Ecoclime etablerar Industrisegment – kan spara 15 TWh per år

2021-04-26 Ecoclime Group AB

Efter studier och analyser av marknadspotentialen samt ett 20-tal kundprospekt för Evertherms energikollektorer och energiackumulering för återvinning och recirkulering av energi i industriella processer, med en potential om 15 TWh återvunnen energi årligen, har Ecoclime beslutat etablera sig i marknadssegmentet Industri inom affärsområdet Cirkulär energi. Det sker med en teamorganisation och projektpartners lett av Marcus Sandlund, 33, nyrekryterad vice VD i Ecoclime och affärschef för affärsområdet Cirkulär energi.

Analyserna som beslutet grundas på har gjorts under ett par år i samarbete med Nordic Energy Audit. Studierna visar att det finns en stor industriell potential för spillvärmeåtervinning i vissa typer av förorenade industriprocesser, där Ecoclimes teknologier möjliggör lönsamt tillvaratagande av spillvärme som tidigare varit tekniskt svårt och olönsamt. Tillsammans med Nordic Energy Audit formas ett brett erbjudande med metoder för energiledning, energieffektivitet samt återvinning och recirkulering av energi med en potential som kan bidra till energieffektivisering om 15 TWh årligen inom industrin. Sammantaget har därmed Ecoclimes lösningar för fastighets- och industrimarknaden minst lika stor potential för energieffektivisering och klimatnytta som elbilsbatterier i den svenska fordonsflottan.

Lennart Olofsson, VD Ecoclime: ”Vi är nu på god väg att etablera Evertherm SEW i fastighetsmarknaden och känner oss redo att ta nästa steg med våra Evertherm-energilösningar för industrin. Lösningarna har redan installerats framgångsrikt i mindre skala i avloppsreningsverk med säkerställd verkningsgrad och minimala servicebehov och efter de djupgående analyserna är vi nu redo även för den avsevärt större industrimarknaden.

Vi gör en fokuserad satsning på ett 20-tal identifierade större industriprojekt. I vissa av dessa projekt kommer även FoU-institutioner att medverka, i likhet med den satsning 2017 som resulterade i den pågående etableringen av Evertherm SEW och affärsområdet Cirkulär energi i fastighetsmarknaden.

Som följd av etableringen har vi avtalat om ett mer ingående samarbete med Nordic Energy Audit där vi tillsammans kan erbjuda de analyser, den metodik och de teknologier som krävs för den här typen av mer omfattande och specialiserade industriprojekt”.

 

Läs mer om Evertherms energilösningar:
Kompletta system för flerbostads­hus och industri


 Dela     Tillbaka  

Fem fördelar med värmeåtervinning från spillvatten

2021-05-24

I ett vanligt flerbostadshus läcker mängder energi ut i onödan, om det inte finns ett system på plats för att ta tillvara på och återanvända spillvärmen.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) El

10 miljarder SEK i ökade fastighetsvärden med grön satsning

2021-05-19

Enligt de direktavkastningskalkyler som tillämpas på den svenska fastighetsmarknaden möjliggör Ecoclimes nya gröna satsningen på 70 MSEK ökade fastighetsvärden i Sverige med mer än 10 000 miljoner kronor till och med år 2030.


  Värme Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering

35 nya medarbetare till Ecoclime efter satsning

2021-05-11

Kapacitetsökningen innebär en kraftig expansion vid Ecoclimes fabrik i Vilhelmina i Västerbotten. De närmaste åren kommer den att byggas ut med 2 100 m2 och 35 nya medarbetare ska anställas, varav 25 ska anställas vid fabriken.


  Värme El Energieffektivisering Arbetsmarknad

Underhållsfri avloppsvärmeväxlare – hur funkar det?

2021-05-03

Hur fungerar återvinningssystemet och hur stor är risken för efterföljande underhåll? Evertherms avloppsvärmeväxlare skiljer sig från andra lösningar.


  Värme Sanitet (Fastighets VA) El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

Så når du energikraven som möjliggör markanvisning

2021-04-19

För att få bygga en fastighet måste fastighetsägare och byggherrar förhålla sig till en mängd krav ställda från både Boverket och kommunen. Fr o m 1 september 2020 gäller t ex skärpta energikrav för flerbostadshus.


  Värme Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering

Ecoclime estimerar fördubblad volym Evertherm-projekt 2021

2021-04-14

Ecoclimes ökade marknads- och försäljningsinsatser av dotterbolaget Evertherms SEW-system för energiåtervinning i fastigheter har resulterat i en snabbt växande efterfrågan.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

Marcus Sandlund blir ny vice VD i Ecoclime Group

2021-04-12

Ecoclime Group rekryterar Marcus Sandlund, som gjort en snabb karriär i byggbranschen med ansvar som key account manager för miljardprojekt. Han tar nu rollen som vice VD i Ecoclime Group och chef för affärsområdet Cirkulär energi.


  Allmän Arbetsmarknad

Vill du sälja innovativa klimatsmarta lösningar?

2021-04-07

Vill du tillhöra ett vinnande team som arbetar stenhårt för att förändra synen på inomhuskomfort och energieffektivitet i fastighetsbranschen? Är du driven och resultatorienterad, med ett bra track record inom B2B-försäljning? Då borde vi ses!


  Ventilation Kyla Platsannonser

Investeringsstöd för hyresbostäder – så mycket kan du få

2021-03-08

Du som planerar att bygga eller renovera flerbostadshus har möjlighet att ansöka om investeringsstöd hos Länsstyrelsen. Men vad är det som gäller för att söka stödet? Vilka kriterier måste du uppfylla för att ansöka?


  Allmän Energieffektivisering