9000 platser på korta YH-utbildningar

2021-06-10 Slussen Building Services

Yrkeshögskolans korta utbildningar stärker möjligheten till kompetensutveckling och omställning. Med fokus på utbildningar som bidrar till digitalisering, automation, energieffektivisering och klimatomställning har Myndigheten för yrkeshögskolan idag beviljat ytterligare 109 korta utbildningar.

Samtidigt som pandemin drabbade svensk ekonomi förra året lanserade Myndigheten för yrkeshögskolan ett nytt koncept med korta YH-utbildningar. Det som till en början var tänkt som en begränsad försöksverksamhet har snabbt blivit ett viktigt och efterfrågat utbildningskoncept inom yrkeshögskolan.

- De korta YH-utbildningarna är avsedda för yrkesverksamma personer, säger Jenny Twana, chef på Enheten för ansökan och analys på Myndigheten för yrkeshögskolan. Syftet är att ytterligare utveckla yrkeshögskolans flexibilitet och utbildningsformens möjlighet att svara mot behov av fördjupad, breddad eller förnyad kompetens i arbetslivet. De flesta utbildningar har krav på yrkeserfarenhet, men de passar också bra för dem som förlorat jobbet under pandemin och behöver fräscha upp sin kompetens.

- Med yrkeshögskolans korta utbildningar kan vi erbjuda arbetslivet och individen spetskompetens inom samhällsviktiga områden som digitalisering, automatisering, energieffektivisering och klimatomställning. Dagens beslut är också ett nytt steg i yrkeshögskolans utveckling och en viktig pusselbit i vårt uppdrag att kompetensförsörja det svenska arbetslivet, säger Jenny Twana.

Välfärdsteknik inom vård och omsorg, Ledning och samordning av informations- och cybersäkerhet och Smarta elnät är några av de utbildningar som nu beviljats.

De totalt 109 beviljade ansökningarna att bedriva kort YH-utbildning, även kallat kurser och kurspaket, innebär 9024 nya utbildningsplatser. Sammanräknat med tidigare års beslut omfattar yrkeshögskolans totala utbud av korta utbildningar nu 13 461 platser med slutår 2021 och framåt.

Här hittar du listan med alla beviljade korta YH-utbildningar 

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan


 Dela     Tillbaka  

Regler om IMD träder i kraft

2021-06-22

Den 1 juli träder regler om individuell mätning och debitering (IMD) i kraft. IMD för uppvärmning gäller flerbostadshus med låg energieffektivitet som har central värmekälla eller fjärrvärme.


  Värme

Folksam granskar solenergibranschen

2021-06-22

Folksam vill se en tydligare kravbild på redovisning av hur solcellspaneler produceras. Folksam släpper idag en rapport som jämför 380 solcellspaneler.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Ny plattform för klimatanpassad och cirkulär upphandling

2021-06-18

För att stötta omställningen till en cirkulär ekonomi lanserar IVL tillsammans med innovationsprogrammet RE:Source och Återvinningsindustrierna nu en hemsida för offentlig upphandling i ett livscykelperspektiv.


  Allmän Utbildning & FoU

Stockholm bygger skyfallsmagasin

2021-06-17

I Stockholm byggs nu skyfallsmagasin för att minimera konsekvenserna av kraftiga regn till följd av klimatförändringarna, rapporterar dn.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Näringsämnen från avloppsvatten blir till gödsel i framtiden

2021-06-16

I framtiden är det möjligt att vi utvinner näringsämnen från vårt avloppsvatten, för att använda dem som gödsel i till exempel jordbruk. I ett forskningsprojekt på Mälardalens högskola (MDH) ser man på möjligheterna med detta.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Integrerad smart styrning - Förstudie

2021-06-16

Bebo kommer genomföra en förstudie med rubriken "Integrerad smart styrning" med syftet att ge ägare av flerbostadshus ett verktyg för att ta fram en styrstrategi, och på så sätt ha möjlighet att ta ett helhetsgrepp över styrsystemfrågan.


  Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Slussen.biz krönikör Lars Andrén 60 år!

2021-06-14

I veckan som gått hissade Slussen.biz flaggan för sin krönikör, Lars Andrén, som firar 60 år! Missa inte att ta del av han krönikerskatt så här långt....


  Allmän

Belimo skriver nytt kapitel

2021-06-11

Slussen.biz kopplade, tillsammans med 5000 andra, upp sig till Belimos produktlansering av det nya sortimentet av Belimo Energy Valve ™ och termiska energimätare.


  Värme Kyla Produktnytt & kataloger

Så kan hus med kulturvärden bli mer energieffektiva

2021-06-10

Hur kan historiska byggnader bli mer energieffektiva, samtidigt som de kulturhistoriska värdena bevaras? Svaret ges i en avhandling som presenterar en ny metod för att sammanfoga klimatmål och kulturvärden i historiska byggnadsbestånd.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU