Energieffektivisera Era värme- & värmeåtervinningssystem!

2021-11-19 Chemiclean Systems AB

Genom att kontrollera status på systemets energibärare kan man med god precision fastställa anläggningens kondition och vid behov utföra systemrengöring samt återställa systemet till ursprungligt projekterat värde.

Höst

Rengöring av värmeväxlareEnergieffektivisering
börjar med rena system!

Dagens energieffektiveringsprojekt kan inte uppnås utan att ta hänsyn till utrustningens och rörsystemets renhet och energibärarens egenskaper. Energibärare i värmeanläggningar är avsedda att transportera värme och avge dessa på önskad plats vilket kräver en ren anläggning. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera status på energibäraren för att säkerhetsställa att systemet både är energi- och driftsäkert.

Chemiclean vätskeanalyskit & syremätning


Hållbara Värmeåtervinningssystem i fokus

Miljövänlig metodFörsämrad verkningsgrad beror ofta på felaktig frysskyddsmedia som glykolblandningar av etylen- och propylen, avlagringskorrosion, sedimenteringar och mikrobakteriell tillväxt. Chemiclean erbjuder i dag marknadens mest miljövänligaste rekonditioneringskoncept för energiåtervinningssystem genom en världsunik metod som fullt ut följer EU:s avfallshierarki från återvinning till återanvändning vilket fullt ut följer livscykelperspektivet. Målet är att genom Chemiclean-metoden® minska ener­gianvändningen i fastigheter samt att säkerställa driften av dessa. Allt doku­menteras så att man har klar bild av före – och efter utförda rekonditioneringar.

 

Detta är Chemiclean–metoden® steg för steg…

Chemiclean-metoden-ror

 

 Chemiclean AB är ett ISO14001 och ISO9001-certifierat företag som utvecklar och marknadsför metoder för energibesparing och effektivisering genom rengöring, behandling, filtrering och avgasning i kyl-, värme- och energi-återvinningssystem inom fastighets- och industrisektorn. Som auktoriserad servicepartner till Alfa Laval erbjuder vi dessutom den mest kompletta värmeväxlarservice på marknaden.

Chemiclean-metoden® är resultat av 25 års utveckling och är marknadens mest kompletta utbud av metoder för optimering av energitekniska system.


Kontakta försäljning och teknisk support

Telefon: 08-88 08 01, Email: [email protected] eller läs mer på: www.chemiclean.se

 

Titta gärna på våra filmer om rengöring av värmeväxlare och system!

video rengöring

video rengöring

video rengöring


 Dela     Tillbaka  

Kampanj – kompletta paket med avgasare och filter!

2021-11-02

Avgasare och filter till paketpris! Avgasning och filter hjälper utrustningens och rörsystemets att förbli rena. Rabatt på kompletta paket med avgasare och filter!


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Sänk kostnaden med sänkt returtemperatur

2021-10-08

Genom att sänka returtemperaturen på fastighetens utgående fjärrvärmeledning kan fastighetsägare få en bonus istället för straffavgift.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering

Hur mår ditt vätskesystem?

2021-09-24

Svaret får du genom vårt smarta analys-kit Chemiclean-Control marknadens smidigaste sätt att analysera ditt värme, kyl- och energiåtervinningssystem.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering

Välkommen till Styrelsemässan Stockholms Waterfront

2021-09-07

Träffa Chemiclean tillsammans med vår samarbetspartner Värmex AB.


  Värme Energieffektivisering

Nya Spirovent S250 Lika tyst som en viskning.. endast 41db

2021-08-24

Med ny teknik så är nu Spirotechs avgasningsteknik tystare än någonsin. Hemligheten hittar vi i den Patenterade Venturi Loop, en hastighetsstyrd centrifugalpump kombinerad med en Venturi.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Energieffektivisera Era värme- och VÅV system!

2021-08-19

Genom att kontrollera status på systemets energibärare kan man med god precision fastställa anläggningens kondition och vid behov utföra systemrengör


  Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering

Chemiclean söker tekniska säljare

2021-05-31

Vi söker nu Teknisk Säljare till Stockholm & Göteborg. Våra produkter och tjänster ger ett bra inomhusklimat, sänkta energikostnader och effektiva värmeväxlare, värme-/kyl- och återvinningsanläggningar.


  Allmän Platsannonser

Chemiclean 25 års jubileum, filter kampanj!

2021-05-20

Chemiclean firar 25 år med fantastisk erbjudande på våra rostfria vätskefilter inkl. magnetfällor. Håll era system rena och effektiva med Chemicleans filter!


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering

Chemiclean firar 25 år

2021-03-31

Resan med Chemiclean började 1996, som ett enskilt bolag. 1997 bildades aktiebolaget Chemiclean Systems AB. 2003 tecknades ett stort samarbetsavtal med Alfa Laval.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering