Energieffektivisering först

2022-07-06 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/alemdalen3.png
Marcus Sandlund, Ecoclime Group, Peter Olausson, SBB, Uno Lindberg, Caverion, Maria Wetterstrand, Miltongroup, och Peter Bennich, Energimyndigheten. Bild: skärmdump

Slussen.biz gjorde ett digitalt nedslag på Almedalen och lyssnade på Ecoclime Groups panelsamtal om cirkulär energiteknik och energieffektivisering. 

I panelen som leddes av moderator Andreas Cederlund, Ecoclime, fanns Marcus Sandlund, vd Ecoclime Group, Maria Wetterstrand, konsult Miltongroup, Uno Lundberg, vd Caverion, Peter Olausson, bostadschef Norden på SBB, och Peter Bennich, Energimyndigheten. 

Under panelsamtalet diskuterades vikten av energieffektivisering och att inte slösa energi, även om den är förnybar. Panelen var ense om att energieffektivisering, som ofta hamnar i skuggan av diskussionen om eltillförsel, måste upp på agendan och att läget är akut. 

Marcus Sandlund, Ecolclime Group, pekade på vikten att av att ta tillvara på spillvärme och på så sätt effektivisera energianvändningen. 

Peter Bennich redogjorde för innehållet i rapporten Resurseffektiv bebyggelse och pekade på att bland annat kriget i Ukraina har satt ljuset på hur sårbara vi är och att vi generellt måste bli bättre på att ta tillvara energin. Han presenterade också den metodik som utarbetats av myndighetens beställningsgrupper, Belok och Bebo, med vilken man kan låta de enklare energieffektiviseringsåtgärderna finansiera de dyrare. Han menar också att Sverige, som kommer bli ordförande i EU i januari 2023, har en chans att se till att tempot ökar. 

Uno Lindberg, Caverion, menar att det allt för ofta finns ett silotänk när det gäller arbetet med energieffektivisering och att det går allt för trögt när det gäller arbetet mot kommunerna när det det gäller bland annat simhallar. 

Peter Olausson, SBB, berättade att man jobbar med energieffektivisering på flera plan, bland annat genom certifiering. 

Maria Wetterstrand, Miltongroup och tidigare riksdagsledamot, menar också att energieffektivisering i det nya energilandskapet kan vara en försäkran mot ökade energipriser och möjlig energibrist. 

Diskussionen om vad som fungerar bäst, piskor eller morötter, avslutade Maria Wettstrand, med glimten i ögat.
- Piskor är de de bästa morötterna. 

Ulrik Hammarsträng


 Dela     Tillbaka  

Fidelix-utbildning firade femtio

2023-09-22

Slussen.biz passade på att göra ett nedslag hos Fidelix som arrangerade sitt femtionde utbildningstillfälle för systemintegratörer. Totalt har mer än 200 personer utbildats.


Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Solbruksprojekt ger möjligheter för både energi och jordbruk

2023-09-19

I framtiden skulle solceller och jordbruk kunna samsas på samma mark och leda till ökad lönsamhet. Ett nytt projekt på Mälardalens universitet (MDU) undersöker möjligheterna med så kallat solbruk.


El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Lämna ditt förslag till branschens finaste pris

2023-09-18

Nu är möjligheten att lämna förslag till branschens finaste pris, Stora Inneklimatpriset, öppen. Prisutdelning sker under Nordbygg i april 2024.


Allmän

Högsta höjningen av fjärrvärmepriset sedan 1996

2023-09-18

Fjärrvärmepriserna når nya rekordnivåer. Under 2023 har fjärrvärmebolagen höjt priserna med i genomsnitt 8 procent. Den högsta höjningen sedan 1996. Det visar den årliga Nils Holgerssonundersökningen.


Värme Utbildning & FoU

Nibe bjöd in till öppet hus

2023-09-15

Slussen.biz besökte Nibes Stockholmskontor som bjöd in till öppet hus där man bland annat visade upp en helt ny bergvärmepump.


Värme Kyla

Missa inte intressanta föreläsningar på ExpoVärmeKyla

2023-09-14

Under ExpoVärmeKyla i Växjö och Jönköping bjuds, utöver utställningen, på intressanta föreläsningar i samarbete med EMTF. Under veckan får även Norrköping besök.


Värme Kyla

Fler platser på yrkesutbildningar

2023-09-12

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2024 att 1362 miljoner kronor tillförs för att förstärka regionalt yrkesvux och att 385 miljoner kronor tillförs för yrkeshögskoleutbildning för 2024.


Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad

1,5 miljard kronor till batteriforskning

2023-09-12

EU kommer med en satsning på över en och en halv miljard kronor för forskning på batterier, som koordineras från Uppsala universitet. Satsningen Battery 2030+ har pågått i tre år och går nu vidare i nästa steg.


El Utbildning & FoU

Kraftigt ökade fjärrvärmepriser

2023-09-12

Flera bolag höjer fjärrvärmepriserna med 25-30 procent i år och flera kunder har ansökt om medling i fjärrvärmenämnden, rapporterar Sveriges Radio.


Värme

Renare luft gav fler gravida

2023-09-11

Krav på renare luft på nya IVF-kliniken gav fler gravida på RMC i Region Skåne, rapporterar svt.se.


Ventilation Utbildning & FoU