Ecoclime förvärvar Miljöbelysning Sweden AB

2022-01-14 Ecoclime Group AB

https://slussen.azureedge.net/image/47365/Miljobelysning-Ecoclime.jpg

Som meddelats under morgonen har Ecoclime Group AB och Miljöbelysning Sweden AB beslutat gå samman då Ecoclime förvärvar Miljöbelysning, vars ägare Incusci Holding blir delägare i Ecoclime. Ecoclime noterat på First North Premier, har haft en snabb, delvis förvärvsdriven tillväxt i Sverige. Från 9 MSEK 2016 till cirka 150 MSEK 2020.

Verksamheten är baserad på världsledande, unika, värdeskapande och klimatnyttiga produkter för energieffektivisering av fastigheters värmeenergi- och innekomfortsystem. Lösningar som i huvudsak baseras på cirkulär, återvunnen energi samt unik fastighetsautomation, med de börsnoterade fastighetsbolagen som primär marknad. Det familjeägda Miljöbelysning Sweden AB har vuxit organiskt från 13 MSEK 2017 till 70 MSEK 2021. Bolaget har uppnått kriterierna som DI Gasell 3 år i rad, baserat på en rad egna smarta belysnings- och elprodukter för energieffektivisering av fastigheter och laddning av elbilar. Produkter som paketerats på ett sådant sätt att valen för kunderna är enkla. Därtill har Bolaget byggt en säljorganisation som täcker merparten av den svenska marknaden med primär inriktning emot bostadsrättsföreningar.

Miljöbelysnings ägare har redan tidigare en lång framgångsrik historia av paketering och försäljning av tjänster och produkter inom såväl försäkrings- som IT-branscherna. Ecoclime har snabbt skapat sig en stark relation till merparten av de börsnoterade fastighetsbolagen med finansieringsmöjliga klimatsmarta energilösningar. De bägge bolagen har därför dragit slutsatsen att man gemensamt som två ledande bolag inom energieffektivisering och försäljning emot respektive bolags primära marknader, kan möjliggöra såväl korsförsäljning som en accelererad uppskalning av de bägge bolagens organiska tillväxt. Bolagen ska arbeta parallellt som tidigare och med varandras produkter inom respektive bolags marknadssegment. Det kommer att skapa värden såväl för kunder som ägare och finansiella partners när man nu går samman och inleder korsförsäljningen vars mer konkreta SaaS-erbjudanden (Software as a Service) kommer att kommuniceras mer i detalj under våren 2022.

Lennart Olofsson VD i Ecoclime:
”Miljöbelysning är ett mycket fint bolag som varit självfinansierade under sin snabba utveckling. Affärskulturen är utpräglad med en effektiv sälj- och installationsorganisation som täcker merparten av Sverigemarknaden. Man har idag mer än 4000 st fastighetsägare som kunder och Riksavtal som omfattar ytterligare cirka 5000 BR;er. Med Miljöbelysning kan vi nu dels finansiellt bidra till bolagets utökade tillväxtplaner, dels bidra till ökad försäljning av våra cirkulära energisystem även till BRF;er. En marknad som har stor potential kommande år. Där affärsprojekten har relativt korta säljcykler. Till vilka vi kommer att kunna erbjuda gemensamt paketerade energi-, komfort- och abonnemangslösningar”.

Miljöbelysnings ägare Gabriella och Leo Incusci om samgåendet med Ecoclime:
”Vi har haft flera erbjudanden från olika köpare de senaste åren. Vi valde till slut Ecoclime för att vi kan fortsätta att utveckla verksamheten många år till, i en affärsmiljö där vi har mycket gemensamt. Vi har sedan en tid diskuterat samarbete med Ecoclime och även testat våra kunders intresse för Ecoclimes energilösningar och kom då fram till att det bästa för oss bägge är att vi går samman även som ägare så att vi har ett gemensamt fokus på försäljnings- och affärsutvecklingen de kommande åren. Vi tänker inte pensionera oss! Nu tar vi däremot ett nytt steg i livet med än fler och mer hållbara, energi- och klimatnyttiga produkter att sälja till våra fantastiska kunder.”


 Dela     Tillbaka  

Rikshem väljer cirkulär energi från Ecoclime Group

2021-11-22

Rikshem AB genomför löpande större energiprojekt i sina fastigheter runt om i Sverige. Målet är att öka driftnetto, spara energi och minska miljöpåverkan. Nu har bolaget tecknat ett tvåårigt ramavtal med Ecoclime Groups dotterbolag Evertherm.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Energieffektivisering Referensprojekt

Ecoclime etablerar sig i Finland via avtal med Stravent OY

2021-10-29

Ecoclime inleder nu även exportverksamhet inom affärsområdet Inomhusklimat. Idag tecknades ett samarbetsavtal med Stravent OY avseende försäljning av Ecoclimes Inomhusklimatprodukter i Finland och Estland.


  Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

Ecoclime Group rekryterar CSO från Siemens

2021-10-22

Ecoclime har avtalat om anställning av Christoffer Eklund, 38 som CSO för Ecoclime Group. Christoffer kommer närmast från en roll som Senior Sales Manager för Siemens Energy.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Arbetsmarknad

Ecoclime startar TeamWessman med geoenergispecialister

2021-10-12

Ecoclime och ett erfaret team av geoenergi- och bergborrspecialister, har under morgonen tecknat ett aktieägaravtal i ett gemensamt ägt bolag (Ecoclime 90,1%, Gobero och Wessman 9.9%).


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla El Geoenergi Arbetsmarknad

Ecoclime lanserar standardiserad molntjänst

2021-09-23

Som följd av Ecoclimes strategi att utveckla och paketera nya produkter och tjänster tillsammans med kunder, kan Bolaget efter tre års samarbete med fastighetsägare erbjuda en standardiserad molntjänst för energieffektivisering av fastigheter.


  Ventilation Värme Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Ecoclime tecknar LOI för geotermiskt partnerskap

2021-09-20

I linje med Ecoclimes strategi tecknade Ecoclime under gårdagskvällen ett ”Letter of Intent” (LOI) som huvudägare i ett bolag som etableras i partnerskap med ett konsortium av geoenergiprojektörer och leverantörer.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering Geoenergi

Evertherm SEW-system installeras hos Victoria Park

2021-09-07

Ecoclimes dotterbolag Evertherm har avtalat med fastighetsbolaget Victoria Park om installation av ett unikt prefabricerat Evertherm SEW-system för återvinning av energi från avloppsvatten.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering Referensprojekt

Ecoclime tecknar samarbetsavtal med Ventprodukter

2021-09-07

När samhället och arbetsplatserna öppnar upp igen efter pandemin förväntas en ökad efterfrågan inom affärsområdet inomhusklimat. För att möta detta tecknar Ecoclime ett agentavtal med Ventprodukter Carl Nyberg AB.


  Ventilation Värme Energieffektivisering

Exportchef till Ecoclime - Johan Nylund

2021-08-31

Ecoclime har idag anställt Johan Nylund 44 år som exportchef för affärsområdet Cirkulär energi. Johan kommer närmast från en tjänst som exportchef för Polarbröd, för vilka han etablerat export på ett 10-tal marknader i Europa.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Arbetsmarknad