Digital handbok och webbutbildning om klimatdeklarationer

2021-10-01 Slussen Building Services

Vid årsskiftet träder regler om klimatdeklaration för nya byggnader som uppförs i kraft. Det innebär att byggbranschens aktörer i allmänhet och byggherrar i synnerhet behöver öka sin kunskap om klimatpåverkan under byggskedet. I dag den 1 oktober publicerar Boverket viktiga hjälpmedel på webbplatsen för att underlätta för alla aktörer som berörs och vill lära sig mer.

– Det är glädjande att samtliga regler om klimatdeklarationer för byggnader nu har beslutats. Det handlar om lag, förordning och föreskrifter om klimatdeklaration. Det är en viktig milstolpe i arbetet mot ett mer klimatsmart byggande att alla regler för klimatdeklarationer är på plats och att Boverket nu kan publicera hjälpmedel som kan användas när reglerna ska tillämpas, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.   

Många aktörer kommer att beröras

Bland de aktörer som kommer att påverkas märks, utöver byggherrarna, även arkitekter, konstruktörer, byggentreprenörer, byggprodukttillverkare och byggnadsinspektörer. Alla kommer att behöva bidra på olika sätt eftersom syftet med lagen är att få fler i byggbranschen att lära sig mer om hur material och metoder påverkar klimatet så att byggnaderna kan klimatoptimeras. På så vis ökar möjligheterna att minska utsläppen av växthusgaser från byggskedet.  

– Boverket publicerar både en utförlig digital handbok och en mer överskådlig och interaktiv webbutbildning. Syftet är att ge så många aktörer som möjligt chansen att få den information de behöver. Byggherrarna blir ju ansvariga för att klimatdeklarationen upprättas och registreras hos oss på Boverket, men det finns också många andra som kan få i uppdrag att klimatdeklarera eller ta fram underlag för en klimatberäkning, säger Kristina Einarsson, projektledare på Boverket.   

Lättillgänglig information och utbildning

Lagen träder i kraft den 1 januari 2022 och innebär att Sverige blir ett av de första länderna i världen att ha en lag om klimatdeklaration för byggnader för att styra mot minskad klimatpåverkan under byggskedet. I korthet måste byggherrar redovisa byggnadens klimatpåverkan till Boverket innan kommunen får lämna slutbesked. Boverket, som även ansvarar för att ta emot klimatdeklarationer i ett särskilt klimatdeklarationsregister, vill att den digitala handboken och webbutbildningen ska förenkla för byggherrar och andra aktörer. Handboken och webbutbildningen görs därför tillgängliga för alla på Boverkets webbplats.

Viktiga kunskaper för en hållbar utveckling

Handboken och webbutbildningen innehåller bland annat information om vilka kategorier av byggnader som berörs av lagen och om skillnaden mellan specifika klimatdata för byggprodukter och generiska klimatdata i Boverkets klimatdatabas. Aktörer får förslag på hur de kan planera arbetet med klimatdeklarationen och samarbeta för att samla in rätt underlag. De kan även lära sig hur Boverkets klimatdatabas kan användas och hur en klimatberäkning går till. Naturligtvis innehåller både handboken och webbutbildningen information om varför det är viktigt att klimatberäkna och klimatdeklarera. Målet är ju att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till att nationella klimatmål kan uppnås. 

Det är dags att förbereda sig för att klimatdeklarera. Vi hoppas att många vill ta del av vår vägledning och utbildning för att kunna klimatdeklarera på rätt sätt från början. Medan handboken är tänkt att ge djupare kunskap, ska webbutbildningen ge en överskådlig bild av klimatdeklarationer för att utbilda på bredare front. Den består av filmer, illustrationer, korta fakta och interaktiva övningar, säger Kristina Einarsson.

Boverket kommer framöver att hålla ett webbseminarium för att ge byggbranschens aktörer ytterligare möjligheter att öka kunskapen om klimatdeklarationer och kunna ställa frågor. 

Mer information

För mer information besök boverket.se/klimatdeklaration

Källa: Boverket


 Dela     Tillbaka  

Stora Inneklimatpriset har hittat hem

2021-10-22

Efter att coronapandemin satt stopp för fysiska möten kunde Stora Inneklimatprisets trofé äntligen hitta hem till vinnaren, Sisab. Överlämnande skedde på ett nätverksmöte med Fegis där deltagarna också fick veta mer om det vinnande konceptet.


  Allmän

Kanske bästa Expot någonsin

2021-10-19

Totalt 350 besökare på fyra orter i norra Sverige under ExpoVent. Det blev resultatet av det som, enligt projektledaren Christina Andersson, kan ha varit den bästa Expo-turnén någonsin.


  Ventilation

Avloppsläcka ut i havet i Härnösand

2021-10-19

I samband med att en avloppsledning gick sönder i Härnösand sprutade stora mängder avloppsvatten ut i Bottniska viken, rapporterar svt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Försvaret frias i PFAS-rättegången i Uppsala

2021-10-18

Försvarsmakten slipper betala skadestånd till Uppsala Vatten för merkostnad för rening av dricksvatten från PFAS-föroreningar, rapporterar sverigesradio.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Missa inte ExpoStyr!

2021-10-18

ExpoStyr, där de senaste produkterna och lösningarna inom fastighetsautomation presenteras, ger sig ut på vägarna igen. 26-29 oktober får Falun, Karlstad, Västerås och Uppsala besök.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

Tätt med isolerare på Hasselbacken

2021-10-15

Slussen.biz fanns på plats under Isoleringsfirmornas Föreningens medlemsträff med tillhörande mässa och föreläsningar på Hasselbacken i Stockholm.


  Ventilation Värme Kyla Brand & säkerhet Isolering

Restprodukter från köldmedier samlas i sjöar

2021-10-13

En ny doktorsavhandling från Örebro universitet visar att restprodukter från köldmedier samlas i sjöar – utan att brytas ner.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Utbildning & FoU

Energianvändning i lågenergiskolor

2021-10-12

SBUF presenterar rapporten Energianvändning i lågenergiskolor - framtagande av modern och detaljerad brukarindata.


  Allmän Utbildning & FoU

Bergvärmepumpsystem med stor potential

2021-10-12

Med bergvärmepumpsystemet på Norrlands universitetssjukhus i Umeå är det möjligt att sänka energikostnaden med 644 000 kronor per år och samtidigt minska koldioxidutsläppen med 92 ton.


  Värme Kyla Geoenergi Utbildning & FoU

Långtidsprestanda på Geoenergidagen

2021-10-08

Slussen.biz gjorde ett nedslag på Svenskt Geoenergicentrums digitala arrangemang Geoenergidagen, som faktiskt pågick under två dagar.


  Värme Kyla Geoenergi