under året planerar man att göra en digital version också.

Här kan du läsa mer och beställa boken >>

Är du intresserad av Brandskyddsföreningens utbildningar och produkter hittar du mer information här >>


 Dela     Tillbaka  

Termografering avslöjar dolda brandrisker - ny utbildning!

2021-04-15

Varje år kontrolleras Habia Teknofluors elanläggning av en certifierad termograför. ”En av de viktigaste förebyggande kontrollerna för att undvika driftstopp och bränder”, säger Peter Wahlund, fastighets- och avdelningsansvarig på Habia Teknofluor.


  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Gassläckning på ny nivå

2021-03-04

Gassläcksystem skyddar ofta utrymmen med dyrbar och driftkänslig utrustning. Nu har reglerna för systemen uppdaterats och förtydligats för att göra det lättare att uppfylla och verifiera lagkraven.


  Allmän Brand & säkerhet

Ännu enklare att brandsäkra byggen med Heta Arbeten®

2021-01-15

Nu gör Brandskyddsföreningen det möjligt för alla med certifikat Heta Arbeten® att registrera sin behörighet i ID06 Kompetensdatabas.


  Allmän Brand & säkerhet

Regler för fyrverkerier?

2020-12-28

”Vilka regler gäller egentligen för fyrverkerier, och hur kan det vara olika från kommun till kommun?” Åke Persson, kemiingenjör och expert, Brandskyddsföreningen reder ut frågetecknen. >>


  Allmän Brand & säkerhet

Skärpta regler för arbetsplatser

2020-12-22

Arbetsmiljöverket ändrar i föreskrifterna för hur arbetsplatser ska utformas. Här ingår bland annat skärpta krav på tillgänglighet, utrymning och säkerhet. De nya reglerna gäller från årsskiftet.


  Allmän Brand & säkerhet

Brandsäker kunskap – på säkert avstånd!

2020-12-21

Brandskyddsföreningen arrangerar distansutbildningar inom flera olika områden under 2021. Bland annat inom Byggnadstekniskt brandskydd, Organisatoriskt brandskydd samt Brandfarlig vara. Läs mer om alla våra utbildningar här >>


  Allmän Brand & säkerhet

Ny generalsekreterare för Brandskyddsföreningen

2020-12-17

Mats Björs blir Brandskyddsföreningens nye generalsekreterare och tillträder tjänsten i juni 2021. Redan från och med januari kommer dock Mats Björs att arbeta en dag i veckan på Brandskyddsföreningen.


  Allmän Brand & säkerhet Arbetsmarknad

Heta Arbeten® möjliggör registrering i ID06

2020-12-16

Nu gör Brandskyddsföreningen det möjligt för alla som har certifikat Heta Arbeten® att registrera sin behörighet i ID06 Kompetensdatabas, oavsett hos vilken arrangör eller var i landet de har gått behörighetsutbildningen.


  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Brandskydd i Boverkets byggregler - vilka är nyheterna?

2020-12-11

Är du nyfiken på nyheterna i handboken BBR 29 – Brandskydd i Boverkets byggregler? Här kan du ta del av vårt webbinarium där vi gick igenom boken och nyheterna >>


  Allmän Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger