Tryggare energibesparingar för industrin

2021-04-26 Energieffektiviseringsföretagen, EEF

Sveriges industrier står för en stor del av landets utsläpp av växthusgaser – det är därför extra viktigt att de energieffektiviserar sin verksamhet. Energieffektiviseringsföretagen (EEF) har därför ett auktorisationsområde framtaget specifikt för industrin: Tryckluft. EEF erbjuder Sveriges enda auktorisation inom energieffektivisering och som leverantör ökar du dina chanser att bli upphandlad om du är auktoriserad.

Alla EEFs auktorisationsområden är framtagna för att se till att energitjänster och energieffektiva produkter levereras till kunderna på ett tydligt sätt, med hög kvalitet och med klimatet och kundens bästa för ögonen; det skapar en trygghet för både leverantör och beställare och säkerställer energieffektiva åtgärder. Auktorisationen är uppdelad i olika områden och det är med fokus på industrin som EEF har tagit fram Tryckluft.

Vår utbildning för att bli auktoriserade går att genomföra digitalt och tar ungefär en halvdag. Som auktoriserat företag hamnar man högst upp i vårt företagssök , ökar dina chanser att bli upphandlad och får även tillgång till våra auktorisationsloggor vilket stärker varumärket samt är ett bra verktyg i marknadsföring. Bli medlemmar hos EEF idag – och ansök sedan om att bli auktoriserade här!

 

https://slussen.azureedge.net/image/16044/header-auktorisation-artikel2020-scaled.jpg

EEF villl att industrier ska kunna anlita ett garanterat kunnigt energieffektiviseringsföretag som utför någon eller flera av tryckluftstjänsterna:

  • Kartläggning av användningen av tryckluft utifrån beställarens behov
  • Förslag på åtgärder
  • Installation av ny utrustning och kontroll av funktion

Sveriges industrier står enligt naturvårdsverket för 32 procent av Sveriges totala utsläpp – det är därför viktigt att de energieffektiviserar sin verksamhet. EEFs auktorisation är framtagen för att säkerställa att just industrin får tillgång till företag som är kunniga inom tryckluft och energieffektivisering för att se till att fler åtgärder genomförs.

”För kunder och beställare av energibesparande åtgärder inom industrin finns det nu ett bra verktyg för att välja en trovärdig och seriös leverantör av energieffektiva tryckluftssystem – auktorisationen säkerställer att beställare får den tjänst eller produkt som man förväntar sig av sin leverantör!” säger Bo Lilja, automationsingenjör, Festo.

Det är onödigt att slösa med energi – och dyrt. Vi vet samtidigt att det kan vara svårt för industriföretagen att hitta rätt kompetens för att få till bra energieffektiviseringsåtgärder. EEF-auktorisationen är skapad för att lösa detta och fungerar samtidigt som en trygghet i affären – för båda parter.


 Dela     Tillbaka  

Kunderna slipper bli besvikna

2021-05-03

Auktorisationer inom energieffektivisering är viktigt för marknaden. L&T tycker det är viktigt med kvalitetssäkring och var ett av de första företagen som auktoriserades av EEF inom ’Teknisk förvaltning - energi’.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Referensprojekt

Företagen som beställer auktoriserade tjänster

2021-02-15

Midroc och Statens fastighetsverk blir de första att använda EEF:s auktoriserade företag i sina upphandlingar – ett viktigt steg närmre ett hållbart samhälle.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering Referensprojekt

Att bättre leva upp till EUs direktiv ger oss möjligheter

2021-02-09

Idag skickar Energieffektiviseringsföretagen (EEF) sitt svar på konsultationen av EUs energieffektiviseringsdirektiv EED (2012/27/EU).


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Jobb inom energi: Rekrytera och ansök

2020-05-07

Extra viktigt i dessa tider att vi hjälps åt att sprida och hitta jobb! Vi har skapat en grupp för att samla lediga jobb och praktikplatser inom effekt- och energieffektivisering; för tex. energiingenjörer, konsulter, studenter och installatörer.


  Allmän Platsannonser Energieffektivisering Arbetsmarknad

Världens starkaste tips!

2020-01-13

Installatörer! Vill ni öka omsättningen eller vinsten på företagets energitjänster och samtidigt få nöjdare kunder? Möt kundbehovet med klimatsmarta lösningar.


  Allmän

Ny auktorisation från EEF: 'Teknisk förvaltning - energi'

2019-11-27

Hög kvalitet och med klimatet och kundens bästa för ögonen; auktorisationen skapar trygghet för båda parter och säkerställer energieffektiva åtgärder. EEF lanserar nu nästa auktorisationsområde: Teknisk förvaltning – energi.


  Allmän Energieffektivisering

Skärp energikraven på nyproducerade byggnader

2019-10-15

Vi måste ställa om mot klimatsmart byggande. Risken är dock att klimatmålen bommas när Boverket föreslår nya energikrav för nyproducerade byggnader, skriver flera bygg- och klimataktörer.


  Allmän Energieffektivisering

Vill ni samarbeta för att utveckla era energitjänster?

2019-05-22

Vill ni samarbeta för att utveckla era energitjänster och på så sätt bättre tillfredsställa era kunders behov vad gäller klimatsmarta och energieffektiva lösningar? Då är du välkommen till det kostnadsfria Energitjänstenätverket Storsthlm.


  Allmän

Energieffektiviseringsföretagen får ny ordförande

2019-04-11

Thomas Sundén, VD på Sustainable Innovation, har den 10 april valts in som EEF’s nya ordförande och ska nu tillsammans med EEF fortsätta arbetet mot att nå Sveriges energieffektiviseringsmål.


  Allmän Energieffektivisering Arbetsmarknad