Kunderna slipper bli besvikna

2021-05-03 Energieffektiviseringsföretagen, EEF

Lassila & Tikanoja, L&T, jobbar med förvaltning av fastigheter och har som målsättning att förlänga fastigheternas livstid, skapa en optimal inomhusmiljö och minska miljöpåverkan. 

På L&T är energieffektivisering en självklar del av arbetet och de jobbar med allt ifrån endast optimering av befintliga produkter och system till stora investeringar och åtgärder i kundernas fastigheter. I vilken utsträckning de kan fokusera på energieffektivisering beror på kunden, då de arbetar utifrån kundönskemål. De försöker dock alltid styra det mot åtgärder som gör att kunderna kan spara så mycket miljö och pengar som möjligt - då det också förbättrar deras fastigheter på lång sikt.

EEFs auktorisation ’Teknisk förvaltning - energi’ är framtagen för att säkerställa att just energifrågorna inte glöms bort i förvaltningen, och för att bidra till att mer energieffektivisering sker i befintliga byggnader och verksamheter.

Sara Wennmark har de senaste sju åren haft rollen som regionschef på L&T där hon bland annat ansvarar över en energigrupp på nio personer som främst jobbar med energitjänster. Enligt Sara så kan det vara snårigt för kunderna att hitta rätt kompetens för att få till bra energieffektiviseringsåtgärder när det kommer till teknisk förvaltning. EEF-auktorisationen är skapad för att lösa detta problem och fungerar samtidigt som en trygghet i affären - för båda parter. Sara understryker att det, inom energi framförallt, är viktigt med denna typ av auktoriseringar. Speciellt då marknaden har exploderat på senaste, och det förekommer en hel del oseriösa leverantörer som inte har rätt kompetens inom energi och inte heller fokuserar på kvalitet och långsiktighet.


https://slussen.azureedge.net/image/16044/potretit_004.jpg

”Då minskar vi inte förbrukningen och förbättrar inte miljön! Den här typen av auktorisationer styr upp detta - det skapar ett regelverk att förhålla sig till. Det ser även till att beställare och leverantör har samma syn på leveransen, så kunderna slipper bli besvikna!” säger Wennmark.

Även Anders Kjellqvist, som har kundens perspektiv i sin roll som fastighetschef på Micasa fastigheter,
anser att det gör konkret skillnad med en teknisk förvaltare som är auktoriserad inom energi. Till exempel ger det fastighetsägaren möjlighet att känna sig trygg i att lägga över mer arbete på leverantören, och då kan de istället göra fler åtgärder på kortare tid och på så sätt frigöra tid för att arbeta mer strategiskt.

”…det blir ett större fokus om vi har en kompetent och erfaren partner som tillsammans med oss arbetar med energieffektivisering och kan föreslå, beräkna samt utföra åtgärder utan att kompromissa om komfort, klimat och våra fastigheters välmående!” säger Anders Kjellqvist.


Blir det då dyrare för beställarna med en auktoriserad teknisk förvaltare? Nej - inte alls,  fastslår Sara Wennmark.

L&T är ett seriöst företag och mycket som auktorisationen innebär hade vi redan i våra egna processer och kvalitetssäkringar. Skillnaden är att vi nu har ett sätt att visa upp för kund att vi har allt detta! Det är en stämpel på att det finns vissa saker som vi måste följa och att vi håller en viss nivå. En kvalitetsstämpel helt enkelt. På sikt så höjer detta dem i branschen som strävar efter kvalitet och som vill leverera en bra produkt - till skillnad från dem som bara vill tjäna snabba pengar”

EEF erbjuder auktorisationer inom ’Energikartläggning’, ’Teknisk förvaltning - energi’ samt ’Tryckuft’. Vill ni bli auktoriserade eller hitta auktoriserade företag? Läs mer på eef.se.


 Dela     Tillbaka  

Tryggare energibesparingar för industrin

2021-04-26

EEF erbjuder Sveriges enda auktorisation inom energieffektivisering och som leverantör ökar du dina chanser att bli upphandlad om du är auktoriserad. EEF har ett auktorisationsområde framtaget specifikt för industrin: Tryckluft.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

Företagen som beställer auktoriserade tjänster

2021-02-15

Midroc och Statens fastighetsverk blir de första att använda EEF:s auktoriserade företag i sina upphandlingar – ett viktigt steg närmre ett hållbart samhälle.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering Referensprojekt

Att bättre leva upp till EUs direktiv ger oss möjligheter

2021-02-09

Idag skickar Energieffektiviseringsföretagen (EEF) sitt svar på konsultationen av EUs energieffektiviseringsdirektiv EED (2012/27/EU).


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Jobb inom energi: Rekrytera och ansök

2020-05-07

Extra viktigt i dessa tider att vi hjälps åt att sprida och hitta jobb! Vi har skapat en grupp för att samla lediga jobb och praktikplatser inom effekt- och energieffektivisering; för tex. energiingenjörer, konsulter, studenter och installatörer.


  Allmän Platsannonser Energieffektivisering Arbetsmarknad

Världens starkaste tips!

2020-01-13

Installatörer! Vill ni öka omsättningen eller vinsten på företagets energitjänster och samtidigt få nöjdare kunder? Möt kundbehovet med klimatsmarta lösningar.


  Allmän

Ny auktorisation från EEF: 'Teknisk förvaltning - energi'

2019-11-27

Hög kvalitet och med klimatet och kundens bästa för ögonen; auktorisationen skapar trygghet för båda parter och säkerställer energieffektiva åtgärder. EEF lanserar nu nästa auktorisationsområde: Teknisk förvaltning – energi.


  Allmän Energieffektivisering

Skärp energikraven på nyproducerade byggnader

2019-10-15

Vi måste ställa om mot klimatsmart byggande. Risken är dock att klimatmålen bommas när Boverket föreslår nya energikrav för nyproducerade byggnader, skriver flera bygg- och klimataktörer.


  Allmän Energieffektivisering

Vill ni samarbeta för att utveckla era energitjänster?

2019-05-22

Vill ni samarbeta för att utveckla era energitjänster och på så sätt bättre tillfredsställa era kunders behov vad gäller klimatsmarta och energieffektiva lösningar? Då är du välkommen till det kostnadsfria Energitjänstenätverket Storsthlm.


  Allmän

Energieffektiviseringsföretagen får ny ordförande

2019-04-11

Thomas Sundén, VD på Sustainable Innovation, har den 10 april valts in som EEF’s nya ordförande och ska nu tillsammans med EEF fortsätta arbetet mot att nå Sveriges energieffektiviseringsmål.


  Allmän Energieffektivisering Arbetsmarknad