Energimyndigheten kontrollerar

2022-05-24 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/em_3.jpg
Ventilationsaggregaten på bilden har inget samband med den pågående kontrollen. 

Nu pågår kontroll av varmvattenberedare, ventilationsaggregat och luftkonditionering för villor.

Uppvärmning, luftkonditionering och ventilation har stor betydelse för energikostnaden för villaägare. Därför kontrollerar Energimyndigheten just nu att varmvattenberedare, ventilationsaggregat och luftkonditioneringsapparater för villor uppfyller lagkrav på effektivitet och funktion och att de är rätt energimärkta.

– Vi genomför provningar på labb. Det är ett bra sätt att ta reda på vad en produkt presterar. Om den håller vad den lovar, säger Anders Hallberg som ansvarar för marknadskontroll på Energimyndigheten.

Inom EU finns lagkrav enligt ekodesigndirektivet på att bland annat varmvattenberedare, ventilationsaggregat och luftkonditioneringsapparater ska hålla en viss nivå av effektivitet och funktion för att få säljas. Det är leverantörerna som är ansvariga för att produkterna håller vad de lovar. Produkterna ska också vara rätt energimärkta för att konsumenter ska kunna jämföra produkter vid köptillfället, både i butik och e-handel.

 Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning i Sverige. Myndigheten kontrollerar att kraven i lagstiftningen följs så att konsumenter och användare skyddas mot felaktiga produkter. Marknadskontroll bidrar också till att säkerställa en sund konkurrens mellan företag.

Den nu pågående marknadskontrollen sker i samarbete med andra myndigheter i flera EU-länder inom ramen för EU-projektet EEPLIANT 3 (Energy Efficiency ComPLIANT).

Läs mer om marknadskontroll och EU-projektet EEPLIANT 3 på Energimyndighetens webbplats:

Marknadskontroll

Uppföljning marknadskontroll 2021 ER 2022:05 (pdf)

EEPLIANT 

Läs mer om lagkraven för de produkter som ingår i kontrollen (EU-dokument):

Varmvattenberedare

Ventilation i lokaler och hushåll 

Luftkonditionering, luftluftvärmepumpar och komfortfläktar 

Källa: Energimyndigheten

 


 Dela     Tillbaka  

Kylsystem pajade på sjukhus

2022-07-01

Kylsystemet på Gävle sjukhus havererade vilket ledde till att man tvingades stänga ner vissa administrativa utrymmen, rapporterar svt.se.


  Kyla

Energianvändningen av serverhallar ska analyseras

2022-07-01

Digital infrastruktur som till exempel serverhallar använder mycket energi. Regeringen ger därför Energimyndigheten i uppdrag att titta på metoder för att följa utvecklingen av energianvändningen för digitala infrastruktur och digitala system.


  Allmän

Erfarenheter av LTA-system

2022-06-29

Svenskt Vatten presenterar rapporten Erfarenheter av LTA-system.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Många skäl att sköta sjöns vatten

2022-06-27

Med fokus på sjön Bolmen, som är en viktigt dricksvattensjö, samlas nu forskare, myndigheter och lokala aktörer i ett forskningsprojekt för att tillsammans hitta metoder som kan lösa vattenutmaningen.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Uppdrag om effektivare energianvändning

2022-06-23

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att analysera hur användningen av energi, effekt och resurser kan effektiviseras i olika delar av samhället. Syftet med uppdraget är att underlätta utfasning av fossila bränslen genom elektrifiering.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Bostadsbyggandet bromsar in

2022-06-22

I Boverkets nya byggprognos bromsar bostadsbyggandet in samtidigt som som behovet av nya bostäder skrivs upp.


  Allmän Utbildning & FoU

Misstänkt sabotage på avloppsrör i Gnesta

2022-06-22

Misstänkte borrhål har upptäckts i avloppsrör som var avsedda att läggas ut i Gnesta, rapporterar svt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Se regeringens pressträff gällande energiförsörjningen

2022-06-21

Regeringen, representerade av energiminister Khashayar Farmanbar och klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, har haft pressträff gällande Sveriges energiförsörjning.


  El Solvärme & solenergi

Våtservettmysterium i Skara

2022-06-21

Den senaste tiden har anställda på ett reningsverk i Skara tvingats rensa från våtservetter på daglig basis istället för som tidigare några gånger per år och ingen vet varför, rapporterar svt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Undersökning ska ge svar på varför vattenskadorna i kök ökar

2022-06-17

De senaste åren har vattenskador i kök ökat markant, enligt Vattenskaderapporten Nu tar Vattenskadecentrum och branschen krafttag och gör en specialundersökning för att ta reda på orsakerna.


  Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU