Höga betyg för Brandskyddsföreningens utbildningar!

2021-11-25 Brandskyddsföreningen Sverige

https://slussen.azureedge.net/image/3427/hoga-betyg-for-brandskyddsforeningens-utbildningar.jpg
Foto: Shutterstock

Kunniga lärare, stort erfarenhetsutbyte och gediget utbildningsmaterial som är till hjälp i jobbvardagen. Det är några av fördelarna som deltagarna lyfter fram med Brandskyddsföreningens utbildningar, som de ger 4,1 av 5 i medelbetyg.

Varje år utbildar Brandskyddsföreningen tiotusentals personer inom allt från Systematiskt brandskyddsarbete till Brandfarlig vara – föreståndare. Efter avslutad utbildning får deltagarna fylla i en utvärdering där de bland annat betygsätter utbildningen på en skala från 1 till 5, där 1 är ”Mycket dålig” och 5 är ”Mycket bra”. 

Utvärderingarna för 2021 visar att utbildningarna får hela 4,1 i genomsnittsbetyg. 

– Det är ett fantastiskt fint betyg och ett kvitto på att vi erbjuder utbildningar av hög kvalitet. Deltagarnas utvärderingar är ett viktigt verktyg för oss, då de visar svart på vitt vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre. Vi arbetar hela tiden för att utveckla både utbildningarna och oss själva som lärare, säger Ville Bexander, expert på byggnadstekniskt brandskydd och en av Brandskyddsföreningens uppskattade kursledare. 


Brandskyddsutbildningarna med bäst betyg 

Den utbildning som får allra högst betyg av deltagarna är Auktoriserad besiktningsingenjör el – grundutbildning steg 1 med ett medelbetyg på 4,75. Därefter kommer Dammexplosioner, som under 2021 anordnats som distansutbildning, med medelbetyget 4,66. 

På tredje plats hamnar Brandskyddsledarutbildningen, som med 200 lektionstimmar under ett läsår är landets mest omfattande utbildning i sitt slag. Deltagarna har gett utbildningen 4,6 i medelbetyg och i kommentarerna lyfts bland annat expertisen och engagemanget hos kursledarna, varav en är Ville Bexander. 

– Jag tror att deltagarna uppskattar att vi lärare har olika expertområden och angriper brandskyddsfrågorna på olika sätt. Det hjälper dem att förstå hur allt hänger ihop i den relativt komplexa brandskyddsvärlden, säger han, och fortsätter:

– Det är också en stor fördel att de flesta deltagare är väldigt motiverade. Då blir det både lättare för dem att lära sig och roligare för oss att lära ut.

Bra struktur och kunskapsutbyte 

I utvärderingarna nämner många deltagare också att Brandskyddsföreningens utbildningar är bra anordnade och strukturerade, att de har stor nytta av kursmaterialet samt att utbildningarna ligger på en bra nivå kunskapsmässigt. 

Förutom brandskyddsledarutbildningen är Ville Bexander även lärare på utbildningarna Brandskyddsprojektering och Lås och utrymningsvägar. Oavsett ämne ser han att det finns en sak som är viktigare än alla andra för att en kurs ska bli lyckad. 

– Dialogen är nyckeln. För att utbildningen ska ligga på rätt nivå inleder vi alltid med att deltagarna får berätta om sig själva, sina mål och vad de undrar över. Det pedagogiska upplägget med till exempel övningar, gruppuppgifter och redovisningar öppnar sedan upp för att våga ställa frågor, diskutera och dela med sig av egna erfarenheter. Bra diskussioner och kunskapsutbyte deltagarna emellan ger så mycket mer än en föreläsning, säger Ville Bexander.

Besök vår hemsida och läs mer om vårt arbete och vad vi kan erbjuda just ditt företag >>


 Dela     Tillbaka  

Enkelt steg från papper till mobil - app Heta Arbeten®

2021-10-18

Niklas Persson på Västfastigheter är en av dem som använder app Heta Arbeten® och skriver digitala tillstånd. Läs om de fördelar han ser med att ta steget från från pappersversionen till den digitala varianten.


  Allmän Brand & säkerhet

Lagret – en funktion värd att skydda

2021-09-07

Brand i ett lager kan få allvarliga konsekvenser för fler än bara de som jobbar där. Ica är ett av de företag som är beroende av sina lager för att verksamheten ska fungera och som därför går längre än lagen kräver när det kommer till brandskyddet.


  Allmän Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

Polarbrödsbranden borde vara en väckarklocka för många

2021-06-28

Ta del av Brandskyddsföreningens debattartikel om brandsäkerhet. Se även vårt webbinarium där MSB ger en redogörelse av utredningen om branden samt en dialog om hur man skapar och upprätthåller en robust brandsäkerhet som fungerar över tid.


  Allmän Brand & säkerhet

Jag vill ändra samhällets syn på brandsäkerhet

2021-06-01

Möt Brandskyddsföreningens tillträdande generalsekreterare Mats Björs, som ser fram emot att skapa ett brandsäkrare Sverige genom att göra Brandskyddsföreningen till en ännu starkare samhällsaktör.


  Allmän Brand & säkerhet Arbetsmarknad

Termografering avslöjar dolda brandrisker - ny utbildning!

2021-04-15

Varje år kontrolleras Habia Teknofluors elanläggning av en certifierad termograför. ”En av de viktigaste förebyggande kontrollerna för att undvika driftstopp och bränder”, säger Peter Wahlund, fastighets- och avdelningsansvarig på Habia Teknofluor.


  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Lättare att bygga rätt med Brandskyddsföreningens handbok

2021-03-18

Elin Ellingsson, Norrbottens flygflottilj, är en av många som i sin yrkesroll måste ha koll på byggnadstekniskt brandskydd. Som ett stöd i sitt arbete använder hon Brandskyddsföreningens handbok för brandskydd i BBR, som har lanserats i ny version.


  Allmän Brand & säkerhet

Gassläckning på ny nivå

2021-03-04

Gassläcksystem skyddar ofta utrymmen med dyrbar och driftkänslig utrustning. Nu har reglerna för systemen uppdaterats och förtydligats för att göra det lättare att uppfylla och verifiera lagkraven.


  Allmän Brand & säkerhet

Ännu enklare att brandsäkra byggen med Heta Arbeten®

2021-01-15

Nu gör Brandskyddsföreningen det möjligt för alla med certifikat Heta Arbeten® att registrera sin behörighet i ID06 Kompetensdatabas.


  Allmän Brand & säkerhet

Regler för fyrverkerier?

2020-12-28

”Vilka regler gäller egentligen för fyrverkerier, och hur kan det vara olika från kommun till kommun?” Åke Persson, kemiingenjör och expert, Brandskyddsföreningen reder ut frågetecknen. >>


  Allmän Brand & säkerhet