Konkurrensbrister i byggmaterialindustrin

2022-01-05 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/brommabygge.jpg
Foto: Ulrik Hammarsträng

Konkurrensen i vissa delar av byggmaterialindustrin är bristfällig. Problemen är flera och finns på olika nivåer. Hög marknadskoncentration på viktiga materialmarknader, upphandlingar upplagda på ett sätt som begränsar konkurrensen, kostnadsdrivande rabatter och ersättningsvillkor. Det är några av de brister som Konkurrensverket redogör för i en ny rapport.

Rapporten Konkurrensen i byggmaterialindustrin är framtagen på regeringens uppdrag. Syftet har varit att utreda konkurrensen i svensk byggmaterialindustri mot bakgrund av att priset på byggmaterial under de senaste åren har bidragit till en kraftig ökning av kostnaderna för bostadsbyggande.

Konkurrensverket konstaterar att flera byggmaterialmarknader präglas av en hög marknadskoncentration. Det innebär att beroendet av enskilda företag är stort, pristransparensen låg och konkurrensen begränsad. Det gäller bland annat marknaderna för cement, mineralull, gips och låsprodukter. Även grossistmarknaden för installationsmaterial har en hög marknadskoncentration.

– Marknader med hög koncentration innebär risk för högre priser och låg grad av innovation till skillnad mot de marknader där det råder effektiv konkurrens, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

I fråga om nybyggnation av bostäder har det offentliga en viktig roll. Av rapporten framgår att det förekommer att upphandlande myndigheter styr sina byggupphandlingar mot specifika leverantörer och varor. Det riskerar att försämra konkurrensen och öka kostnaderna eftersom det begränsar möjligheterna för leverantörerna att föreslå alternativa lösningar eller produkter.

Andra problem som försvårar en effektiv prisbildning inom byggindustrin är användandet av vissa former av rabatter och ersättningsavtal. Det är framför allt retroaktiva rabatter, bland annat i form av årsomsättningsbonusar, som skapar problem eftersom de döljer de faktiska kostnaderna för byggmaterial. Konkurrensverket pekar dessutom på risken att de index som mäter prisutvecklingen på en rad byggmaterial inte ger en rättvisande bild av kostnadsutvecklingen. De bör därför användas med försiktighet.

I rapporten lämnar Konkurrensverket flera förslag som syftar till att minska de identifierade problemen och åstadkomma förändringar som leder till bättre fungerande marknader. Ett förslag rör behovet av nya flexibla verktyg för konkurrenstillsyn som ska komplettera de befintliga konkurrensreglerna och göra det möjligt att korrigera konkurrensproblem på marknader som inte kan åtgärdas med den nuvarande lagstiftningen. Konkurrensverket framhåller dessutom vikten av att utforma upphandlingar så att de främjar konkurrens. Byggmaterialindustrin uppmanas också att använda standardavtal som är utformade så att de tydligt minskar de risker som kan följa på retroaktiva ersättningar eller dolda rabatter.

Ta del av rapporten: Konkurrensen i byggmaterialindustrin

Källa: Konkurrensverket


 Dela     Tillbaka  

Upphandlingsbråk i Sundsvall

2022-01-26

Ett ventilationsföretag i Sundsvall har stämt Sundsvalls kommun på en miljon kronor då man menar att kommunen inte följt gällande ramavtal, rapporterar upphandling24.se.


  Ventilation

Schaktfritt viktigaste innovationen inom VA

2022-01-26

Schaktfri teknik är den viktigaste innovationen inom VA enligt en omröstning gjord av branschorganisationen Svenskt Vatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Stora mängder avloppsvatten rann ut i Skellefteälven

2022-01-26

350 000 liter orenat avloppsvatten i timmen rann rakt ut i Skellefteälven från lördag till tisdag, rapporterar bland annat P4 Västerbotten.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Införandet av EU:s nya dricksvattendirektiv

2022-01-25

Branschorganisationen Svenskt Vatten har tagit fram ett underlag till de organisationer som önskar lämna ett remissvar gällande införandet av EU:s nya dricksvattendirektiv.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Nytt labb ska lära forskarna ventilera bort covid

2022-01-24

Ett nytt labb vid Högskolan i Gävle ska lära forskarna ventilera bort covid.


  Ventilation Utbildning & FoU

Flerbostadshus "off-grid" - Förstudie

2022-01-21

Energimyndighetens beställargrupp bostäder presenterar en förstudie gällande möjligheten för flerbostadshus att helt eller delvis gå "off-grid" med hjälp av vätgas.


  El Utbildning & FoU

ExpoVent flyttas fram!

2022-01-21

Med anledning av den höga smittspridningen flyttas ExpoVent i Falun, Karlstad och Örebro fram till 5-7 april.


  Ventilation

Värmebranschen går fortsatt mycket starkt

2022-01-19

Trots den rådande pandemin och komponentbrist har försäljningen av värmepumpar ökat med 11 procent under 2021.


  Värme Kyla Arbetsmarknad

Värdet av vattenförsörjning

2022-01-18

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Värdet av vattenförsörjning. En studie av hur svenska företag påverkas ekonomiskt vid avbrott i vattenförsörjningen.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Energimyndigheten summerar svängig energimarknad 2021

2022-01-18

Energimyndighetens årskrönika över 2021 summerar en svängig energimarknad.


  Allmän Utbildning & FoU