Så når du energikraven som möjliggör markanvisning

2021-04-19 Ecoclime Group AB

För att få bygga en fastighet måste fastighetsägare och byggherrar förhålla sig till en mängd krav ställda från både Boverket och kommunen. Fr o m 1 september 2020 gäller t ex skärpta energikrav för flerbostadshus.

Vilka energikrav ska du förhålla dig till?

Energikraven i Boverkets byggregler (BBR) sätter en gräns för hur mycket ett energi ett hus får använda. I BBR är det formulerat som ”Energiprestanda uttryckt som primärenergital (EP_pet) per kWh/kvm/Atemp och år.” Det betyder att det som ska redovisas i fastighetens energideklaration är Energiprestanda, vilket är husets energianvändning viktat med Boverkets egna regleringsregler för energibärare (fjärrvärme, el, biobränsle, etc).

Svenska fastighetsbeståndet når inte energikraven

I genomsnitt har svenska flerbostadshus dubbelt så hög energiprestanda som BBRs nybyggnadskrav tillåter. BBR-kraven för energiprestanda i nybyggnation av flerbostadshus är 75 kWh/kvm och rikssnittet för svenska fastigheter ligger på 149 kWh/kvm.

Energieffektivisering ett måste för nybyggnation

Boverkets regler sätter de nationella ramarna för Sveriges arbete med att skapa ett fastighetsbestånd som består av nära-nollenergibyggnader. För att få uppföra ett nytt flerbostadshus måste alltså fastigheten byggas för att vara energieffektiv – men en annan parameter att tänka på är markanvisningsprocessen, där kommunerna själva bestämmer reglerna.

Vad har kommunerna för regler för markanvisning?

Reglerna för markanvisning varierar från kommun till kommun. Genomgående kan det sägas att fokus på hållbarhet och energieffektivitet utgör en avgörande del för vilka byggen som får marktilldelningen.

Hållbart byggande sätter hårda lokala energikrav

Kraven från BBR på energiförbrukning i flerbostadshus ligger på 75 kWh per kvm och år men många kommuner har betydligt strängare krav än BBR relaterat till marktilldelning. Stockholms kommun har exempelvis max 55 kWh per kvm och år i uppvärmning som krav. 

Energiläckage en anledning till att fastigheter inte klarar kraven

En anledning till att så stor del av befintliga fastigheter är så långt ifrån 75 kWh-gränsen är att den tillförda energin slösas bort. Mängder av användbar energi rinner ut i avloppet – istället för att utnyttjas och återanvändas.

Energieffektiviserande åtgärd som möjliggör marktilldelning

Genom att installera Evertherms system för återvinning av tillförd energi förbättras byggnadens energiprestanda, med lägre primärenergital. Med återvinning av värmeenergi från spillvattnet kan flerbostadshus minska den totala energianvändningen väsentligt. På nationell nivå skulle energiåtervinningen kunna innebära en energibesparing värd 60 miljarder kronor per år.

Vill du veta hur mycket just din fastighet skulle kunna spara med energiåtervinning från spillvatten? Testa att räkna själv på Evertherms hemsida.

Läs mer om potentialen med Evertherm:

Ny energistudie: Sverige kan spara 3,7 TWh per år


 Dela     Tillbaka  

Fem fördelar med värmeåtervinning från spillvatten

2021-05-24

I ett vanligt flerbostadshus läcker mängder energi ut i onödan, om det inte finns ett system på plats för att ta tillvara på och återanvända spillvärmen.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) El

10 miljarder SEK i ökade fastighetsvärden med grön satsning

2021-05-19

Enligt de direktavkastningskalkyler som tillämpas på den svenska fastighetsmarknaden möjliggör Ecoclimes nya gröna satsningen på 70 MSEK ökade fastighetsvärden i Sverige med mer än 10 000 miljoner kronor till och med år 2030.


  Värme Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering

35 nya medarbetare till Ecoclime efter satsning

2021-05-11

Kapacitetsökningen innebär en kraftig expansion vid Ecoclimes fabrik i Vilhelmina i Västerbotten. De närmaste åren kommer den att byggas ut med 2 100 m2 och 35 nya medarbetare ska anställas, varav 25 ska anställas vid fabriken.


  Värme El Energieffektivisering Arbetsmarknad

Underhållsfri avloppsvärmeväxlare – hur funkar det?

2021-05-03

Hur fungerar återvinningssystemet och hur stor är risken för efterföljande underhåll? Evertherms avloppsvärmeväxlare skiljer sig från andra lösningar.


  Värme Sanitet (Fastighets VA) El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

Ecoclime etablerar Industrisegment – kan spara 15 TWh per år

2021-04-26

Efter studier och analyser av marknadspotentialen samt ett 20-tal kundprospekt för Evertherms energikollektorer och energiackumulering har Ecoclime beslutat etablera sig i marknadssegmentet Industri inom affärsområdet Cirkulär energi.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering Utbildning & FoU

Ecoclime estimerar fördubblad volym Evertherm-projekt 2021

2021-04-14

Ecoclimes ökade marknads- och försäljningsinsatser av dotterbolaget Evertherms SEW-system för energiåtervinning i fastigheter har resulterat i en snabbt växande efterfrågan.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

Marcus Sandlund blir ny vice VD i Ecoclime Group

2021-04-12

Ecoclime Group rekryterar Marcus Sandlund, som gjort en snabb karriär i byggbranschen med ansvar som key account manager för miljardprojekt. Han tar nu rollen som vice VD i Ecoclime Group och chef för affärsområdet Cirkulär energi.


  Allmän Arbetsmarknad

Vill du sälja innovativa klimatsmarta lösningar?

2021-04-07

Vill du tillhöra ett vinnande team som arbetar stenhårt för att förändra synen på inomhuskomfort och energieffektivitet i fastighetsbranschen? Är du driven och resultatorienterad, med ett bra track record inom B2B-försäljning? Då borde vi ses!


  Ventilation Kyla Platsannonser

Investeringsstöd för hyresbostäder – så mycket kan du få

2021-03-08

Du som planerar att bygga eller renovera flerbostadshus har möjlighet att ansöka om investeringsstöd hos Länsstyrelsen. Men vad är det som gäller för att söka stödet? Vilka kriterier måste du uppfylla för att ansöka?


  Allmän Energieffektivisering