80% tror på koppling mellan klimatförändringar och elpris

2022-09-12 Schneider Electric Sverige AB

Schneider Electrics undersökning visar att mer än 8 av 10 svenska konsumenter gör en direkt koppling mellan klimatförändringar och stigande elräkningar.

• Fler än 8 av 10 tror att klimatförändringarna kommer att leda till ökade elräkningar om den globala temperaturen överstiger 1,5 °C

• Hälften förväntar sig att nya hem eller lägenheter är utrustade med smarta hemenheter

• Mer än hälften lägger också ansvaret för klimatförändringarna på individer istället för företag eller lokala myndigheter

• Men experten säger att inställning är det största hindret mot förändring när det kommer till våra hushålls "energiåtgärder"

Schneider Electric, ledare inom den digitala transformationen av energihantering och automation, avslöjar att mer än 8 av 10 (83 %) svenska konsumenter tror att klimatförändringar kommer att leda till stigande elräkningar, och att individer borde spela en större roll i klimatförändringarna. Undersökningen är en del av en global undersökning, som gjorts på flera marknader däribland den svenska, där de globala resultaten nyligen publicerades här.

Viktiga resultat från konsumentundersökningen på den svenska marknaden inkluderar:

• 7 av 10 (73 %) konsumenter anser att minska koldioxidavtryck är en personlig prioritet

• Hälften (48 %) lägger vikt vid att deras hem har noll koldioxidavtryck, men mindre än en tredjedel (23 %) tror faktiskt att detta kommer att hända.

• Över hälften (56 %) anser att det är individens ansvar att hantera klimatförändringarna

Att anpassa sig till och hantera klimatförändringarna är en pågående och ständigt föränderlig process. Att förändra vår livsstil och beteenden kräver ett nytt tankesätt, samtidigt som avancerad teknik också har en roll att spela för att stödja miljövänligt beteende och främja ett hållbart liv.

"I linje med tidigare forskning visade den här studien att vårt tänkesätt är en avgörande barriär för förändring när det gäller att minska våra koldioxidavtryck hemma. Vi har skapat psykologiska vägspärrar som vi använder för att förneka ansvar att vidta åtgärder. Dessa fynd visar att små förändringar i tänkandet kan leda till stora förändringar i hållbart beteende. När vi tar till oss smarta digitala lösningar som hjälper oss att spara energi och ersätta fossila bränslen med smart, ren el, gör vi ett värdefullt bidrag till vår globala kamp för en hälsosammare planet. Med hjälp av smarta digitala lösningar tror jag att vi kan göra det bättre för miljön utan att kompromissa med vår bekvämlighet”, säger Jaap Ham, docent vid avdelningen för industriell teknik och innovationsvetenskap vid Eindhovens tekniska universitet, som är expert på att förstå teknik och beteendeförändring, och en bidragsgivare till den globala studien av Schneider Electric.

Konsumenter letar efter smarta hemenheter för att förbättra energieffektiviteten i hemmet

Studien avslöjar också att dagens konsumenter vill ha en hållbar livsstil, med energieffektivitet hemma som sin främsta prioritet.

• 34 % av de tillfrågade i Sverige tror att smart hemteknik kommer att bidra till att göra deras hem mer hållbart

• Hälften (49 %) förväntar sig att deras nya hem eller lägenheter är utrustade med smarta hemenheter, en ökning med 11 % jämfört med tidigare genomförd forskning

• Med individer och familjer som är villiga att spendera i genomsnitt 16 721 SEK under de kommande 12 månaderna på energieffektivitet – befintliga prylägare som sannolikt redan har sett fördelarna med smart teknik och införlivat den i sin livsstil, är villiga att spendera minst två gånger beloppet (27,440 SEK jämfört med 11,323 SEK).

• Smarta (dvs uppkopplade) termostater är bland de tre mest köpta smarta enheterna, medan smarta energimonitorer stigit från plats 8 till 6 sedan 2020.

Tillsammans med de redan stigande kostnaderna för energi och livsstil, och potentiell brist på resurser över hela Europa, är hanteringen av energianvändning och kostnader de grundläggande drivkrafterna som får konsumenterna att vidta åtgärder och investera i smarta hållbara lösningar.

Schneider Electric leder med smart och hållbar innovation för hem

Som svar på behovet av hållbar innovation för att göra det möjligt för konsumenter i deras strävan att förbättra energieffektiviteten och hållbarheten i hemmet, kliver Schneider Electric fram för att hjälpa till att lösa dagens och morgondagens energiutmaningar. Genom att ta med innovativa lösningar och material för att minska koldioxidavtrycket, genom att arbeta med andra och genom att till fullo fånga kraften i dess teknologier och tjänster, kan företaget hjälpa till att göra energianvändningen hemma smartare och effektivare, och minska hemmens påverkan på planeten.

YiFu Qi, Executive Vice President för Global Home and Distribution på Schneider Electric, säger: "Konsumenter i den nuvarande energikrisen måste känna att de har kontroll över hur energi produceras, lagras och distribueras i hemmet - i termer av hållbarhet och elräkningar. Bostadsmarknaden är vid en vändpunkt, och den goda nyheten är att de tekniska lösningarna redan finns, som vårt Wiser-sortiment, för att hjälpa konsumenter att leva en mer hållbar livsstil och ge dem möjlighet att spela en meningsfull roll för att uppnå våra nettonollmål. Vår forskning visar att det finns en större förståelse bland konsumenter om hur de kan förbättra sin energihantering i hemmet och att smart uppkopplad hemteknik kan hjälpa dem att bli mer effektiva. Nästa steg är att implementera denna kunskap innan det är för sent."

För mer information, besök https://www.se.com/us/en/home/offers/connected-home/

För en fullständig kopia av undersökningsdatan, hör av dig till Karolina Wilderfalk, presskontakt Schneider Electric, 070-282 67 63, [email protected]


 Dela     Tillbaka  

Förskola väljer innovativ energibesparande teknik

2022-09-21

Nu implementerar Schneider Electric SpaceLogicTM Insight-Sensor i förskolan Citronfjärilen i Trollhättan. Förskolan är därmed först ut i Sverige med att använda sig av den nya lösningen för att förbättra inomhusklimatet och minska energianvändningen.


  Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Referensprojekt

Schneider Electric lanserar uppkopplad radiatortermostat

2022-09-09

Schneider Electric lanserar Wiser™ uppkopplad radiatortermostat för minskad energianvändning.


  Värme Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Serneke utrustar Karlatornets lägenheter med Wiser

2022-09-05

Serneke utrustar Karlatornets 600 lägenheter med smarta hemsystemet Wiser från Schneider Electric.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Referensprojekt

Schneider Electrics VD på kunglig delegationsresa

2022-06-28

Schneider Electrics svenska VD Jenny Larsson var medbjuden på kunglig delegationsresa om framtidens energi och digitalisering av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) den kungliga delegationen Royal Technology Mission (RTM).


  Allmän Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Utbildning & FoU

Schneider Electric lanserar ny innovativ rumssensor

2022-06-03

Schneider Electric lanserar ny innovativ rumssensor för optimering av komfort, yt- och energianvändning efter beläggning.


  Allmän Produktnytt & kataloger

Vasakronan uppgraderar styrsystem med Schneider Electric

2022-05-12

Vasakronan har implementerat den senaste versionen av fastighetsautomationssystemet EcoStruxure™ Building Operation 2022 i sexton av sina fastigheter i Stockholm och Uppsala.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Referensprojekt

Schneider Electric samarbetar med Sally

2022-05-10

Schneider Electric samarbetar med Sally R kring molnbaserade lösningar för minskad energianvändning i fastigheter.


  Ventilation Automation/Styr- och Regler

Jenny Larsson blir ny vd på Schneider Electric i Sverige

2022-02-25

Schneider Electric meddelar idag att Jenny Larsson tillträder rollen som verkställande direktör, Country President, för Schneider Electric i Sverige den 14 mars 2022.


  Allmän Arbetsmarknad

Schneider Electric samarbetar med World Economic Forum

2022-01-31

Schneider Electric samverkar med World Economic Forum för att öka antalet investeringar som kan minska koldioxidutsläppen från byggnader och därmed reducera fastigheters miljöpåverkan.


  Allmän Utbildning & FoU