Stora Legionelladagen väckte stort intresse

2021-04-19 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/legionella.png
Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen, och Thomas Lundgren, vd för Säker Vatten, inledde Stora Legionelladagen. Foto: Ulrik Hammarsträng

Slussen.biz gjorde ett nedslag på den digitala konfernensen Stora Legionelladagen som arrangerades av Installatörsföretagen och Säker Vatten. 

Det är lätt att åstadkomma legionella och det är en bortglömd problematik. Branschen vill vara med och sätta standard med hjälp av kravställan från samhället. Det var det inledande budskapet från vd:arna Ola Månsson, Installatörsföretagen, och Thomas Lundgren, Säker Vatten. 

Därefter tog Caroline Schönning från Folkhälsomyndigheten över stafettpinnen. 
- Legionella är anmälningspliktigt och ska smittspåras. Det är kommunernas ansvar att utreda legionella. De senaste åren har vi sett en uppåtgående trend både i Sverige och Europa med en nedgång senaste året, troligtvis med anledning av minskat resande. 2020 hade vi 136 legionella fall i Sverige och vanligaste smittkällan är duschen i hemmet. Det är viktigt att jobba på både systemnivå, med exempelvis lagar och branschstandarder, och på installationsnivå för att motverka legionella. 

Roland Jonsson, WSP, berättade om det uppdrag han fått av Säker Vatten att se över hur man arbetar för att motverka legionella i Tyskland. 
- I Tyskland beslutade man att förbjuda installation av handdukstorkar med vattenburen värme, via vvc, 2020 och att det ska vara helt utfasade till 2025. Detta då dessa är en riskfaktor när det legionellatillväxt. Tyskland har också något högre krav än Sverige när det gäller hur temperaturen på vatten för att undvika tillväxt av legionella. 

Madeleine Olander, från Regeringskansliet och utredningssekreterare i dricksvattenutredningen, berättade hur man jobbar med legionella i utredningen.
- Legionella är den vattenburna patogen som skapar mest hälsoproblem i EU. Medlemsstaternas ansvar är bland att samtliga fall utreds och att orsaken fastställs, vidta nödvändig avhjälpande åtgärder säkerställa dricksvatten som utgör en fara förbjuds eller begränsas samt underlätta och ge råd till konsumenter. 

Madeleine Hjortsberg, Boverket, talade under rubriken “Legionella i Bovkerets Byggregler - aktuella rekommendationer”. 
- Boverkets Byggregler, BBR, gäller vid ny samt om- och tillbyggnad. och är utformade som funktionsråd. Det finns också allmänna råd som är mer detaljerade kring exempelvis hur installationer bör göras. 2023 kommer det nya råd och då kommer de allmänna råden att tas bort med hänvisning till byggsektorns vedertagna metoder. När det gäller legionella kommer det att göras en översyn över vilka vedertagna metoder som finns och om exempelvis Säker Vatten är en sådan. 

Charlotte Larsson, miljöförvaltningen i Stockholms stad, berättade om hur hon hade arbetat för att ringa källan till det legionellautbrott som skedde i norra Stockholm 2017.
- Vi kom fram till att kyltorn var den trolig källa till utbrottet. Sedan började ett detektivarbete med intervjuer av patienter, kontakter, med företagsföreningar och fastighetsägare. Till sist hittade vi fram till vilket kyltorn det handlade om. Jag ser en stor fördel med ett register över befintliga kyltorn och bättre information till ägarna om hur de ska driftas och servas. 

Ulrik Hammarsträng

 


 Dela     Tillbaka  

Regler om IMD träder i kraft

2021-06-22

Den 1 juli träder regler om individuell mätning och debitering (IMD) i kraft. IMD för uppvärmning gäller flerbostadshus med låg energieffektivitet som har central värmekälla eller fjärrvärme.


  Värme

Folksam granskar solenergibranschen

2021-06-22

Folksam vill se en tydligare kravbild på redovisning av hur solcellspaneler produceras. Folksam släpper idag en rapport som jämför 380 solcellspaneler.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Ny plattform för klimatanpassad och cirkulär upphandling

2021-06-18

För att stötta omställningen till en cirkulär ekonomi lanserar IVL tillsammans med innovationsprogrammet RE:Source och Återvinningsindustrierna nu en hemsida för offentlig upphandling i ett livscykelperspektiv.


  Allmän Utbildning & FoU

Stockholm bygger skyfallsmagasin

2021-06-17

I Stockholm byggs nu skyfallsmagasin för att minimera konsekvenserna av kraftiga regn till följd av klimatförändringarna, rapporterar dn.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Näringsämnen från avloppsvatten blir till gödsel i framtiden

2021-06-16

I framtiden är det möjligt att vi utvinner näringsämnen från vårt avloppsvatten, för att använda dem som gödsel i till exempel jordbruk. I ett forskningsprojekt på Mälardalens högskola (MDH) ser man på möjligheterna med detta.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Integrerad smart styrning - Förstudie

2021-06-16

Bebo kommer genomföra en förstudie med rubriken "Integrerad smart styrning" med syftet att ge ägare av flerbostadshus ett verktyg för att ta fram en styrstrategi, och på så sätt ha möjlighet att ta ett helhetsgrepp över styrsystemfrågan.


  Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Slussen.biz krönikör Lars Andrén 60 år!

2021-06-14

I veckan som gått hissade Slussen.biz flaggan för sin krönikör, Lars Andrén, som firar 60 år! Missa inte att ta del av han krönikerskatt så här långt....


  Allmän

Belimo skriver nytt kapitel

2021-06-11

Slussen.biz kopplade, tillsammans med 5000 andra, upp sig till Belimos produktlansering av det nya sortimentet av Belimo Energy Valve ™ och termiska energimätare.


  Värme Kyla Produktnytt & kataloger

Så kan hus med kulturvärden bli mer energieffektiva

2021-06-10

Hur kan historiska byggnader bli mer energieffektiva, samtidigt som de kulturhistoriska värdena bevaras? Svaret ges i en avhandling som presenterar en ny metod för att sammanfoga klimatmål och kulturvärden i historiska byggnadsbestånd.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

9000 platser på korta YH-utbildningar

2021-06-10

Myndigheten för yrkeshögskolan idag beviljat ytterligare 109 korta utbildningar med fokus på utbildningar som bidrar till digitalisering, automation, energieffektivisering och klimatomställning.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU